İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ?

İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ? 4857 sayılı İş Kanuna tabi işyerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanma koşulları 1475 sayılı yasanın 14. maddesinde tek tek ve sınırlı olarak sayılmıştır. 

İşçilerin ölümü ile mirasçıları kıdem tazminatı ödenmesini ( ölen işçinin en az 1 yıl çalışmış olması gerekir) işverenden talep etme hakları vardır. Buna göre işçinin çalıştığı her yıl için 30 günlük  brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılacaktır. Örneğin 10 yıl  çalışan işçinin 30 günlük brüt ücreti 3000 TL olsun bu halde 30.000 TL kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

6098 sayılı yasanın 440. maddesinde de işçinin ölümü halinde ‘ . İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.’ 

4857 sayılı yasaya tabi işçilere öncelikle bu yasa uygulanacak olup daha genel düzenlemeler içeren 6098 sayılı yasa 4857 sayılı yasanın düzenlemediği bir alanda iş ilişkilerine uygulanacaktır.

Hukuki görüşümüze göre işçinin mirasçıları/yakınları kıdem tazminatının yanısıra yukarıdaki örnekte 2 aylık ücreti de talep etme hakkına sahiptir. Çünkü her iki yasa metni mukayese edildiğinde amaçladıkları durum farklıdır. İşçinin ölümünde işverenin kusuru ya da iş kazası meslek hastalığı gibi durumlar varsa işçinin mirasçılarının maddi ve manevi tazminat hakları, cezai süreçte müdahil olma hakları da vardır.  14.8.2017

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul-İkitelli

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir