İşçi hakları: işçinin ücreti düşürülemez,boş senet imzalatılamaz.

 • İşçinin ücretinin düşürülmesi Çalışma koşulları bakımından geriye gidiş anlamını taşır ve geçerli olabilmesi için ancak işçinin rızası,onayı,imzası gerekir.
 • İşçilerden boş senede imza attırma, ücret kısmının boş bırakıldığı bordroya imza attırılması, tarihsiz ve ücret kısmı boş bırakılarak iş sözleşmesine imza attırılması işçiye baskıdır,işçiyi bağlamaz.
 • Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik iş hukukunun başlıca konuları arasındadır.
  İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı olmayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konulmasıdır.
 • İş hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde,işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sırasında daha ileriye götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları arasındadır. Çalışma koşulları bakımından geriye gidişin işçinin rızası hilafına yapılamaması gerekir.
 • İş ilişkisinden kaynaklanan ve işin yerine getirilmesinde tabi olunan hak ve borçların tümü,  çalışma koşulları  olarak değerlendirilmelidir.
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nun 22 nci maddesindeki,  işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir şeklindeki düzenleme, çalışma koşullarındaki değişikliğin normatif dayanağını oluşturur.
 • Çalışma koşullarının değişikliğinden söz edebilmek için öncelikle bu koşulların neler olduğunun ortaya konulması gerekir.
 • İşçilere boş sayfalara imza attırılması uygulamada görülmektedir. İş sözleşmesinin bazı kısımların sözleşme imzalatılırken boş bırakılması, sonradan doldurulması doğru değildir. Yine işçilerin ücretleri düşürülemez. İşçi ücretinin düşürüldüğünü anladıkları anda bordroları ihtirazi kayıtla imza etmelidir. Özellikle ihale ile iş yapan işyerlerinde ihale döneminin başında bu hizmet sözleşmelerinin ücret miktarının yazılı olduğu kısmın boş olarak işçilere imzalatılması halinde işçilerin iradelerinin fesada uğratıldığı açıktır.
 • Bu açıklamalar ışığında işçilere boş belgelere imzalatılan sonradan doldurulan iş sözleşmeleri geçerli değildir. İşçinin ücreti düşürülmüşse geçmiş 5 yıla ait ücret farkları İşçinin yazılı muvafakati olmaksızın bu ücretin aleyhine değiştirilemeyeceği dikkate alındığında fark ücret talebinin dava ile alınması mümkündür. 13.4.2016

AV.TEVRAT DURAN,Halkalı İstanbul

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir