İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası

Alacağına kavuşmak isteyen alacaklının borçlusunun iflas etmesi halinde başvuracağı dava kayıt kabul davası olarak adlandırılmaktadır. Bu tür davalarda  İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul istemi şeklinde talep ileri sürülmektedir.

Bu tür davalarda, 2004 sayılı İİK’nın 195. maddesine göre iflas masasına yazılacak alacakların iflas tarihi itibariyle hesaplanıp, belirlenecektir. İflasın açılması ile ipotekle temin edilen alacaklar hariç, diğer alacaklar muaccel hale gelir ve iflasın açıldığı tarihe kadar işleyen faizler ve takip masrafları da asıl alacağa eklenerek masaya yazılır.

Asıl alacağa faiz işlemeye devam ederse de, bu ancak tasfiye bakiyesi kalırsa ayrıca ödenir. Kayıt kabul davalarında mahkemeler tahsile değil, alacağın iflas masasına kaydına karar verilmekle yetinir.

Alacağın ödenmesi ancak tasfiye sonunda masa mevcudunun sıra cetveline uygun biçimde dağıtımı aşamasında gerçekleşir ve alacakların tam olarak ödenip ödenmeyeceği ancak bu aşamada anlaşılabilir.

Burada sözü edilen iflas, borçlu şirketin işyerini kapatıp gitmesi anlamında halk arasındaki iflas değildir. Borçlu şirket hakkında iflas yoluyla yapılmış icra takibi ya da direk mahkemesinde açılan iflas davası sonucu karar verilmiş olmalıdır. Yani borçlunun borcunu ödemekte aciz olduğu mahkeme kararıyla belirlenmiş olacaktır.

AV. TEVRAT DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir