Kadastro tarafından taşınmazın malik hanesi açık bırakılması

Kadastro tarafından taşınmazın malik hanesi açık bırakılması olağan üstü kazandırıcı zamanaşımı yolu sahip olma zilyedlik

Read more

Belediye çukuruna düşerek ölenin yakınlarının açacağı tazminat davaları

Ülkemizde belediye sınırları içinde yol üzerindeki çukurlara düşerek ya da rögar kapaklarının açık olması nedeniyle ölümler olmaktadır. Türkiye bu tür

Read more

Noter ihtarnamesinin borçluya tebliğ edilmesinin temerrüt bakımından etkisi

İhtarname çekmek hukuken ne gibi haklar sağlar. 6098 sayılı B.K.’nun 117. maddesi hükmü uyarınca muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı

Read more

17.madde tazminatı (İhbar tazminatı) nedir, ihbar tazminatına haz kazanma koşulları nedir ?

-İhbar süreleri ve ihbar tazminatı işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan biridir. 17. madde tazminatı olarak adlandırılır. İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini

Read more