Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti. Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

Read more

Olimpiyat Stadı Çevresi Kamulaştırması hakkında duyuru

‘Olimpiyat Stadı Çevresi Kamulaştırma Mağdurları hakkında duyuru’ ‘Olimpiyat Stadı Çevresi Kamulaştırma Mağdurları hakkında duyuru’

Read more

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Read more

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır.

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır. 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983  arasında taşınmazı bedeli ödenmeden,tebligat yapılmadan idare tarafından elinde

Read more

Bakanlar Kurulu’nun İkitelli Ataköy metrosu için Acele kamulaştırma kararı vermesinden mal sahipleri nasıl etkilenir?

Bakanlar Kurulu’nun İkitelli Ataköy metrosu için Acele kamulaştırma kararı vermesinden mal sahipleri nasıl etkilenir? İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule ‘kamu

Read more

Kamulaştırılan (istimlak edilen) arsanın geri alım davası 3 aylık hak düşürücü sürede açılmalıdır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11 Eylül 2014 tarihinde önemli değişiklik geçirmiştir. Yasanın  ‘Vazgeçme, iade ve devir’ haklarını düzenleyen maddesine göre; Kamulaştırmanın kesinleşmesinden

Read more

40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor.

40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar dahi bugün dava açarak parasını alabiliyor. 40 yıl önce kamulaştırılıp tapusu elinden alınanlar

Read more