Category: kamulaştırma

Kamulaştırma mağdurlarına zamanaşımı engeli yok 0

Kamulaştırma mağdurlarına zamanaşımı engeli yok

Kamulaştırma mağdurlarına zamanaşımı engeli yok. 9 Ekim 1956 sonrasında taşınamazına kamulaştırma yapılmadan ya da kamulaştırma yapılsa bile tebligat eline ulaşmayanlar 40 yıl geçse dahi dava açarak istimlak bedelini alabilmektedir. Örneğin 40 yıl önce gayrimenkulü kamulaştırma yapılarak...

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası 0

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır. 2

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır.

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır. 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983  arasında taşınmazı bedeli ödenmeden,tebligat yapılmadan idare tarafından elinde alınan mal sahipleri Anayasanın 35,46 maddeleri ve 2942 sayılı yasa uyarınca bedelini idareden talep...

Acele kamulaştırma sonrası idarenin malikle uzlaşma görüşmesi yapması 0

Acele kamulaştırma sonrası idarenin malikle uzlaşma görüşmesi yapması

Acele kamulaştırma sonrası idarenin uzlaşma görüşmesi yapması zorunlu değildir. Devlet, acele kamulaştırma kararı alarak Kamulaştırma Kanunu 27. maddesine göre taşınmazın değeri bilirkişilerle mahkeme tarafından belirlenmektedir. Bu değer taşınmaz sahibine tebliğ edilmişse artık devletin ayrıca...

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...