Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında görevli ve yetkili mahkeme

Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davalarında görevli ve yetkili mahkeme, taşınmazın tapuya kayılı olduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme 6100 sayılı HMK ve 2942 sayılı yasanın 37. maddesine göre Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Örneğin İkitelli’de bulunan...