Günlük hayatımızda hukuki belgeleme ihtiyacı ve sorunları

Yaşantımızda pek çok hukuki işlem ve eylemlerle ya muhatabız ya da aktif taraftayız. Pek çok zaman haklı olduğumuz halde bunu ortaya koymakta zorlanıyoruz. Hukukta buna ıspat sorunu adını vermekteyiz. Ceza hukukunda delil serbestisi ilkesi hakimken medeni hukukta ise yasada yazılı ıspat araçlarının elinizde olması gerekir. Hukuki yaşam deneyimlerimiz bize göstermiştir ki; ülkemizde belgeleme alışkanlığı azdır.

  • Tarafların dava sırasında haklarını ileri sürmesi sırasında ıspat yükümlülüğünün kime ait olacağı ve kimin hangi hususları kanıtlayacağı çoğu zaman tartışma yaratmıştır. İspat yüküne ilişkin kural maddi hukuka ait olmakla Türk Medenî Kanunu’nda düzenlenmiş bu sefer usul hukuku müessesesi olması sebebiyle genel kural 6100 sayılı HMK 190. vd maddelerde düzenlenmiştir.
  • Yasanın Birinci fıkrasında, ispat yükünün belirlenmesine ilişkin temel kural vurgulanmış olup buna göre, bir vakıaya bağlanan hukukî sonuçtan kendi lehine hak çıkaran taraf ispat yükünü taşıyacaktır. İspat yükünün belirlenebilmesi için önce ilgili maddî hukuk kuralındaki koşul vakıaların doğru bir şekilde tespit edilmiş olması ve buna uygun somut vakıaların ortaya konulmuş olması gerekir. Her bir vakıa bakımından lehine hak çıkarma çerçevesinde ispat yükü kuralları belirlenir. Ancak kanunda özel olarak ispat yükünün belirlendiği hallerde, genel kurala göre değil, kanunda belirtilen şekilde ispat yükü belirlenecektir.
  • Davanızda haklı olmanız tek başına yeterli olmayıp bu hakkınızı Medeni Yargılama Usulü içindeki resmi senet, adi senet,tanık,keşif,bilirkişi,isticvap,yemin vs. gibi delil enstrümanları ile hem de topallayarak yürüyen yargı sisteminde ortaya koyabilmeniz gerekmektedir. Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız gibi “zaten ben haklıyım” mahkeme lehime karar verecek ya da “zaten haklıyım avukat tutmama gerek yok” gibi meşhur  galatlar pek bir anlam ifade etmeyecek hatta kişiyi mağdur edebilecektir. Cezaevi;  haklıyım diyenlerle dolu. Yine iflas edenler her sohbetlerinde “davamda haklıydım” derler.
  • Hukuk yargılamasında hak ve ıspat bir bütündür. Bu nedenle hukuki iddia,savunma stratejinizi belirlerken haklı olmanızın yanısıra bunu ortaya koyabilecek ıspat araçlarını süreç içinde mutlaka edinmeniz gerekecektir. Tutanak düzenleme, noterden ihtarname keşide etme, faks, iadeli taahhütlü mektup,kargo ile bildirim,fatura irsaliye,fotoğraf çekme,sözleşme,mail yazışması,ücret belgesi gibi ıspata yönelik araçları hazırlayınız. Bu noktada hukuki yardım alınız. 

Tüm bu hukuksal stratejileri belirleme öncesinde delil oluşturmak için alanında yetkin avukattan hukuki danışmanlık almanız yararınıza olacaktır. 27.5.2014

AV. TEVRAT DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir