Garantili ayıplı Araç davalarında üniversitenin otomotiv anabilim dalında uzman bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetinden rapor alınmalıdır.

T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/4462
Karar: 2016/9069
Karar Tarihi: 30.03.2016
TAZMİNAT DAVASI – SATIN ALINAN ARAÇTA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENLE OLUŞAN HASARIN GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ TAMİR EDİLMEDİĞİ İDDİASI – EKSİK VE YETERSİZ BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı, davalı şirketten satın aldığı davaya konu araçta meydana gelen arıza nedenle oluşan hasarın garanti kapsamında bedelsiz tamir edilmediğini ileri sürerek, ödediği bedelin ve araçta değer kaybının tazmini için eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, üniversitenin otomotiv anabilim dalında uzman bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetinden taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekir. Mahkemece, eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

(1086 S. K. m. 428)

Dava ve Karar: Davacı, davalı Boztaşıt şirketinden araç satın aldığını, araca 100.000 km kadar garanti kapsamı verilerek satış yapıldığını, satın aldıktan sonra rutin bakımlarını da yetkili servise yaptırdığını, 16.03.2013 tarihinde aracın arızalanması nedeniyle yetkili servise başvurduğunu, araçta oluşan hasarın garanti kapsamında olmadığının söylendiğini, davalılardan satıcı ve servis olan boztaşıt tarafından araçta hangi parçaların değişeceğine ilişkin döküm yapılarak fiyat bildirildiğini, 13.224,01 TL alındığını, aracın tamir için 24 gün serviste kaldığını ve bu süre içinde kendisine araç tahsis edilmediğini, araç kiralaması nedeniyle kira bedeli olarak 3.147,00 TL ödediğini, aracın motoruna proje çizdirip 350,00 TL ödediğini, araçta meydana gelen hasar nedeniyle en az 5.000,00 TL değer kaybının oluştuğunu ileri sürerek 13.224,01 TL nin, 3.147, TL araç kiralama bedelinin, tespit dosyasında yapılan 438,85 TL yargılama giderinin, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000,00 TL araçta meydana gelen değer azalmasının, aracın motoruna çizdirilen proje ile bunların resmileştirilmesinden doğacak harcamaların şimdilik 350,00 TL sinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, 20.421,01 TL alacağın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı şirketten satın aldığı davaya konu araçta meydana gelen arıza nedenle oluşan hasarın garanti kapsamında bedelsiz tamir edilmediğini ileri sürerek, ödediği bedelin ve araçta değer kaybının tazmini için eldeki davayı açmış, davalılar davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, dava konusu araç üzerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan bilirkişi raporu benimsenmek suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hükme esas alınan rapor ve ek rapor da aracın gerçek satış değeri, 08.04.2013 tarihli fatura içeriği dikkate alınmamış ve davaya konu araca davacının hasarla ilgili olmadığı halde kendi isteği doğrultusunda yaptırdığı bakımla ilgili değerlendirme yapılmamıştır. Araçta meydana gelen değer kaybının nasıl hesap edildiği rapor içeriğinden anlaşılamamaktadır. Eksik ve yetersiz raporun bu haliyle hükme dayanak alınamayacağı anlaşılamamaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, üniversitenin otomotiv anabilim dalında uzman bilirkişilerden oluşacak bilirkişi heyetinden taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli rapor alınarak hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekir. Mahkemece, değinilen bu yönler göz ardı edilip, eksik ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 30.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir