Fazla mesai yılda 90 günü; günde 3 saati; yılda 270 saati aşamaz.

Fazla çalışma haftalık net 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla mesai yaptırma işveren için  sözleşmesel haktır. İş sözleşmesi yoksa işçinin isteği halinde fazla mesai yaptırılabilir.

Fazla mesaide işçinin hakkı da ücretidir. İşçi fazla mesai yaptırılmasını isteyemez. İşçi işyerinde fazla mesai yapılma uygulaması kaldırıldığında maaşının düştüğünü ileri sürerek hak talep edemez.

Fazla mesai ücreti atıfet (armağan, ihsan) olmayıp işçinin yasal hakkıdır.

Fazla mesaide sınır günde gündüz 3 saat, yılda 90 gün ve yılda toplamda 270 saattir. Bunun üzerinde çalışma yapılamaz.

Burada konu edilen mesai haftalık 45 saatin üstündeki çalışmalardır. Ücret işçiye yüzde 50 zamlı ödenmelidir.

 İşyerinde normal çalışma saatleri haftalık 45 saati aşıyorsa işveren bu çalışma için mesai ücreti ödemez. Bu halde işçi dava açarak ödenmeyen 45 saat üstü çalışmasının ücretini dava ile alabilir. İşveren ile işyeri ortamında hem çalışıp hem de davacı olmak işçiyi rahatsız edebilir. Bu halde Yargıtay, işçinin buna katlanmasını beklemeden işten ayrılması halinde hem fazla mesai hem de kıdem tazminatını alabileceğine karar vermiştir. TD Avukatlık Ofisi olarak bu şekilde pek çok davalar kazandık, fazla mesai ödenmediği için işten ayrılıp kıdem tazminatının alınması uygulaması olan bir dava türüdür.

Buna dair 4857 sayılı İş yasasındaki bazı maddeleri aşağıda yer veriyorum. İstifade etmeniz dileğimle. 27.2.2015

AV.TEVRAT DURAN

0553 254 81 34 

 

 

Fazla çalışma ücreti

MADDE 41 – Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.

Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalışma süresini aşan ve kırk beş saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir.

Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında fazla çalışma yapılamaz.

Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.

Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 11.09.2014 RG NO: 29116 MÜKERRER KANUN NO: 6552/4)
Bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 11.09.2014 RG NO: 29116 MÜKERRER KANUN NO: 6552/4) (YÜR. TAR.: 01.01.2015)
Yer altında maden işlerinde çalışan işçilere, bu Kanunun 42 nci ve 43 üncü maddelerinde sayılan hâllerde haftalık otuz altı saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüzden az olmamak üzere arttırılması suretiyle ödenir.

Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

MADDE 42 – Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işlerde, yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında, işyerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur.

Şu kadar ki, zorunlu sebeplerle yapılan fazla çalışmalar için 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

Olağanüstü hallerde fazla çalışma

MADDE 43 – Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan işyerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Bakanlar Kurulu günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir.

Bu suretle fazla çalıştırılan işçiler için verilecek ücret hakkında 41 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri uygulanır.

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

One thought on “Fazla mesai yılda 90 günü; günde 3 saati; yılda 270 saati aşamaz.

  • 3 Mart 2017 at 17:32
    Permalink

    Tevrat bey merhaba ben özel bir şirkette taşeron olarak özel güvenlik işi ile meşgulum.çalışma saatim günlük 12 saatten pazartesi çarşamba cuma cumartesi pazar ikinci hafta salı perşembe cumartesi pazar şeklide.maaş olarak da mesai ve agi ile birlikte 1677 tl olarak yatıyor.mesai dediğim de 12 saat çalıştığımdan mesai extra değil.buna 185 tl yol ve 162 tl de yemek kartı ekleniyor.burda benim hakkım gösteriliyor mu diye merak ediyorum.he bu arada agi2 için bekarım bakmakla yükümlü olduğum kimse yok.cevaplarsanız sevinirim.

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir