Davanın doğru kişiye açılmaması (husumet ehliyeti) halinde yargılama masraflarını bu kapsamda avukatlık ücretini ödersiniz.

av tevrat duranHakkınız ya da alacağınız var fakat davayı kime karşı açacaksınız. Bunun hukuktaki teknik ismi husumet ehliyetidir.

Taraf sıfatı, bir başka deyişle husumet ehliyeti, dava konusu hak ile kişiler arasındaki ilişkiyi ifade eder. Sıfat, bir maddi hukuk ilişkisinde tarafların o hak ile ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesi anlamına gelir. Davacı sıfatı, dava konusu hakkın sahibini, davalı sıfatı ise dava konusu hakkın yükümlüsünü belirler. Uygulamada davacı sıfatı, aktif husumeti, davalı sıfatı ise pasif husumeti karşılayacak şekilde değerlendirilmektedir. Dava konusu şey üzerinde kim ya da kimler hak sahibi ise, davayı bu kişi veya kişilerin açması ve kime karşı hukuki koruma isteniyor ise o kişi veya kişilere davanın yöneltilmesi gerekir. Bir kimsenin davacı veya davalı sıfatına sahip olup olmadığı tıpkı hakkın mevcut olup olmadığının tayininde olduğu gibi maddi hukuka göre belirlenir. Taraf sıfatının bu anlamda önemli özelliği ise, def’i değil itiraz niteliğinde olması nedeniyle taraflarca süreye ve davanın aşamasına bakılmaksızın her zaman ileri sürülebileceği ve taraflar ileri sürmemiş olsalar bile mahkemece re’sen nazara alınmasıdır.

Örnek olayda binanın dışının mantolanması işini site yönetimi ile akit yapan şirket,yaptığı işin bedelini  tek tek daire sahiplerinden isteyemez. Yüklenicinin yaptığı bir imalat var ve alacağı var fakat bu alacağını site yönetiminden istemelidir. Yüklenici, binanın dış cephe mantolamasını yaptığını ancak imalât bedelinin ödenmediğini, daire sahiplerinin sebepsiz zenginleştiğini belirterek dava açmış fakat davayı yanlış açtığından reddolmuş alacağına kavuşamamıştır. Bu durumda da daire sahiplerinin bu davanın reddedilmesini isteme hakları vardır.

Konunu içeriği çok uzun olmakla kısaca şunu demek isterim ki, davayı doğru açtığınızdan emin olun ya davanızın omurgasının sağlam olmasını istiyorsanız avukat eliyle davanızı açıp sürdürünüz. 14.9.2015

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir