Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir.

    Türkiye Barolar Birliği “Kamulaştırmasız El atma” ile ilgili “Kanunun geriye Yürümezliği” ilkesini hiçe sayan skandal nitelikteki düzenlemeler içeren

Read more

Hukuki dinlenilme hakkı, Savunma hakkının bir parçasıdır

1982 Anayasasının “Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesine göre “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı

Read more

Mühendis, yenilenen belirli süreli iş sözleşmesi ile işgüvencesi hakkından mahrum edilemez.

Mühendislerin 1 yıl gibi sürelerle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılması iş piyasasında sıklıkla görülmektedir. İş Hukukundaki bu sözleşme şekli

Read more

2942 Kamulaştırma Yasası yeni Geçici 6.madde ve eklenen Geçici 7.madde tam metni

2942 sayılı Kamulaştırma Yasası 11.06.2013 günlü 28674 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6487 sayılı yasa ile değiştirildi. 6487 sayılı yasanın 21.

Read more

Cumhurbaşkanlığı’ndan www.tevratduran.com’a yanıt

Kamulaştırmasız elatma hukuksal durumunu vatandaş aleyhine olacak şekilde değiştiren 6487 sayılı yasayı veto etmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına avukat@tevratduran.com ‘dan elektronik

Read more

11.06.2013 tarihli 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamulaştırma yasa değişikliğinin tam metni

Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24.05.2013 RGT: 11.06.2013

Read more

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6

Read more
Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12