Author: avtevrat

Bonodaki kefillikte eşin rızası aranmaz. 2

Bonodaki kefillikte eşin rızası aranmaz.

Bonodaki kefillikte eşin rızası aranmaz. Bonolarda kefil olarak imza atan aval sıfatıyla imza atmış olduğundan kefil değil aval veren olarak nitelenir, avali düzenleyen Türk Ticaret kanununda özel hükümler olması nedeniyle kambiyo senetlerinde eşin rızasını...

İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ? 0

İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ?

İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ? İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ? İşçi yakınlarının ölüm tazminatı hakkı nedir ?

Günde 11 saatten fazla çalışan işçiye fazla mesai ücreti ödenir. 0

Günde 11 saatten fazla çalışan işçiye fazla mesai ücreti ödenir.

Günde 11 saatten fazla çalışan işçiye fazla mesai ücreti ödenir. İşveren işçi arasındaki ilişkileri düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu 63. maddesine göre ‘- Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi...

Kamulaştırma mağdurlarına zamanaşımı engeli yok 0

Kamulaştırma mağdurlarına zamanaşımı engeli yok

Kamulaştırma mağdurlarına zamanaşımı engeli yok. 9 Ekim 1956 sonrasında taşınamazına kamulaştırma yapılmadan ya da kamulaştırma yapılsa bile tebligat eline ulaşmayanlar 40 yıl geçse dahi dava açarak istimlak bedelini alabilmektedir. Örneğin 40 yıl önce gayrimenkulü kamulaştırma yapılarak...

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası 0

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır. 2

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır.

Kamulaştırmasız elatmalarda 3 aylık hakdüşümü süresinde dava açılmalıdır. 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983  arasında taşınmazı bedeli ödenmeden,tebligat yapılmadan idare tarafından elinde alınan mal sahipleri Anayasanın 35,46 maddeleri ve 2942 sayılı yasa uyarınca bedelini idareden talep...

Acele kamulaştırma sonrası idarenin malikle uzlaşma görüşmesi yapması 0

Acele kamulaştırma sonrası idarenin malikle uzlaşma görüşmesi yapması

Acele kamulaştırma sonrası idarenin uzlaşma görüşmesi yapması zorunlu değildir. Devlet, acele kamulaştırma kararı alarak Kamulaştırma Kanunu 27. maddesine göre taşınmazın değeri bilirkişilerle mahkeme tarafından belirlenmektedir. Bu değer taşınmaz sahibine tebliğ edilmişse artık devletin ayrıca...