Aracın servis tarafından 30 iş günü içinde tamir edilememesi

Av.Tevrat DURAN
Av.Tevrat DURAN

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 13/2 maddesi uyarınca; satıcı, garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde malı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür. Aynı Kanunun 13/3. madde ve fıkrası gereğince; garanti süresi içerisinde sık sık arızalanması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması hallerinde, tüketici aynı Yasanın 4. maddesindeki diğer seçimlik haklarını kullanabilir.

 Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre, otomobillerin de aralarında bulunduğu sanayi malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre aracın (malın) servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Yönetmeliğin 4. maddesi uyarınca; sanayi malının, tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydı ile, bir yıl içerisinde; aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması veya tamiri için gereken sürenin aşılması ya da arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının raporla belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez.

Otomobil gibi sanayi ürünlerinde kullanıcı hatası olduğuna dair servis raporu yoksa yasada ön görülen tamir süresinin aşılmış olması halinde tüketici ürünü teslim almaya zorlanamaz. Bu davaları ancak tüketiciler açabilir, ticari işletme araçları Tüketici Mahkemesinde açamaz ancak ticari dava olarak açabilirler. Bu tür davalarda yasal şartları, sofistike hukuki prosedürü işleterek süreci yönetebilen kişi, avukatlar aracılığıyla davanın kabulüne karar verilmektedir. Bu tür davalarda tüketici malın ücretsiz olarak değiştirilmesini ya da bedel iadesini talep edebilmektedir.

06.11.2013

Av.Tevrat DURAN

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

One thought on “Aracın servis tarafından 30 iş günü içinde tamir edilememesi

  • 3 Aralık 2013 at 10:21
    Permalink

    hasarlı araç ( kazalı araç ) için tamir süresi 30 iş gününü geçerse ( sebebi yedek parçanın yurt dışından getirilememesi ) otomotiv firmasına karşı bir yaptırım uygulatabiliyormuyuz ?

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir