‘Araç değişimi araç bedel iadesi’ davalarında yetkili ve görevli mahkeme neresi? Dava hangi mahkemede açılır ?

  • araba bozuldu6502 sayılı Kanunun 3. maddesinde “Tüketici işlemi; eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere kurulan her türlü sözleşme ve işlemi ifade kapsar.” şeklinde yeniden tanımlanmıştır. 6502 sayılı Kanunun tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamaların tüketici mahkemelerinde çözümünü öngören 73. maddesi hükmü ile aynı Kanunun 83/2. maddesinin açık hükmü nedeniyle yukarıda sayılan sözleşme ve işlemler tüketici mahkemesinin görev alanına girmiştir.
  • 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukukî işlemi ifade eder.
  • tbmm6502 sayılı Kanunun 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.
  • Otomobillerin yenisiyle değişimi ya da bedelinin iadesi talebini içeren davalar Tüketici Mahkemesinde açılır. İstanbul’da Bakırköy,Çağlayan ve Kartal’da bulunan adliyelerde Tüketici Mahkemeleri kurulmuştur.
  • Araç kişisel bir amaçla değil de ticari bir faaliyetin görülmesi kapsamında kullanılıyorsa, şirket adına kayıtlı araçlarda ise Ticaret Mahkemelerinde davanın açılması gerekir. Her iki durumda uygulanacak temel yasa ve maddeleri değişir.
  • bakırköy adliyesi avukatTüketicinin açacağı davada yetkili yer mahkemesi, tüketicinin yerleşim yerindeki ya da davalının yerleşim yeri ya da şirket merkezinin ya da işlemi yapan şubenin olduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi’dir. Bu davalarda yetki kesin olmayıp süresinde yetki itirazı olmazsa davanın açıldığı yerdeki mahkeme yetkili hale gelecektir. Yani Tüketici Mahkemesi kendiliğinden yetkisizlik kararı veremez. Aksi halde karar usul ve yasaya aykırı olur.
  • avukat tevrat duranAraç değişim davalarında uygulanacak 6502 sayılı yasa ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan bağlı yönetmeliklerin çok ama çok iyi bilinmesi gerekir. Bu tür açılacak davalarda delillerin, araç faturası, servis formları belgelerinin de dava öncesinde temin edilmesi gerekir. 09.05.2016AV. TEVRAT DURAN,İstanbul
    Ofis randevusu almak için: 0533 631 16 42

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir