Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası

Acele kamulaştırma sonrası kamulaştırılan yerin bedel tespit davası nasıl görülür ?

Acele kamulaştırma niçin yapılır ?

Bu sorunun yanıtı Kamulaştırma Kanunu 27. maddesinde ‘

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05.05.2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) (KOD 1) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05.05.2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) (KOD 1) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.’ şeklinde düzenlenmiştir.

  • İdare,  Acele el koyma dosyasıyla bedeli belirler ve malik adına bankaya yatırır. Ardından makul süre içinde ( 6 ay) aynı kanunun 10. maddesine göre taşınmazın bedelinin tespiti için dava açılır. İdare ilk yatırdığı bedeli, bu 2. davadaki  tespit edilen kamulaştırma bedelinden mahsup ederek mahkeme kararı ile malik adına bankaya yatırır. Arada fark olduğu takdirde bu bakiye bedel için kamulaştırma davası açılmasından 4 ay sonrasından itibaren bedele yasal faiz yürütülmesine karar verir.
  • Maliklerin burada dikkat etmesi gereken acele el koyma kararı dosyasında belirlenen bedel ile hukuki süreç bitmemiştir. 6 ay içinde devlet (idare), taşınmazın değerinin tespiti için dava açmalıdır. Eğer 6 ay içinde dava açılmazsa taşınmaz malın tapudaki sahibi süreci kamulaştırmasız el atma olarak ileri sürerek dava açabilir. 31.7.2017

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

devremülk sözleşmesi iptali

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir