3600 prim gününü dolduran işçinin kıdem tazminatı alma şartları

3600 prim gününü dolduran işçinin kıdem tazminatı alma şartları ya da hukuken ifade edecek olursak ‘İçtihatlara göre Prim Günü Ve Sigortalılık Süresini Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları’

 • 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren 1475 sayılı İş
  Kanunu’ nun 14. maddesine eklenen 5. bent uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer çalışma süresi ve prim gün sayısı kriterlerini yerine getirmesi halinde işçiye kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Sigortalılık süresini (15 yıl) ve prim ödeme gün sayısını (3600 gün) tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.
 • Bunun için işçinin önce sigorta müdürlüğünden yaş dışındaki koşulları yani sigorta süresi ve prim gün sayısını doldurduğunu gösteren bir yazı alması faiz başlangıcı için şart olup faiz talep etmek istemeyen için şart değildir sadece bu gerekçeyi ileri sürmesi yeterlidir. Uygulamada Sigorta müdürlüğü, başvuran kişinin yaş dışında emeklilik koşullarını taşıdığını ve bu sebeple işten ayrılırsa kıdem tazminatı isteyebileceğini hizmet dökümüne yazmaktadır.
 • İşçi avukatıyla birlikte bu yazıyla işverenine 1475 sayılı yasanın 14/5 maddesi uyarınca ihtarname keşide ederek kıdem tazminatı ve varsa diğer işçilik haklarını talep etmesi yerinde olacaktır. Çünkü ıspat konusunda işçi sıkıntı yaşamaktadır.
 • İşçi İhtarname ile bu ıspat sıkıntısından kurtulur.
 • İşçinin bu hakka dayanarak sadece 1 defa işvereninden kıdem tazminatı talep
  edebileceği unutulmamalıdır. Yargıtay uygulamasına göre işçinin çalıştığı işyerinden bu sebebe bağlı olarak ayrılıp kesintisiz olarak başka bir işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde işçinin başka bir yerde iş bulduğu için işinden ayrıldığı kabul edilip tazminat ödenmemektedir. Çünkü bu halde kıdem tazminatı almasını Yargıtay, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmekte ve kıdem tazminatına hükmetmemektedir.
 • Şunu belirtmek gerekir ki 1475-14-5 teki haktan yararlanan işçinin sonraki
  çalışmaları bakımından emeklilik sebebiyle ya da haklı bir sebepten işinden ayrılarak kıdem tazminatı alma hakları ise saklıdır.
 • Bu konuda YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2008/1760 K. 2009/13519
  14.5.2009 tarihli kararında ………….Ancak işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç
  emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması
  şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. Aksi halde işçinin başka bir işyerinde çalışmak için 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 5. bendi hükmüne dayanması yasal hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir. Dairemiz konuyla ilgili bir kararında, işçinin bir gün sonra başka bir işveren ait işyerinde çalışmasının, feshin anılan 5. bent hükmüne uygun olmadığını gösterdiği sonucuna varmıştır ( Yargıtay 9.HD. 4.4.2006 gün 2006/2716 E, 2006/8547 K.)…..”
  diyerek bu hakkın kullanım şartlarını belirtmiştir.
 • Yasanın verdiği hakka dayalı olarak kıdem tazminatı talep etmek için hukuki yolları dikkatli ve özenle kullanmanızı bu süreçte hukuki destek almaınızı tavsiye ederim. Bu kısa çalışmanın sizlere
  hukuken katkıda bulunmuş olması dileğimle.

  Av. Tevrat DURAN,İSTANBUL
  İletişim: 0553 254 81 34

 

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir