29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ve 28 Ekimde işçiler için tatil süresi nedir ?

AV.TEVRAT DURAN
AV.TEVRAT DURAN

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’ da hangi günlerin ulusal bayram ve genel tatil günü olduğu tek tek sayılmıştır. Türkiye’de Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 

Cumhuriyet Bayramında ve arefe günüde çalışma halinde ödenecek ücret nedir ?

4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayarak çalışıldığında ise, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde ise, resmi ve dini bayram günleriyle yılbaşı gününün genel tatil günleri olduğu açıklanmıştır.

Hangi günler tatildir ?

Buna göre; genel tatil günleri, 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos günleri ile Arife günü saat 13.00’da başlanan üçbuçuk günlük Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı ve Arife günü saat 13.00’de başlayan dörtbuçuk günlük Kurban Bayramı günlerinden oluşur. Ulusal bayram günü 28 Ekim saat 13.00 ten itibaren başlayan 29 Ekim günü de devam eden birbuçuk gündür. 2429 sayılı Yasanın, 5892 sayılı Yasayla değişik 2 nci maddesi uyarınca da, 1 Mayıs genel tatil günüdür.

Cumhuriyet Bayramında çalışan işçi aylık ücretine ilaveten çalıştığı 1 gününü ücretini ayrıca alacaktır. Aksi halde işçi için iş akdinin sona ermesi ve diğer koşullarla kıdem tazminatını almaya hak kazandırır.

 Yasaya göre özel izin alınmazsa 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

 İşveren talep ederse Cumhuriyet Bayramı çalışmak zorunlu mu ?

Bu sorunun yanıtı iş sözleşmesine aranmalıdır. İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışıp çalışmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesiyle kararlaştırabilir. İşgünü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. İş sözleşmesinde, genel tatil günlerinde çalışılacağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması da işverene haklı fesih imkanı tanır. (T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/9842 Karar: 2013/13792 Yazılı iş sözleşmesi yoksa ya da iş sözleşmesinde yazılı madde yoksa Cumhuriyet Bayramı ya da diğer tatillerde çalışmak işçinin isteğine kalmıştır.

 Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını iddia eden işçi, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda yer alan bayram ve genel tatil ücreti ödemesinin yapıldığı varsayılır. Bordroda ilgili bölümünün boş olması ya da bordronun imza taşımaması halinde işçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığını her türlü delille ispat edebilir.

 

Bu vesile ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, Başta Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını minnetle anar; millet egemenliğinin gerçek mana yaşandığı günler dilerim. 27.10.2015

AV.TEVRAT DURAN

 

Not: İzinsiz alıntı yapılması halinde yasal takip başlatılacaktır.

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir