Toplu işten çıkarma ve toplu iş davası.

Ekonomik krizlerde işletmelerin ilk başvurduğu gider kısma yöntemi toplu işçi çıkarmadır. Peki toplu işçi çıkarma halinde işçi ve işveren nasıl bir yol izlemelidir. ? 4857 sayılı İş Kanununun 29. maddesi toplu işçi çıkarma başlığı altında düzenleme yapmıştır.

 İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

İşyerinde çalışan işçi sayısı:

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi yada çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.

İşçiler toplu işten çıkarma halinde feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iade davası açabileceği direkt olarak toplu olarak avukata vekalet vererek kıdem,ihbar tazminat davası da açabilir. İşveren mallarını kaçırma hazırlığında, araçlarını satma girişimleri ihtimaline göre mahkemeden ihtiyati tedbir kararı alınabilecektir. Toplu dava olarak açılan tazminat davası, tek tek yani müstakil olarak açılan davalara göre daha hızlı sonuçlandırılabilir. Bu nedenle  işçilerin birlikte hareket etmesi kendi menfaatlerinedir. 11.02.2014 

AV.TEVRAT DURAN

0212 553 37 93 , İncirli,İSTANBUL 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir