Tagged: tevratduran

işçi işveren mahsup 0

İşçi işveren arasında ücretin korunması kapsamında takas yasağı

İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. İşçinin alacağı daha öncelikli alacaktır. Örneğin işçinin ihbar tazminat borcu için işveren maaş alacağını ödememezlik edemez. Bunun istisnası işçinin yazılı onayıdır.  Çalıştırılan...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

Acele Kamulaştırma şartları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir. Buna göre işçi avukatı ya da işveren avukatı müvekkillerinin haklarını mahkemede savunmaktadır. Yargıtay uygulamasına...

Yeni yasa ile 1 Temmuz 2012 sonrası İşçiden ‘ibraname alma dönemi’ kapandı. 0

Yeni yasa ile 1 Temmuz 2012 sonrası İşçiden ‘ibraname alma dönemi’ kapandı.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098  Türk Borçlar Kanunu genel  alacak borç ilişkisinde olduğu gibi işçi işveren ilişkisinde de köklü yenilikler getirmiştir. Yeniliklerden biri de işçi işveren arasındaki ibraname konusudur.  Artık ibraname imzaladığı halde alacakları...

İş Hukunda 1 Temmuz 2012 öncesi alınan ibranamelerin geçerliliği 0

İş Hukunda 1 Temmuz 2012 öncesi alınan ibranamelerin geçerliliği

İbranamenin, muhatabını aklamak, helalleşme bir kısım alacakları alıp kalanından vazgeçme anlamında İş Hukukunda sıklıkla uygulaması vardır. İbraname işçi ve işverenin ortak iradesi ürünü ise geçerli belge olarak kabul edilir. Mahkemeye konu edilen anlaşmazlıklar ibranamenin...

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...