Etiketlendi: tevrat

işçi hakları 2

Mirastan mal kaçırma davalarında zamanaşımı süresi

Dede,nine,anne,baba,kardeşin vefatı halinde miras hakkı tanınan kişiler Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Mirasçılık belgesi ya da eski deyişle veraset ilamı alınarak miras hakkı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu belge Sulh Hukuk Mahkemesinden ya da noterden alınabilmektedir....

işçi hakları 0

İşverenin işçisini tazminatsız çıkarma hakkı

  İşveren; İşçisini aşağıda yazılı şartların varlığı halinde işten çıkarabilir, iş akdini feshedebilir. Bu hak işverenin yetkisinde olup süresinde kullanılmalıdır. ************************************** Kanun No: 4857 İş Kanunu Kabul Tarihi: 10.06.2003 R.G. Tarihi: 10.06.2003 R.G. No:...

Haksız işgal tazminatı nedir ? 0

Haksız işgal tazminatı nedir ?

T.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas: 2010/8397 Karar: 2010/9947 Karar Tarihi: 06.10.2010 ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI – TARAFLAR ARASINDA HUKUKİ BİR İLİŞKİNİN OLMADIĞI VE DAVALININ KULLANIMININ HAKLI BİR NEDENE DAYANMADIĞI – HAKSIZ İŞGALİNİN DAVACI YÖNÜNDEN ECRİMİSİL...

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...

Web sitemiz, yeni arayüzüyle çok yakında ! 1

Web sitemiz, yeni arayüzüyle çok yakında !

www.tevratduran.com hukuk tabanlı web sitemize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için teşekkürler. İlgi odağı olmamızın verdiği güç bizde  yenilenme ihtiyacı doğurmuştur. Çok yakında web sitemiz yeni arayüzü,web tabanı ile karşınızda olacağız. Bu noktada öneri,görüşleriniz bizim...

İdare hukukunda tam yargı davaları 0

İdare hukukunda tam yargı davaları

Devletin, belediyelerin işlem ve eylemleri ile zarara uğrayan kişilerin Anayasanın 125. maddesi “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” normu gereğince  İdari yargıda tam yargı davası açma hakları vardır. Fakat bu...

Hoş geldiniz! 1

Hoş geldiniz!

Temel yasaların hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde güncellenen hukuk bilgisi ve birikimimizle karşınızdayız

2013-2014 Adli yılı başladı. 0

2013-2014 Adli yılı başladı.

2 Eyllül itibarı ile adli tatil bitti ve yeni adli yıl başladı. Meslektaşlarımıza ve tüm milletimize yeni adli yılın başta haksızlıkların adaletle ortadan kalktığı, yasama ve yürütmenin yargıya müdahale etmediği, sağlıklı mutlu barış dolu...