Etiketlendi: tevrat duran

arsa 0

Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması davası

Kamu yararı amacıyla özel mülke ait yerler bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırma yoluyla idareye geçmektedir. Fakat kamulaştırılan yer idare tarafından ‘amacına uygun kullanılmaz’ daha doğrusu olduğu gibi bırakılırsa kamu yararı için de kullanılamazsa mülk sahibinin...

dava dosyası 0

İşçi hakları: işçinin ücreti düşürülemez,boş senet imzalatılamaz.

İşçinin ücretinin düşürülmesi Çalışma koşulları bakımından geriye gidiş anlamını taşır ve geçerli olabilmesi için ancak işçinin rızası,onayı,imzası gerekir. İşçilerden boş senede imza attırma, ücret kısmının boş bırakıldığı bordroya imza attırılması, tarihsiz ve ücret kısmı...