Tagged: tevrat duran

arsa 0

Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması davası

Kamu yararı amacıyla özel mülke ait yerler bedeli ödenmek suretiyle kamulaştırma yoluyla idareye geçmektedir. Fakat kamulaştırılan yer idare tarafından ‘amacına uygun kullanılmaz’ daha doğrusu olduğu gibi bırakılırsa kamu yararı için de kullanılamazsa mülk sahibinin...

Arsası ‘Okul,park alanı’ olarak tahsis edilen maliklerin bu gibi İmar kısıtlamalarında  davasını nerde açacaktır ? 0

Arsası ‘Okul,park alanı’ olarak tahsis edilen maliklerin bu gibi İmar kısıtlamalarında davasını nerde açacaktır ?

Taşınmazlar okul alanı park alanı gibi  imar kısıtlamalarında taşınmazın zilyetliğinin malikte kalmaya devam etmekte olduğundan yalnızca malikin tasarruf yetkisinin, ilgili mevzuattan kaynaklanan bazı kısıtlamalara maruz kaldığı, bu nedenle imar kısıtlamalarından kaynaklanan tazminat davalarının idari...

Sigorta primi eksik yatan işçi, istifa ederek tazminat alabilir. 0

İşçi hakları: işçinin ücreti düşürülemez,boş senet imzalatılamaz.

İşçinin ücretinin düşürülmesi Çalışma koşulları bakımından geriye gidiş anlamını taşır ve geçerli olabilmesi için ancak işçinin rızası,onayı,imzası gerekir. İşçilerden boş senede imza attırma, ücret kısmının boş bırakıldığı bordroya imza attırılması, tarihsiz ve ücret kısmı...

Anayasa Mahkemesi Kamulaştırma Kanun’unda yapılan skandal değişikleri iptal etti. 5

Anayasa Mahkemesi Kamulaştırma Kanun’unda yapılan skandal değişikleri iptal etti.

Anayasa Mahkemesi beklenen kararını açıkladı. Kararda iptal edilen maddeler kadar iptal edilmeyen maddeler de ele alınmalı. Bir bütün içinde iptal edilen ve iptal edilmeyen maddelere aşağıda yer verdim.  İşte karar; 6487 sayılı Kanun’un; ……………………….. E-...