Tagged: kıdem tazminatı

İşçilerin işyerindeki yemek mola süresi kaç dakika 0

İşçi alacaklarında dava zamanaşımı süresi kaç yıldır ?

İşçi alacaklarında dava zamanaşımı süresi kaç yıldır ? İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır ? Zamanaşımı süresi içinde açılmayan işçilik alacağı davası zamanaşımına uğrayacak ve işveren bu yönde itirazda bulunursa alacak kısmen ya da tamamen...

kamulaştırma avukat 0

İş davası nerede,nasıl,hangi mahkemede açılmalı ?

İşçi işveren arasındaki husumetin mahkeme taşınması ile sorun hukuka intikal ettirilmektdir. Peki işçi ya da işveren İş Mahkemesine davayı nerede açacaktır. Yetkili mahkeme neresidir. Yetkisiz mahkemede dava açılması halinde hak kaybı, zamann, emek kaybı...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

İkale sözleşmesi nedir ? Yargıtay’ın ikaleye bakışı ?

İkale sözleşmesi ile ilgili olarak Yargıtay’ın görüşünü bir kararla paylaşmak istiyorum. ‘Bozma sözleşmesi (ikale)yasalarımızda düzenlenmiş değildir. Sözleşme özgürlüğünün bir sonucu olarak daha önce kabul edilen bir hukuki ilişkinin, sözleşmenin taraflarınca sona erdirilmesinin de mümkündür....

kamulaştırma avukat 0

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE ZORLANMASINDA GERÇEK BİR İSTİFA İRADESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN İŞÇİYE TAZMİNATI ÖDENMELİDİR.

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN İŞVERENİN PSİKOLOJİK BASKISI İLE İSTİFA ETMEYE ZORLANMASINDA GERÇEK BİR İSTİFA İRADESİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİNDEN İŞÇİYE TAZMİNATI ÖDENMELİDİR. İşçinin işten kendisinin ayrılması işverenin tazminat borcunu ortadan kaldıran bir nedendir. Bu da...

kamulaştırma avukat 0

Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik Yasanın 24 üncü maddesinin (II-f) bendinde belirtilen hallerdendir, işçinin haklı fesih nedenleri vardır.

İşçinin işyerinin şubesinin değiştirilmesi, maaşının düşürülmesi, çalışma saatlerinin artırılması, servis uygulamasının kaldırılması, Agi’nin verilmemesi, müdürün müdür yardımcısı yapılması, Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik, İş Hukukunun en tartışmalı ve uygulama alanı geniş kavramlarındandır. 4857...

İstifa mı iş akdini haklı sebeple fesh mi ? 12

İstifa mı iş akdini haklı sebeple fesh mi ?

Uygulamada istifa dilekçesi ile işçi,  işyerinden ayrılma isteğini işverenine bildirir. İşçinin ayrılma gerekçesi haklı ise bu hale istifa değil iş akdinin işçi tarafından haklı sebeplerle feshi vardır. İşçiler arasında yanlış bir söz ‘istifa eden...

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi) 1

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi)

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın...