Tagged: kamulaştırmasız el atma

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

Hukuki el atma halinde idari yargı görevlidir. 0

Hukuki el atma halinde idari yargı görevlidir.

Mülkiyet hakkının idarenin işlemi ile kısıtlanması halinde hukuki el atma hukuksal durumu geçerli olacağından halinde idari yargı görevlidir. Buna dair yakın zamanda verilen bir kararı burdan paylaşıyorum. Esen kalın… T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas:...

İmar planında kamulaştırmasız el atma benzeri şekilde mülkiyet hakkı kısıtlanan malikler İdari Yargıda dava açmalıdır. 12

İmar planında kamulaştırmasız el atma benzeri şekilde mülkiyet hakkı kısıtlanan malikler İdari Yargıda dava açmalıdır.

Uygulama ve öğretide: idarelerin hizmetlerin yürütülmesi sırasında tek yanlı irade açıklamalarıyla kamu hukuku esaslarına dayanarak ilgililerin hukuki durumlarını etkileyecek şekilde yaptıkları işlemler idari işlem, görev ve yetki alanlarına giren konularda hukuka uygun olarak yaptığı...

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır. 1

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6 Haziran 2013 günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduğunu web sitemizden yazmıştık. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (son değişikliklerle eski ve yeni metni 2013 güncel) 1

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu (son değişikliklerle eski ve yeni metni 2013 güncel)

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 08.11.1983 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 05.05.2001 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı yasa ile köklü değişiklik geçirmiştir. Bu tarihten sonra da yasada pekçok ekleme,çıkarma,değişiklik yapılmış, Anayasa Mahkemesi’nin...

Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırmasız Elatma ile ilgili verdiği 2010/83 E. 2012/169 K. Sayılı Kararıyla Verdiği İptal Hükmünün Anlamı 3

Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırmasız Elatma ile ilgili verdiği 2010/83 E. 2012/169 K. Sayılı Kararıyla Verdiği İptal Hükmünün Anlamı

KAMULAŞTIRMASIZ ELATMA DAVALARINI DÜZENLEYEN 5999 VE 6111 SAYILI YASALARLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 2010/83 Esas 2012/169 KARAR SAYILI  KARARIYLA VERİDĞİ İPTAL HÜKMÜNÜN ANLAMI             Kamulaştırmasız el atma hukuksal kavram ilk defa 06.05.1956 gün ve 1956/1-6...