Etiketlendi: kamulaştırma

Kamulaştırmada maliklerin rayiç değeri üzerinden hakkını almasının sağlanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa, Yasa ve Yargıtay içtihatları gereğidir. 0

Kamulaştırmada maliklerin rayiç değeri üzerinden hakkını almasının sağlanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa, Yasa ve Yargıtay içtihatları gereğidir.

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davalarında gayrimenkulün değerinin neye göre belirleneceği bir sorundur.  Bu tür davaların yasal dayanağı 4650 sayılı...

Hoş geldiniz! 1

Hoş geldiniz!

Temel yasaların hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde güncellenen hukuk bilgisi ve birikimimizle karşınızdayız

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği 0

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği

T.C……………………………… (Buraya idarenin ismi yazılacaktır)                       İstanbul ili,…….İlçesi…….parsellerde bulunan tapulu arsaya  müvekkillerim adına kayıtlı  iken taşınmazlara …….. olarak kullanılmak üzere idarece el atılmıştır.