Tagged: kamulaştırma

Kamulaştırmada maliklerin rayiç değeri üzerinden hakkını almasının sağlanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa, Yasa ve Yargıtay içtihatları gereğidir. 0

Kamulaştırmada maliklerin rayiç değeri üzerinden hakkını almasının sağlanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa, Yasa ve Yargıtay içtihatları gereğidir.

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili davalarında gayrimenkulün değerinin neye göre belirleneceği bir sorundur.  Bu tür davaların yasal dayanağı 4650 sayılı...

6495 sayılı Kanun’un 26,27,28. maddeleriyle Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 0

6495 sayılı Kanun’un 26,27,28. maddeleriyle Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

12.07.2013 Tarihinde TBMM’de Kabul edilen 6495 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 22. ve 25.maddesi değiştirilmiş, yasaya Geçici 8.madde ilave edilmiştir.  

6487 sayılı yasanın 21  ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor 2

6487 sayılı yasanın 21 ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA KONU​: 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddesinin anayasaya aykırılık sorunu ile ilgili ​hukuki çalışma

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği 0

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği

T.C……………………………… (Buraya idarenin ismi yazılacaktır)                       İstanbul ili,…….İlçesi…….parsellerde bulunan tapulu arsaya  müvekkillerim adına kayıtlı  iken taşınmazlara …….. olarak kullanılmak üzere idarece el atılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir. 0

Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir.

    Türkiye Barolar Birliği “Kamulaştırmasız El atma” ile ilgili “Kanunun geriye Yürümezliği” ilkesini hiçe sayan skandal nitelikteki düzenlemeler içeren 6487 sayılı yasanın 21 ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için hukuki çalışma yürütmektedir. Bu...

Kamulaştırmasız el atma davalarında davacılar uzlaşıp uzlaşmayacakları yönünde 11.09.2013’e kadar beyanda bulunabilirler. 1

Kamulaştırmasız el atma davalarında davacılar uzlaşıp uzlaşmayacakları yönünde 11.09.2013’e kadar beyanda bulunabilirler.

2942 sayılı yasanın (6487 sayılı yasanın  21. Maddesi ile değişen) Geçici 6. Maddesine göre “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle...

11.06.2013 tarihli 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamulaştırma yasa değişikliğinin tam metni 0

11.06.2013 tarihli 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamulaştırma yasa değişikliğinin tam metni

Bazı Kanunlar İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24.05.2013 RGT: 11.06.2013 RG NO: 28674

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır. 1

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6 Haziran 2013 günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduğunu web sitemizden yazmıştık. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı’ndan Cumhurbaşkanı’na bilgi notu ” Kamulaştırmasız El atma düzenlemesi Anayasa ve Kanunlara aykırıdır” 0

Türkiye Barolar Birliği Başkanı’ndan Cumhurbaşkanı’na bilgi notu ” Kamulaştırmasız El atma düzenlemesi Anayasa ve Kanunlara aykırıdır”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6 Haziran 2013 günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sundu.