Etiketlendi: kamulaştırma nedir

Özel parselasyon yapılan yerlerde Kamulaştırma bedeli istenemez. 0

Özel parselasyon yapılan yerlerde Kamulaştırma bedeli istenemez.

Kamulaştırma Kanununun 12/7 maddesi uyarınca taşınmazın paydaşlar arasında fiilen bölünerek, her bir paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmışsa Kamulaştırma Kanununun 35. maddesine göre maliklerin zımmi muvafakati ile kamuya terk edilmişse yolların bedeli istenemez. Kamulaştırma Kanunu’nun...

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ? 0

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ?

İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın kamulaştırılmasına karar verir. Kamulaştırma bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinde yazılmıştır. Yargıtay içtihatları ile de ayrıntılı olarak kamulaştırma bedelinin nasıl tespit...

0

Kamulaştırma şerhi nedir ?

Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tapunuzda işlem yapmaya gittiğinizde “kamulaştırma şerhi” konmuşsa anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Peki kamulaştırma şerhi nedir, bu şerh tapunuzun elinizden gideceği anlamına mı gelir. İstanbul’da yapılacak 3.köprü , 3. çevreyolu güzergahında yapılacak kamulaştırma...