Tagged: İstimlak

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

Acele Kamulaştırma şartları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların...

6495 sayılı Kanun’un 26,27,28. maddeleriyle Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 0

6495 sayılı Kanun’un 26,27,28. maddeleriyle Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.

12.07.2013 Tarihinde TBMM’de Kabul edilen 6495 sayılı BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  ile 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası’nın 22. ve 25.maddesi değiştirilmiş, yasaya Geçici 8.madde ilave edilmiştir.  

6487 sayılı yasanın 21  ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor 2

6487 sayılı yasanın 21 ve 22. Maddesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği’ne sunduğum rapor

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA KONU​: 6487 sayılı yasanın 21 ve 22. maddesinin anayasaya aykırılık sorunu ile ilgili ​hukuki çalışma

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği 0

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği

T.C……………………………… (Buraya idarenin ismi yazılacaktır)                       İstanbul ili,…….İlçesi…….parsellerde bulunan tapulu arsaya  müvekkillerim adına kayıtlı  iken taşınmazlara …….. olarak kullanılmak üzere idarece el atılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir. 0

Türkiye Barolar Birliği 6487 sayılı yasanın 21. ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için çalışma yürütmektedir.

    Türkiye Barolar Birliği “Kamulaştırmasız El atma” ile ilgili “Kanunun geriye Yürümezliği” ilkesini hiçe sayan skandal nitelikteki düzenlemeler içeren 6487 sayılı yasanın 21 ve 22.maddelerinin Anayasa Mahkemesi’nde iptali için hukuki çalışma yürütmektedir. Bu...

Cumhurbaşkanlığı’ndan www.tevratduran.com’a yanıt 2

Cumhurbaşkanlığı’ndan www.tevratduran.com’a yanıt

Kamulaştırmasız elatma hukuksal durumunu vatandaş aleyhine olacak şekilde değiştiren 6487 sayılı yasayı veto etmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına avukat@tevratduran.com ‘dan elektronik posta göndermiştik. Aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun...

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır. 1

6487 sayılı yasa ile yapılan Kamulaştırma yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği 38. maddeyi hatırlatmaktadır. Skandal değişikliğin Hukuk duvarına çarpması kaçınılmazdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun ile Kamulaştırma Yasasındaki değişikliğe ilişkin görüşlerini içeren bilgi notunu 6 Haziran 2013 günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunduğunu web sitemizden yazmıştık. 

Skandal Kamulaştırma Kanunu değişikliği alkol düzenlemesinin gölgesinde TBMM’de kabul edildi. 6

Skandal Kamulaştırma Kanunu değişikliği alkol düzenlemesinin gölgesinde TBMM’de kabul edildi.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda değişikliği öngören yasa teklifi TBMM’de kabul edildi.  Kamulaştırma bedelleri ödenmediği halde arsalarına devlet tarafından el konularak mağdur edilen vatandaşların dava açarak tazminat alma hakkını Yargıtay içtihatları ile tanınmış ve uygulamada...

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ? 0

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ?

İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın kamulaştırılmasına karar verir. Kamulaştırma bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinde yazılmıştır. Yargıtay içtihatları ile de ayrıntılı olarak kamulaştırma bedelinin nasıl tespit...