Etiketlendi: İstimlak

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

Acele Kamulaştırma şartları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların...

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği 0

6487 sayılı yasanın 21.maddesi uyarınca uzlaşmama beyan örneği

T.C……………………………… (Buraya idarenin ismi yazılacaktır)                       İstanbul ili,…….İlçesi…….parsellerde bulunan tapulu arsaya  müvekkillerim adına kayıtlı  iken taşınmazlara …….. olarak kullanılmak üzere idarece el atılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı’ndan www.tevratduran.com’a yanıt 2

Cumhurbaşkanlığı’ndan www.tevratduran.com’a yanıt

Kamulaştırmasız elatma hukuksal durumunu vatandaş aleyhine olacak şekilde değiştiren 6487 sayılı yasayı veto etmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına avukat@tevratduran.com ‘dan elektronik posta göndermiştik. Aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 6487 sayılı Kanun...

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ? 0

Kamulaştırma bedeli nasıl belirlenir ?

İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın kamulaştırılmasına karar verir. Kamulaştırma bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinde yazılmıştır. Yargıtay içtihatları ile de ayrıntılı olarak kamulaştırma bedelinin nasıl tespit...