Tagged: istanbul avukat

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

işçi hakları 0

Davalar hangi aşamalardan geçerek sonuçlandırılır ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilk derece yargılamasını aşamalara ayırmıştır. Bu aşamalar: a) Dilekçelerin karşılıklı verilmesi, b) Ön inceleme, c) Tahkikat, d) Sözlü yargılama, e) Hüküm olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Bir de karara...

İş Hukunda 1 Temmuz 2012 öncesi alınan ibranamelerin geçerliliği 0

İş Hukunda 1 Temmuz 2012 öncesi alınan ibranamelerin geçerliliği

İbranamenin, muhatabını aklamak, helalleşme bir kısım alacakları alıp kalanından vazgeçme anlamında İş Hukukunda sıklıkla uygulaması vardır. İbraname işçi ve işverenin ortak iradesi ürünü ise geçerli belge olarak kabul edilir. Mahkemeye konu edilen anlaşmazlıklar ibranamenin...

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ? 97

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ?

Maaşınız asgari ücretten fazla fakat Maaşınız Sigortaya tam bildirilmiyor mu ? Yasalar bu duruma ne diyor. Mahkeme (1) uygulaması nasıl ? Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş...

İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası 0

İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası

Alacağına kavuşmak isteyen alacaklının borçlusunun iflas etmesi halinde başvuracağı dava kayıt kabul davası olarak adlandırılmaktadır. Bu tür davalarda  İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul istemi şeklinde talep ileri sürülmektedir. Bu tür davalarda, 2004 sayılı...

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır. 0

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır.

Medeni Hukuk yargılama usulü 1086 sayılı HUMK’a göre yapılmaktayken 6100 sayılı HMK ile köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasa değişikliği yargılama şeklinde de değişiklikler getirmiştir. Yeni yargılama usulünde ön inceleme  ve sonrasında tahkikat duruşması yapılması gerekir....

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçinin işine son verilmesi “geçerli fesh” nedenidir. 4

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçinin işine son verilmesi “geçerli fesh” nedenidir.

İşçinin işine zamanında gelerek çalışması iş görme edimlerinden belki de en önemlisidir. İşine devamlı geç gelen işçinin iş akdine son verilmesi geçerli bir fesh nedeni olarak kabul edilmektedir. Yani mesaisine geç gelen işçinin işe...