Etiketlendi: işçi ihtarname örneği

Noter ihtarnamesi nedir, ihtarnamede neler olmalı ? 2

Noter ihtarnamesi nedir, ihtarnamede neler olmalı ?

Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir. (Noterlik Kanunu Yönetmeliği m. 98) Kanuni istisnalar...