Etiketlendi: işçi davası

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir. Buna göre işçi avukatı ya da işveren avukatı müvekkillerinin haklarını mahkemede savunmaktadır. Yargıtay uygulamasına...

Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği 29

Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği

İşçi ile işveren belirsiz süreli iş sözleşmesi yapması asıldır. Şartları da varsa belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir. Taraflar arasında imzalanıp işçi özlük dosyasında saklanmalıdır. Sözleşmenin ıslak imzalı bir örneği işçiye teslim edilmelidir. Bu sözleşme...

Medeni Usul yasasında ‘somutlaştırma yükümlülüğü’ 0

Medeni Usul yasasında ‘somutlaştırma yükümlülüğü’

Somutlaştırma ilkesinin pozitif hukuki dayanağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi ‘ başlıklı 194. maddesine göre ‘ Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdırlar. Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi...

Anayasa’da yazılı temel işçi hakları 0

Anayasa’da yazılı temel işçi hakları

Anayasa nedir ? Anayasa en basit tanımıyla, bir devletin temel örgütleniş  tarzını , organlarını,  bu organlar arası ilişkileri, devletle birey arasındaki ilişkilerde temel kuralları belirleyen üstün bir kanundur. Vatandaşların sivil-siyasi haklarının yanısıra sosyal güvenlik,...