Etiketlendi: İşçi avukat

kamulaştırma avukat 0

Çalışma koşulları ağırlaşan işçinin tazminat hakkı

Nitelikli olmayan İşçi gerekçesi olmayan bir görevlendirme yazısı ile 40 km uzaklıktaki başka bir işyerine görevlendirilmişse ve görevlendirme yazısında da servis imkanının sağlanacağı da belirtilmemişse bu nedenle çalışma koşulları ağırlaşan işçinin iş sözleşmesini haklı...

Toplu İşçi çıkarma halinde haklarınız ? 2

Toplu İşçi çıkarma halinde haklarınız ?

Ekonomik bilançosunun kötü olması, iş değişikliği, iş hacminde daralmaya gitme, iş piyasasından tamamen çıkma gibi nedenlerle işverenler ‘toplu işçi çıkarma’ yoluna başvurmaktadır.  İş yasasına göre’ İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya...

Haftalık ve yıllık çalışma süresi ne kadar ? 0

Haftalık ve yıllık çalışma süresi ne kadar ?

4857 sayılı İş yasasına göre ‘Çalışma süresi’ Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal...

İş yasasına göre Yer altında çalıştırma yasağı 0

İş yasasına göre Yer altında çalıştırma yasağı

Yer ve su altında çalıştırma yasağı başlıklı İş yasamızın 72. maddesine göre ‘Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek...

Ücret hesap pusulası 0

Ücret hesap pusulası

4857 sayılı İş Yasasına göre işveren,  işçiye ücret miktarını ve şeklini gösterir bir pusula,belge vermelidir. İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek...

İşe iade tazminatı ve Sendikal tazminat 3

İşe iade tazminatı ve Sendikal tazminat

İşe iade davasının niteliği, şartları,süresi,ıspat şekli ve konusu, normatif dayanağını daha önceki yazımızda sizinle paylaşmıştım. Şimdi işe iade davasında lehine hüküm elde eden işçinin işe başlatılmaması halinde elde edebileceği tazminatı işleyelim. 4857 sayılı İş...

İşçi ücretleri Türk parası ile ödenir. 0

İşçi ücretleri Türk parası ile ödenir.

İş yasası 32. maddesine göre “Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak kural olarak, Türk parası ile ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme...