Tagged: incirli avukat

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var. 0

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var.

Haklı nedenle iş ilişkisini ortadan kaldırma hem işçiye hem de işverene tanınmış haktır. İşçi her zaman haklı işveren her zaman haksız değildir. Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek...

Mirastan mal kaçırma “ticari taksi,dolmuş,otobüsün satılması” 0

Mirastan mal kaçırma “ticari taksi,dolmuş,otobüsün satılması”

Gündelik yaşantımızda “mirastan mal kaçırma” olarak duyduğumuz olaylar arsa,ev,işyeri gibi gayrimenkullerde olmaktadır. Fakat mirastan mal kaçırmanın konusu bunlarla sınırlı değildir. Mirasbırakan hayatta iken mallarının bir kısmını örneğin ticari taksi,özel halk otobüsü ya da ticari...

TEREKE DAVASI – MİRASÇILARDAN HER BİRİ HER ZAMAN MİRASIN PAYLAŞTIRILMASINI İSTEYEBİLİR. 0

TEREKE DAVASI – MİRASÇILARDAN HER BİRİ HER ZAMAN MİRASIN PAYLAŞTIRILMASINI İSTEYEBİLİR.

 Mirasçılardan her biri sözleşme veya kanun gereğince miras ortaklığını sürdürmekle yükümlü olmadıkça her zaman mirasın paylaştırılmasını isteyebilir. Miras ortaklığının ilelebet sürmesi beklenemez ve anlaşmazlığı derinleştirmekten başka amaca hizmet etmez. Bu paylaştırma imkan varsa terekedeki...

Manevi tazminat nedir, miktarı nasıl belirlenir,hakimin takdir hakkı 0

Manevi tazminat nedir, miktarı nasıl belirlenir,hakimin takdir hakkı

Manevi tazminat; trafik kazası,hakaret,basın yoluyla saldırı,kasten yaralama gibi kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin manevi bütünlüğünün sarsılması, elem,üzüntü duyması,yaşama gücünün neşesinin azalması karşılığında para olarak takdir edilen tazminat türüdür. Borçlar Yasası’nın 47. maddesi gereğince hakim ,...

İş Mahkemeleri hangi davalara bakar ? 0

İş Mahkemeleri hangi davalara bakar ?

İş Mahkemeleri’nin ne tür davalara bakacağı yani göreve ilişkin 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna...

Kamulaştırma bedel tespiti davası 4 ayda bitirilemezse kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilir. 2

Kamulaştırma bedel tespiti davası 4 ayda bitirilemezse kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilir.

6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 8. fıkrasının sonuna <Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılmaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitimi tarihinden itibaren...

Topraktan daire satın alma /Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle daire alma 128

Topraktan daire satın alma /Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle daire alma

Uygulamada tüketiciler “topraktan satış” adı verilen yani ortada bina yokken müteahhitten daire ya da işyerini uygun fiyatla satın alma pek çok anlaşmazlığı beraberinde getirmektedir. Konut ya da işyerini maliyet fiyatına ya da daha ucuza...

Av.Tevrat DURAN / Adli yardım; mahkeme harç ve masraflarından muaf tutulma isteği 12

Av.Tevrat DURAN / Adli yardım; mahkeme harç ve masraflarından muaf tutulma isteği

Adli yardım, fakir bir kişinin davanın gerektirdiği ve ülkemiz şartlarında oldukça kabarık miktara ulaşan yargı harç ve masraflarını karşılayamaması halinde bu ağır mali yükten geçici olarak muaf tutulması anlamına gelmektedir. 6100 sayılı HMK ile...

Av.Tevrat DURAN İkramiye uygulamasının kaldırılması için işçinin yazılı onayı gerekir. 7

Av.Tevrat DURAN İkramiye uygulamasının kaldırılması için işçinin yazılı onayı gerekir.

İkramiye, işçinin işyerine olan katkıları sebebiyle işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir defada veya dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde ya da işçiyi ilgilendiren doğum, ölüm, evlenme gibi nedenlere bağlı olarak yapılan ücretin eki niteliğindeki...

Hukukta süreler nasıl hesaplanır ? 2

Hukukta süreler nasıl hesaplanır ?

Mahkeme ya da icra dairesi tarafından sizlere belirli süre içinde ödeme,itiraz,cevap,dava açma gibi işlem yapmanız için gönderilen kağıtlarda süreler öngörülmüş olabilir. Aynı şekilde bir hakkın kullanımı için hakdüşümü ya da zamanaşımı süresi öngörülmüş olabilir....