Etiketlendi: ikitelli avukat

Geçerli bir kamulaştırma yoksa taşınmazın değeri sahibine ödenmelidir. Özellikle İstanbul'da Halkalı İkitelli gibi bölgelerde küçük birikimlerle alınan arsalar Arsa ofisi, askeriye 0

İstifa eden işçi işsizlik sigortasından işsizlik maaşı alabilir mi ?

ortada gerçekte bir istifa var yani işçi haklı neden olmadan işini bırakmışsa yani kendi kusuruyla işsiz kalmışsa kendi düşen ağlamaz deyişindeki gibi işsizlik primi ödemiş olsa bile maaş alamayacaktır. Bir başka açıdan bakılırsa işçi işyerinden ayrılmak istemediği halde işveren baskısı ile işi bırakırsa bu halde SGK kayıtlarına göre istifa görünse de gerçek bir istifa olmadığı için işsizlik maaşı alacaktır.

Aynı işyerinde 10 yıl çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi ? işçi hakları istifa eden işçinin tazminat hakkı var mı 2017 1

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi ?

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi ? Kural olarak haklı bir sebebi olmadan işten kendisi ayrılan yani istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz. Fakat işçi, haklı bir sebep göstererek işyerinden ayrılırsa ‘ki buna haklı nedenle fesh’ denilmektedir; işçi işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.