Etiketlendi: ihtarname nedir?

tevrat duran logo 0

İhtarname çekerken dikkat, ihtarname sizin için bağlayıcıdır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6093 Karar: 2016/10868 Karar Tarihi: 14.04.2016 tarihli ilamında önüne gelen olayda ihtarname çektikten sonra dava açan davacının ihtarında Şubat 2011 sonrasında maaşından kesinti yapıldığını belirttikten sonra davada şubat öncesinde de kesinti yapıldığı iddiasını...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 2

İhtarnamenin hukuki önemi

Çağdaş Hukukta kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların,İhtilafların kaba güce-silaha başvurularak çözümlenmesi yasaklanmıştır. Hukuki Sorunun çözümü için öncelikle ‘diplomatik çözüm’ yoluna gidilmeli bu başarılı olmaması halinde ‘yargı kurumu’ ile sorunun çözümü yoluna gidilmektedir. Diplomatik yani kişiler...

noter ihtarnasi şufa 183

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ? İhtarname “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına...