Tagged: ihtarname nedir?

tevrat duran logo 0

İhtarname çekerken dikkat, ihtarname sizin için bağlayıcıdır.

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/6093 Karar: 2016/10868 Karar Tarihi: 14.04.2016 tarihli ilamında önüne gelen olayda ihtarname çektikten sonra dava açan davacının ihtarında Şubat 2011 sonrasında maaşından kesinti yapıldığını belirttikten sonra davada şubat öncesinde de kesinti yapıldığı iddiasını...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 2

İhtarnamenin hukuki önemi

Çağdaş Hukukta kişiler arasındaki hukuki uyuşmazlıkların,İhtilafların kaba güce-silaha başvurularak çözümlenmesi yasaklanmıştır. Hukuki Sorunun çözümü için öncelikle ‘diplomatik çözüm’ yoluna gidilmeli bu başarılı olmaması halinde ‘yargı kurumu’ ile sorunun çözümü yoluna gidilmektedir. Diplomatik yani kişiler...

İş davalarında ‘somutlaştırma ilkesi’ kapsamında işçinin/işverenin ihtarname çekmesi 2

İş davalarında ‘somutlaştırma ilkesi’ kapsamında işçinin/işverenin ihtarname çekmesi

Somutlaştırma ilkesinin pozitif hukuki dayanağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi ‘ başlıklı 194. maddesine göre ‘ Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdırlar. Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi...

Dava öncesinde noterden keşide edeceğiniz ihtarname ile onayınızı geri alabilirsiniz. 0

Dava öncesinde noterden keşide edeceğiniz ihtarname ile onayınızı geri alabilirsiniz.

İhtarnamenin hukuki niteliği, hukuk düzeninde meydana getirdiği etkiler oldukça kapsamlı olup uzman avukatlarca bilinmektedir. Burada sadece rıza-onayla ilgili sonucu hakkında bilgi verilmektedir. Mahkeme kararı ile örnek olay izah edilerek anlatmak istediğimiz daha kolay anlaşılacaktır....

Av. Tevrat DURAN / “Noter ihtarnamesinin arkasına tebliğ şerhini mutlaka alınız ! “ 38

Av. Tevrat DURAN / “Noter ihtarnamesinin arkasına tebliğ şerhini mutlaka alınız ! “

Hak veya alacak muhatabına noterden keşide edilen ihtarname ile bildirilmektedir. Bu yol diğer yazılarımızla belirttiğimiz gibi etkili, sonuç alıcı bir yoldur. Fakat noterden  ihtarname çekince işinizin bittiğini düşünmeyin. 

noter ihtarnasi şufa 189

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ? İhtarname “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına...