Tagged: Halkalı avukat

işçi hakları 0

Davalar hangi aşamalardan geçerek sonuçlandırılır ?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ilk derece yargılamasını aşamalara ayırmıştır. Bu aşamalar: a) Dilekçelerin karşılıklı verilmesi, b) Ön inceleme, c) Tahkikat, d) Sözlü yargılama, e) Hüküm olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Bir de karara...

kamulaştırma avukat 0

Çalışma koşulları ağırlaşan işçinin tazminat hakkı

Nitelikli olmayan İşçi gerekçesi olmayan bir görevlendirme yazısı ile 40 km uzaklıktaki başka bir işyerine görevlendirilmişse ve görevlendirme yazısında da servis imkanının sağlanacağı da belirtilmemişse bu nedenle çalışma koşulları ağırlaşan işçinin iş sözleşmesini haklı...

MAAŞ ALACAĞI DAVASI 0

İşçinin yasal hakları

İşçi ya da özel sektör personelinin çalışırken , işten atıldıktan ya da işi bıraktıktan sonra yasada yer alan pek çok hakları vardır. İşçiler bu haklarını bilmedikleri için hak kayıplarına uğramaktadır. İşçinin emeğinden başka geliri...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir. Buna göre işçi avukatı ya da işveren avukatı müvekkillerinin haklarını mahkemede savunmaktadır. Yargıtay uygulamasına...

kamulaştırma avukat 0

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TARAFINDAN VERİLEN KARARIN İPTALİ İSTEMİ ile TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI YAPILAN İTİRAZ ÜZERİNE TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VERECEĞİ KARARIN KESİNDİR.

İlçe Tüketici Hakem Heyeti kararlarına karşı şirketler ya da tüketiciler Tüketici Mahkemesinde dava açarak itiraz edebilirler.  6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 70. maddesi gereğince bu davalar açılır. Davanın adı ‘Tüketici Hakem Heyeti tarafından...

İş davaları avukatlığı 0

İş davaları avukatlığı

Bu yazının konusu işçi olarak çalışan avukatlar değil iş davalarını yürüten avukatların mesleki sorunları ile ilgilidir. İşçi avukatlığı yapmak sanılanın aksine zor, zahmetli. Bilgilerin güncellenmesi için mevzuat ve içtihat taraması yapıyoruz. Hukuk doğa bilimlerinde...

302

İşten haksız yere çıkarılan işçi ne yapmalı ?

İşine son verilen işçinin Anayasa ve yasalardan kaynaklanan işe iade, tazminat gibi bir takım hakları doğmaktadır. Bu haklar yasa tarafından tanındığından işveren işçinin haklarını ortadan kaldıramaz.  Yasa hem işveren hem de işçileri bağlayıcıdır. Yani,...