Tagged: fazla mesai

kamulaştırma avukat 0

Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik Yasanın 24 üncü maddesinin (II-f) bendinde belirtilen hallerdendir, işçinin haklı fesih nedenleri vardır.

İşçinin işyerinin şubesinin değiştirilmesi, maaşının düşürülmesi, çalışma saatlerinin artırılması, servis uygulamasının kaldırılması, Agi’nin verilmemesi, müdürün müdür yardımcısı yapılması, Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik, İş Hukukunun en tartışmalı ve uygulama alanı geniş kavramlarındandır. 4857...

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi) 1

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi)

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın...

İşçinin günlük mesai çalışma sınırı 11 saat ! 2

İşçinin günlük mesai çalışma sınırı 11 saat !

4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiştir. Ancak tarafların anlaşması ile bu normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı...

İşverenler dikkat; 37.madde ücret pusulası verilmesi zorunlu 0

İşverenler dikkat; 37.madde ücret pusulası verilmesi zorunlu

 İş yaşamında işverenler işçisine aldığı ücreti gösterir belge vermek zorunda. 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para...

İşten çıktım kaç para tazminat alırım ! 62

İşten çıktım kaç para tazminat alırım !

İşyerinden çıkarılan işçiler tazminat haklarının olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Kıdem tazminatı nasıl alınır, kıdem hakkım var mı, tazminat hakkım var mı, istifa etmek istiyorum tazminat hakkım var mı, 10 yıl çalıştım kaç lira tazminat...

İşçi yaptığı fazla mesai karşılığında ücret yerine isterse izin kullanabilir. 4

İşçi yaptığı fazla mesai karşılığında ücret yerine isterse izin kullanabilir.

İşçi haftalık 45 saatin üzerinde çalışma yapmışsa fazla mesai ücretine hak kazanmıştır. İşçi dilerse ücret yerine izin kullanabilir.  Bu süre, fazla çalışma için her saat karşılığı bir saat otuz dakika, fazla süreli çalışmada ise...

İş Hukukunda “fazla mesai” uygulaması 4

İş Hukukunda “fazla mesai” uygulaması

Türk İş Hukuku’nda haftalık 45 saatin üzeri “fazla çalışma”, işyerindeki normal çalışma süresi haftalık 45 saatin altında ise 45 saate kadar olan çalışma “fazla sürelerle çalışma” olarak isimlendirilmektedir. Fazla mesai % 50, fazla süreli...

İş Mevzuatında Zamanaşımı Süreleri 2

İş Mevzuatında Zamanaşımı Süreleri

Kıdem tazminatı,İhbar tazminatı,fazla mesai alacağı,yıllık izin ücreti alacağı,genel tatil ve hafta tatili alacakları,sendikal tazminat,ücret alacaklarındaki zamanaşımı süreleri nelerdir. Zamanaşımı bir hakkın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, ancak istenebilirliğine engel teşkil eder. Bu bakımdan ancak davalının ileri sürmesi durumunda mahkemece göz önünde tutulabilir. Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu haline dönüştürür ve alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldırır. .Yargıtay HGK Esas: 2011/4-640 Karar: 2012/89 Karar Tarihi: 22.02.2012 ilamında aynen “ Zamanaşımı, bir istek veya dava hakkının yasada belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde usul hukukunca öngörülen biçimde ileri sürülmek koşuluyla borçluya borcunu ödememe olanağı veren bir hukuki savunma yoludur.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Haftalık 45 saatin üstü çalışılan sürenin ücreti işçiye % 50 zamlı ödenmelidir. 0

Haftalık 45 saatin üstü çalışılan sürenin ücreti işçiye % 50 zamlı ödenmelidir.

4857 sayılı İş yasasının “Fazla çalışma ücreti” başlığını taşıyan 41, maddesi gereğince “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk...