İdare hukukunda tam yargı davaları

Devletin, belediyelerin işlem ve eylemleri ile zarara uğrayan kişilerin Anayasanın 125. maddesi “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” normu gereğince  İdari yargıda tam yargı davası açma hakları vardır. Fakat bu...