Etiketlendi: bakırköy avukat

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

Acele Kamulaştırma şartları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların...

kamulaştırma avukat 0

İşçinin işyerinde devamsızlık yapması ve tazminat hakkı

İşyerinde işçinin en önemli borcu hizmet görmek, emeğini işyerine işine işverene sunmak buna karşı ücrete hak kazanmaktır. İşçi işyerine gelmezse bu borcu ihlal etmiş olacaktır. Yasa işçinin bazı devamsızlık hallerini tazminatsız çıkarılmaya neden saymaktadır....

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...

Maaşın yetersiz olması tazminat hakkı verir mi ? 0

Maaşın yetersiz olması tazminat hakkı verir mi ?

İş hayatında yanlış olarak kullanılan ‘Maaş’ doğrusu ‘ücret’in yetmemesi işçileri sıkıntıya sokmakta. Evinin geçimini sağlamaya yetmeyen işçi, daha yüksek ücretle ve sosyal haklar için mevcut işini bırakmak istemekte. Aynı zamanda; işçi, işyerinden tazminatlarını da...

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ? 67

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ?

Maaşınız asgari ücretten fazla fakat Maaşınız Sigortaya tam bildirilmiyor mu ? Yasalar bu duruma ne diyor. Mahkeme (1) uygulaması nasıl ? Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş...