Tagged: bahçelievler avukat

işçi işveren mahsup 0

İşçi işveren arasında ücretin korunması kapsamında takas yasağı

İşveren, işçiden olan alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. İşçinin alacağı daha öncelikli alacaktır. Örneğin işçinin ihbar tazminat borcu için işveren maaş alacağını ödememezlik edemez. Bunun istisnası işçinin yazılı onayıdır.  Çalıştırılan...

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

işçi hakları 0

İşverenin işçisini tazminatsız çıkarma hakkı

  İşveren; İşçisini aşağıda yazılı şartların varlığı halinde işten çıkarabilir, iş akdini feshedebilir. Bu hak işverenin yetkisinde olup süresinde kullanılmalıdır. ************************************** Kanun No: 4857 İş Kanunu Kabul Tarihi: 10.06.2003 R.G. Tarihi: 10.06.2003 R.G. No:...

ŞUFA sözleşmesi avukat tevrat 16

İşçinin noterden avukatıyla ihtarname çekmesi.

İhtarname :“ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır. 6098 sayılı Türk...