Tagged: avukatı

Gayrimenkul taşınmaz satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettiriniz. 2

Gayrimenkul taşınmaz satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettiriniz.

Emlak piyasasında ağırlıklı olarak topraktan yapılan satışlarda henüz bina inşaa edilip kat irtifakı tesis edilmediğinden müteahhit (yüklenici) yapacağı daireyi satarken alıcı ile  taşınmaz satış vaadi sözleşmesi  imzalamaktadır. Bu sözleşme tapu ya da noterde yapılmaktadır....

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ? 95

Maaşınız asgari ücretten mi gösteriliyor ?

Maaşınız asgari ücretten fazla fakat Maaşınız Sigortaya tam bildirilmiyor mu ? Yasalar bu duruma ne diyor. Mahkeme (1) uygulaması nasıl ? Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş...

Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ihtiyati tedbire ilişkin kararların temyizindeki farklı kararları hukuk güvenliğini bozmaktadır. 0

Yargıtay Hukuk Daireleri’nin ihtiyati tedbire ilişkin kararların temyizindeki farklı kararları hukuk güvenliğini bozmaktadır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK. İle yürürlükten kaldırılan 1086 sayılı HUMK.nun 101. ve takip eden maddelerindeki düzenlemelerde ihtiyati tedbire ilişkin yerel mahkemelerce tesis edilen kararlara karşı ancak itiraz edilebilmekte  ve temyiz yolu...

Uluslararası Çocuk Kaçırma eyleminin hukuki boyutu 0

Uluslararası Çocuk Kaçırma eyleminin hukuki boyutu

Uluslararası Çocuk Kaçırma Hukuki sorununun çıkış noktası evlilik bağını sonlandıran ya da sonlandırma noktasına gelen çiftler arasında çocukların kimde kalacağı probleminden kaynaklanmaktadır.  Bu sorun farklı iki ülkede kalan  çiftler sözkonusu olunca da uluslar arası...

Av.Tevrat DURAN İkramiye uygulamasının kaldırılması için işçinin yazılı onayı gerekir. 7

Av.Tevrat DURAN İkramiye uygulamasının kaldırılması için işçinin yazılı onayı gerekir.

İkramiye, işçinin işyerine olan katkıları sebebiyle işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir defada veya dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde ya da işçiyi ilgilendiren doğum, ölüm, evlenme gibi nedenlere bağlı olarak yapılan ücretin eki niteliğindeki...

Av. Tevrat DURAN, canlı yayında soruları yanıtladı 0

Av. Tevrat DURAN, canlı yayında soruları yanıtladı

Av. Tevrat DURAN, 3 Mayıs Cuma saat 15:15’te “Avukatınıza Sorun” programında Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları ile trafik kazasının ceza davası boyutunu canlı yayında yanıtladı. izlemek için tıklayın  http://www.tevratduran.com/?p=262 linkinden ulaşabilirsiniz . 

İşçiye izin hakkı yasa ve yönetmeliğe uygun kullandırılmalıdır. 2

İşçiye izin hakkı yasa ve yönetmeliğe uygun kullandırılmalıdır.

Yaz mevsimine girdiğimiz bu aylarda işçilerin Anayasa ve yasalar ile tanınmış dinlenme hakkı kapsamında “ücretsiz yıllık izin hakkı”,”izin nasıl kullanılır”,”izin süresi ne kadardır”,”izin süresi bölünebilir mi”,”izin parasını alabilir miyiz”,”izin hakkımı vermeyen işyerinden ayrılsam tazminat...

4.Yargı paketi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine ekleme yapılmıştır. 0

4.Yargı paketi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesine ekleme yapılmıştır.

Bu web sitede kapsamlı ve köklü değişikler getiren 4.yargı paketini sırayla el alıp değerlendireceğiz demiştik ve hukuki değerlendirmelerimize devam ediyoruz. Kamuoyunda “4. yargı paketi” olarak adı geçen yasal düzenleme kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli 28633...

0

Kamulaştırma şerhi nedir ?

Tapu Sicil Müdürlüğü’ne tapunuzda işlem yapmaya gittiğinizde “kamulaştırma şerhi” konmuşsa anlam vermekte zorlanabilirsiniz. Peki kamulaştırma şerhi nedir, bu şerh tapunuzun elinizden gideceği anlamına mı gelir. İstanbul’da yapılacak 3.köprü , 3. çevreyolu güzergahında yapılacak kamulaştırma...