Etiketlendi: avukat

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...

İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası 0

İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası

Alacağına kavuşmak isteyen alacaklının borçlusunun iflas etmesi halinde başvuracağı dava kayıt kabul davası olarak adlandırılmaktadır. Bu tür davalarda  İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul istemi şeklinde talep ileri sürülmektedir. Bu tür davalarda, 2004 sayılı...

Ücret hesap pusulası 0

Ücret hesap pusulası

4857 sayılı İş Yasasına göre işveren,  işçiye ücret miktarını ve şeklini gösterir bir pusula,belge vermelidir. İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek...

İzinsiz ses kaydetmek,fotoğraf çekmek suçtur. 3

İzinsiz ses kaydetmek,fotoğraf çekmek suçtur.

Özel hayat kavramı; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetidir. Hatta  herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve...

Manevi tazminat ne ceza ne de zenginleşme aracıdır. 0

Manevi tazminat ne ceza ne de zenginleşme aracıdır.

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat ödetilmesini isteyebilir. Bu fiili saldırı olabileceği gibi sözlü veya yazılı olarak hakaret,iftira şeklinde de olabilir. Aynı şekilde basın yoluyla hakaret,iftira da kişinin manevi bütünlüğünü...

Borçlunun ekonomik ve sosyal statüsüne uygun evi haczedilemez. 0

Borçlunun ekonomik ve sosyal statüsüne uygun evi haczedilemez.

Uygulamada “Meskeniyet iddiası” adı verilen yöntemle borçluya haczedilmiş evin üzerindeki haczi kaldırabilme imkanı tanınmıştır. İİK’nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun <haline münasip> evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal...