Asliye Hukuk Mahkemeleri hangi davalara bakar ?

Hangi tür uyuşmazlıklara yani davalara hangi mahkemenin bakacağı mahkemenin göreviyle ilgilidir. Sofistike yapıdaki Türk Hukuk sisteminde Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir.