Müşterek hissedarların Şufa/önalım hakkı

Şufa Hakkı diğer adı ile ön alım hakkı müşterek hisseli tapularda hissedara tanınan öncelikli satın alma hakkıdır.  Şöyle ki, hissedarlardan biri hissesini satmak istediği takdirde diğer paydaş hissedarın yani ortağın öncelikli olarak o hisseyi satın alma hakkı vardır. Bu yasanın tanıdığı bir haktır. Ön alım hakkı ancak satış yapıldıktan sonra kullanılabilir. Konu 4721 sayılı TMK 732 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

Örneğin 2.000 metrekarelik bir arsanın 1/2 hissesi ALİ Beye 1/2 hissesi Hasan Beye ait olsun. Hasan Bey hissesini 2.000.000 TL’ye (ikimilyon TL) Fatma Hanıma tapuda 02.02.2013 tarihinde satmış olsun. BU satıştan haberdar olmayan Ali Bey, Fatma Hanıma 02.02.2015’e kadar şufa davası açarak bu 2.000.000 TL ve alıcının ödediği tapu masraflarını mahkemeye depo ederse hakim Fatma Hanımın satın aldığı hisseyi iptal ederek Ali Bey(davacı) adına tapuda tesciline şeklinde karar verecektir.

Bu noktada hem alıcı hem de satıcı yine bu satıştan sonradan haberdar olan diğer hissedarın spesifik hukuki prosedür hakkında hukuki danışmanlık alması sürprizlerle karşılaşmamaları için lehlerinedir.

*** Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler (4721 S. K. m. 732).

*** Cebri artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz (4721 S. K. m. 733).

*** Önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir (4721 S. K. m. 733).

*** Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir (4721 S. K. m. 733).

*** Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her halde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer (4721 S. K. m. 733).

*** Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır (4721 S. K. m. 734).

*** Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hakimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür (4721 S. K. m. 734).

 

Şufa hakkından feragat yoluyla veya yasal süreler geçtikten sonra bu hak kullanılamaz hale gelir. Tavsiyemiz diğer hissedarlardan satım öncesi  vekalet alarak şufadan feragatin yapılmasıdır. Diğer dolambaçlı yollar hem masraflı hem de yasaya aykırıdır ve buna bağlı hukuki yaptırımlara bağlanmıştır.

Diğer hissedarın şufa hakkını kullanmak istemesi halinde hak düşürücü süre (3 ay-2 yıl) içinde uzman avukat eliyle dava açarak bu hakkını kullanması gerekir.

27.12.2014

AV. TEVRAT DURAN

0553 254 81 34

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

One thought on “Müşterek hissedarların Şufa/önalım hakkı

  • 4 Ocak 2015 at 03:42
    Permalink

    tapuya şerh düşmeden 10 yıllık aralarında kira sözleşmesi yaparak aralarında satış vaadi ile satmışlarsa yinede şufa hakkı dogar mı ?

    Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir