Mirasçılardan mal kaçırma; bir Türkiye gerçeği !Hangi hallerde ‘Mirastan mal kaçırma’ davası açılır ?

Mirasçılardan mal kaçırma; bir Türkiye gerçeği !


 

 Yargıtay, 1.4.2014 tarihli kararında hangi halde mirasçılardan mal kaçırma vardır bunun yanıtını vermiştir. Şimdi bu kriterleri sizinle paylaşıyorum.

 

1- Uyuşmazlığın sağlıklı, adil ve doğru bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması gerekir.

2-Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri,

3-Toplumsal eğilimler

4-Satışın hayatın olağan akışına uygun olup olmaması

5-Miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı,

6-Tapuyu alan  yanın alış gücünün olup olmadığı,

7-Satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fahiş fark var mı

8-Miras bırakan ile satış yapılan kişinin arasındaki duygusal bağ, yakınlık

9-Satanın paraya ihtiyacı var mı ?

10-Alıcı ve satıcı arasında gerçek bir satım ilişkisi var mı, banka para hareketi var mı ?

gibi olgular tek tek araştırılmalıdır.

Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (nitelikli-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Bu durumda yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında ve 1.4.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere; görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de 4721 s. Türk Medeni Kanunu’nun 706., 6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nun 237. (818 s. Borçlar Kanunu’nun 213.) ve Tapu Kanunu’nun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Hakları çiğnenen mirasçının tapu sahibine dava açarak tapusunu üzerine alması, şartları varsa kira alması en doğal hakkıdır. 29.10.2014

AV.TEVRAT DURAN

0553 254 81 34 (İSTANBUL-İncirli)

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir