Mirasbırakan taşınmazın gerçek değerini tapuda çok düşük göstermişse mirastan mal kaçırma vardır.

mirastan mal kaçırmaÖlen mirasbırakanın mal kaçırmak amacıyla hayatında iken yaptığı gayrimenkul satışı; Yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve l-4-1974 tarih 1/2 sayılı İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanunun 706, Borçlar Kanunun 213 ve Tapu Kanunun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

Miras bırakan, sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir çocukları,eşi arasında paylaştırma yapmışsa, mal kaçırmak kastından söz edilmez.

Mirasbırakanın satış yaptığı taşınmazın, satış  tarihindeki gerçek değeri ile tapudaki akit değeri arasında fahiş fark bulunması, ve alıcının  alım gücünün bulunmaması işlemin danışıklı oluğunu gösterir. Bu nedenle hakkı ihlal edilen mirasçı; adına tapunun miras hissesi oranında  tescilini isteyebilmektedir.

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir