Manevi tazminat ne ceza ne de zenginleşme aracıdır.

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat ödetilmesini isteyebilir. Bu fiili saldırı olabileceği gibi sözlü veya yazılı olarak hakaret,iftira şeklinde de olabilir. Aynı şekilde basın yoluyla hakaret,iftira da kişinin manevi bütünlüğünü bozabilir. Başlıbaşına haksız ihtarname göndermek dahi haksız fiil olarak değerlendirilebilir. İşte bu gibi hallerde kişi manevi tazminat isteyebilir. Sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmemek başlıbaşına manevi tazminat ödenmesini gerektirmez.

Yargıç manevi tazminatın tutarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alır. Manevi tazminat tutarının belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel durum ve koşullar bulunur;  hakim takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Yasanın hakime takdir hakkı verdiği hallerde yargıcın, hukuk ve adalete uygun karar vereceği Medeni Kanunun 4. maddesinde belirtilmiştir.

Manevi tazminat olarak belirlenecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır.

Manevi tazminat  ceza değildir ve yine malvarlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaçlamaz.

Manevi tazminatta belirlenecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum (tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olacaktır.

Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Yani olayla ilgili ceza davası açılmışsa ya da eylem aynı zamanda suç oluşturuyorsa  ceza davaları için öngörülen zamanaşımı süresi içinde manevi tazminat davası açabilirsiniz. 22.01.2014

AV.TEVRAT DURAN

İncirli/İSTANBUL

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir