Kısmi davalarda faiz başlangıcı ıslah tarihidir.

Kısmi alacak davalarında tüketici haklarına ya da işçi alacaklarının tahsiline yönelik davalarda davacı avukatınca fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle 1.000 TL ya da 100 TL alacak tahsili talep edilmektedir. Daha sonra muhtemelen bilirkişi raporu sonrası  ıslahla talep miktarını artırmaktadır.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 117.maddesi gereğince muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Kısmi davalarda davacının, davalıyı dava ve ıslah tarihinden önce temerrüde düşürdüğü ispat edemezse dava dilekçesi ile talep edilen miktarına dava tarihinden, ıslahla talep edilen miktarına ise ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekir.

11.5.2015

AV.TEVRAT DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir