İşyerinin el değiştirmesi işçiye tazminat hakkı verir mi ?

İşyeri, ekonomik sıkıntı, karlılık, şirketlerin birleşmesi,şahıs işyerinin şirketleşmesi,bir grubun diğer grup şirketini ve bayılarini satın alması gibi nedenlerle el değiştirmektedir. Peki işçiler bu durumda ne yapmalıdır. Bu işyeri devri nedeniyle tazminat isteme hakkına sahip olacak mı ya da tam tersinden yeni işveren devraldığı işyerindeki çalışanların tazminatını ödemek zorunda mıdır ? Bu soruların cevabını sırasıyla vermeye çalışalım.

Öncelikle  işyerinin devri ile o işyerinde çalışan işçilerin hizmet sözleşmelerinin zorunlu olarak devralana geçip geçmediği yönü üzerinde durmak gerekmektedir. Bu konuda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. İş Yasasının 14/ll. maddesinde; işçilerin kıdemleri hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları sürelerin göz önüne alınarak hesaplanacağına işaret edildikten sonra aynı maddenin devamında; işyerlerinin devir ve intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdeminin işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitlerinin sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı hükmüne yer verilmiş ve fıkranın sonunda, 12.7.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatından her iki işverenin sorumlu olacağı vurgulanmıştır.

Burada bir hususa daha işaret etmekte yarar var. Maddedeki “herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi yahut el değiştirmesi” deyimlerinden devir ve intikalin mutlaka BK. nun 179 ve müteakip maddelerinde ve Türk Ticaret Kanunun ilgili maddelerinde olduğu gibi teknik anlamda kullanılmadığı işyerinde işverenin kişiliğinde çeşitli suretlerde de mümkün olacağı  anlaşılmaktadır.

İşlemiş kıdem tazminatından yeni işverenin sorumluluğu, İş Sözleşmesinin devirden ya da geçişten önce kurulmuş olmasına rağmen devirden sonra da aynen sürmekte olduğunun kabulü ilkesine dayanmaktadır. İş kanunun 14. maddesindeki kamu düzeniyle ilgili buyurucu ve bağlayıcı objektif hukuk kurallarına göre de hizmet akdi ilişkisinin sürdürüldüğü ve bu akti ilişkinin kesilmemiş olduğu sürece kuşkusuz işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

Fakat işyerini devralan yeni şirketin, işverenin işçilerin çalışma koşullarını aleyhe değiştirmesi ” çalışma saatlerinde artırma,ücrette-primde vs. azalma” gibi durumlarda tazminat hakkı genel kurallara göre değerlendirilmelidir. 28.01.2014

AV.TEVRAT DURAN

3.224 defa okundu

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Sevebilirsin...

3 Yanıt

  1. Havva diyor ki:

    Bir anonim şirkette çalışıyorum.fakat çalıştığım şube kapatılıyor.Bu durumda başka bir şubeye geçme zorunluluğum var mı? Ve transfer edildikten bir süre sonra iş yerim el değiştirecek,her iki durumunda kıdem ve ihbar tazminatı hakkım doğacak mı?

  2. Zeki diyor ki:

    Slm taşeron şirkette çalışıyorum fakat şirketim el değiştirdi yeni şirketle çalışmak istemiyorum tazminatımı ala bilirmiyim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir