İşverenin işyerindeki çalışanlara karşı ‘eşit işlem uygulama borcu’

av tevrat duranİşyerinde çalışan işçiler ile işveren yönetimi arasındaki ilişki iş sözleşmesine bağlı olarak kurulmaktadır. Bu ilişkideki kuralları Uluslararası Hukuk, Anayasa, Yasalar, Tüzük, Yöenetmelik ve taraflar arasında yapılan yazılı iş sözleşmesi, işyeri yönetmeliği ve nihayetinde defacto olarak yaratılan işyeri uygulaması belirlemektedir. Bu kapsamda işveren, işyerindeki işçiler hakkında bir işlem tesis ederken tüm işçilere nisbi eşit uygulama yapmakla yükümlüdür. Bu eşitliği mutlak eşitlik olarak anlamamalı, aynı kıdem, iş pozisyonu, başarı seviyesi gibi benzer çalışanlara statülerine göre eşit davranma olarak algılamalısınız. 

İşe iade davası üzerinden misal vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İşverenin işçinin işine son verme yetkisi keyfi ve sınırsız değildir yasalarala sınırlanmıştır. Aksi takdirde ek mali yükümlülükler işverene yüklendiği gibi işçiye ek mali haklar getirmektedir. Devlet memurluğu gibi  işgüvencesi (işten atılamama) henüz işçiler için yoktur. 

Somut olayda, işverenlikte program yöneticisi olarak çalışan işçinin iş sözleşmesinin,‘ ….çalışma yaş haddini tamamlamış olmanız, sıralı amirlerinizin önerisi ve 19.02.2014 tarih, 2014/III/10-m yönetim kurulu kararı iş akdiniz sona erecektir ‘ denilerek 4857 sayılı Kanun’un madde 18 kapsamında geçerli nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır.

İşyerinde uygulanan yönetmeliğin hükmünün objektif ve genel olarak tüm çalışanlara uygulanıp uygulanmadığı, işyerinde yönetmelikte belirtilen yaşı doldurduğu halde çalışmaya devam eden olup olmadığı hususları işverenlik kayıtları da incelenerek, gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle belirlenmelidir. 

Somut örmekte olduğu gibi işyerinde emekli olanların emekli edilip işyerinde çalışması sağlanıyor da bir işçi için bu kural uygulanmıyorsa bu işçi bakımından eşitliğe aykırılık var demektir ve bu işçi açısından işine son verilmesi yasaya aykırı olacak ve işe iadesine karar verilecektir. 7.9.2015

AV. TEVRAT DURAN,İstanbul

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir