İstifa eden işçinin kıdem tazminatı hakkı var mı ?

whatshapp avukat danışma

Av.Tevrat DURAN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı. İngilizce-Arapça bilmektedir. İş-Personel Hukuku,Gayrimenkul,Kamulaştırma,Tüketici ve sair hukuki konularda çeşitli tv programlarında konuşmacı olarak yer almıştır. Özellikle İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku,Tüketici Hukuku ilgi alanlarında aktif olarak bağımsız avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İşi kendi bırakan işçi tazminat alabilir mi ? İstifa edersem tazminata hak kazanabilir miyim ? İhtar çeksem tazminat alabilir miyim ? Bu sorular çok sık sorulmaktadır. Gelin şimdi mevcut yasalara ve Yargı kararlarına göre bu sorulara yanıt arayalım. Haklı nedenle fesih hakkı, doktrine göre dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek işçi ya da işverene iş akdini beklemeden  derhal feshetme yetkisi veren bir ‘bozucu yenilik doğuran’ haktır.

İş akdinde ortaya çıkan bir durum işçi için çekilmez hale gelmişse işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı ortaya çıkar.İşçinin işyerinde kalmasını çekilmez (katlanılmaz) hale gelip gelmediğinin ölçüsü ‘dürüstlük kuralları’dır. 

Haklı nedenle fesih hakkı da süreli fesih gibi bozucu yenilik doğuran bir hak olup, bu hakların tüm özelliklerini taşır.

Haklı nedenle fesih halinde karşı tarafın kabulüne gerek yoktur. Bu halde işçi tek taraflı irade beyanıyla iş akdini derhal sona erdirir,işverenin kabulüne ihtiyaç yoktur. 

Kural olarak haklı bir sebebi olmadan işten kendisi ayrılan yani ‘istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz’. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” göstererek işyerinden ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İhbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Peki hangi haller işçi için haklı sebeptir. Aşağıda işçinin işi bırakması için haklı sebeplerin bir kısmına yer veriyorum. (Bu yazı 22.03.2015 günkü verilere göre  768.453 defa okunmuştur.

Kıdem tazminatı bir atıfet (armağan, hediye) olmayıp sosyal nitelikle anayasal haktır.

‘1475 sayılı İş Kanunu’ nun 14. maddesinde işçiye hangi hallerde kıdem tazminatı ödeneceği sayılmıştır. Bu hüküm, mutlak emredici olup, yorum yoluyla genişletilemez” (Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas: 2013/71 Karar: 2013/1642 Karar Tarihi: 04.02.2013) Kanunda kıdem tazminatına hak kazandıran nedenler sınırlı olarak sayılmış olup ‘istifa’ kıdem tazminatına hak kazandıran ‘hizmet akdinin sona erme nedenleri arasında yer almamaktadır.’ Buradaki konu işçiyi maaşının ödenmemesi, sağlık rahatsızlığı gibi zorlayıcı bir neden kapsamındaki ‘haklı fesh’tir.

Tekrar vurgulayalım ki, kural olarak haklı bir sebebi olmadan işyerinden kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden işçi kıdem tazminatı alamaz. Bu işçi, kıdem tazminatı alamayacağı gibi istifa etmeden önce kanunda yazılı ihbar öneli öncesi yazılı olarak işverenine bildirim yapmamışsa bir de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Çünkü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesine göre iş sözleşmesini sona erdirmek isteyen işçi/işveren feshi yazılı olarak ve bildirim süresine ( http://www.tevratduran.com/?p=172 ) bağlı kalarak diğer tarafa bildirmelidir. İhbar süresine uymadan işyerinden ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamadığı gibi işverenine ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. İhbar tazminatı; çalışma süresine göre 2-4-6-8 haftalık ücret tutarındadır.

Fakat işçi, haklı bir sebep göstererek işyerinden ayrılırsa işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Bu hallerde işçinin haber vermesine yani ihbar önelini beklemesine gerek yoktur. Peki hangi haller işçi için haklı sebeptir. Aşağıda işçinin işi bırakması için haklı sebeplerin bir kısmına Yargıtay kararlarını kaynak göstererek yer veriyorum.

1-“İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse ” işçi istifa ederek kıdem tazminatı alabilir. “Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı nedene dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunmaktadır. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemesi bu konuda önemsizdir. “Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012

2- İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların ödenmemesi durumunda da işçinin haklı fesih imkanı bulunmaktadır. (Yargıtay 9. HD. 16.7.2008 gün 2007/22062 E, 2008/16398 K.)

3- İşçinin SSK primleri gerçek ücretten ödenmiyorsa (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) işten istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.

4- “İşçinin sigortası işverence geç ve eksik bildirilmişse” (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/7060 Karar: 2012/24858 Karar Tarihi: 28.06.2012) işçi istifa ederek tazminat alabilir.

5- İşçi “1 Mayıs, 23 Nisan,19 Mayıs gibi resmi tatillerde çalıştırıldığı halde ücreti kendisine ödenmiyorsa” “izin tam olarak kullandırılmıyor ise” istifa ederek tazminat hakkına sahiptir.

6- “İşçinin haberi olmadan SGK’da giriş-çıkış yapılıyorsa “ işçinin istifa ederek tazminat alma hakkı vardır. Burada işçinin gün kaybı yoksa problem yoktur. İşyerinin adresinin değişmesi ya da işçinin çalıştığı şubenin değişmesi halinde SGK hizmet dökümünde işveren sicili değiştiğinden çıkış – giriş var gibi algılanmaktadır. Gün kaybınız yoksa bu işçiye tazminat hakkı vermez.

7- İşçi işyerinden istifaya zorlanıyor, tazminatsız çıkarılmak isteniyorsa (mobbing) işçinin bu durumu belgelemek kaydı ile istifa ederek tazminat alma hakkı vardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye http://www.tevratduran.com/?p=650  linkindeki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

8- Kadın işçi,evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı hakkı vardır.

9- İşyerindeki ağır çalışma şartlarından yani işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı bozulursa (iş kazası,meslek hastalığı  vs.) işçi istifa ederek tazminata hak kazanır.

10- 1475 sayılı İş Kanunu’ nun 14. maddesine eklenen 5. bent uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer çalışma süresi ve prim gün sayısı kriterlerini (15 yıl ve 3600 prim ödeme gün sayısını dolduranlar) yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Ayrıntılı bilgi için http://www.tevratduran.com/iscinin-3600-prim-gunu-ve-15-yillik-hizmet-suresini-tamamlamasi-halinde-tazminat/

11-Erkek çalışan askere gitmek için işyerinden ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanır. Tıklayınız   http://www.tevratduran.com/?p=4413

Bu sebepler çoğaltılabilir. Her işin ve işyerinin durumuna göre somut olaydaki işçinin haklı şikayetleri tek tek ele alınmalı ve istifa için haklı sebep olup olmadığı avukat tarafından değerlendirilmelidir. Avukatlık ofisimiz haklının ve haklı olan işçi kardeşlerimizin yanındadır. Yukarıda sayılan sebeplerle işten ayrılmak için işçinin noterden ihtarname çekmesi gerekir.

Ya Ordu türküsündeki gibi 

‘Çekerim turnam sineye derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram belki seneye
Çekerim turnam sineye derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram belki seneye’ diyerek size yapılan haksızlığı sineye çekeceksiniz ya da hakkınızı hukuki yoldan arayacaksınız,takdir karar sizin ! 

Avukatlık ofisimiz internet üzerinden ihtarname yazımında sizlere yardımcı olmaktadır. Yapmanız gerekenler

1-Sorunuzu avukattevrat@gmail.com‘ a iletiniz.

2-İşbankası Güngören Şubesi 1165- Hesap No:0359472  (Iban No: TR 75 000 64 0000 01 1165 0359 472) – 400 TL (dörtyüz Türk Lirası) yatırınız. avukattevrat@gmail.com adresine banka ödendi belgesini-dekontu gönderiniz.

3-İhtarname tarafımızdan hazırlanıp mail olarak sizlere gönderilecektir.İşçi arkadaşlar ofisimize gelerek de ihtarname yazdırabilecektir.

4- İhtarnameyi ofisimize gelerek yazdırmak istemeniz halinde ücreti 500 TL olacaktır.

Sizler de avukatın hazırladığı  ihtarnameyi en yakınınızdaki notere götürüp yasal süreci başlatacaksınız.

5- İhtarnameyi avukata vekalet vererek çekmenin bedeli 1.000 TL’dir.

Bu süreçte ihtarnamenin vekalet vererek, avukat tarafından çekilmesini istiyorsanız ücreti 1.000 TL (bin lira) olacaktır.

Av.Tevrat DURAN, İstanbul İncirli

 telefon  Randevu almak için 0 553 254 81 34’ü arayınız.

Bunlar da İlginizi Çekebilir...

919 Responses

 1. Deniz basar diyor ki:

  Merhaba hocam ben 5 yildir kargo firmasinda calisiyorum isten cimak ve kidem ihbar tazminatimi almak istiyorum artik yapamapiyorum servis bana cok uzak bir noktadan kalkiyor hergun 30dk yurumek zorundakaliyorm bunu isverenimle gorustum bir cozum uretemedi tazmibati alabilnek icin bu sercis sorunum yeterli olurmu acaba lutfen yardim edin numaram 5309208369

  • ismail diyor ki:

   hocam mrb nişanlımla nikah yapıp evlilik tazminatı almak istiyoruz fakat bildiğiniz gibi şu sıralar tazminat olayının kaldırılması ile ilgili kanun çıkacağına dair söylentiler var eğer bu kanun gerçekten çıkarsa tam olarak biz kanundan öncemi nikah kıymamız lazım kanun mecliste görülüp onaylanması nekadar sürer kanunun çıkıp onaylanması nezamanı bulur bilgilendirirseniz çok seviniriz teşekkürler. İsmail

   • tevratduran diyor ki:

    Allah tamamına erdirsin; sanırım kıdem tazminatı fonundan bahsediyorsunuz. Yasalaşma süreci teklif/tasarı, Meclise sunulması,Meclis komisyonunda görüşülmesi,Genel Kurulda görüşülüp onaylanması,Cumhurbaşkanlığına sunulması ve onayı ardından Resmi Gazetede yayınlanması ile sona erer. Yasanın yürürlüğe girmesi Resmi Gazetede yayınlanması ve yürürlük tarihinin belirlenmesi ile olur. Bu süreç 2 ayı bulur. Ama şu anda TBMM’ye sunulmuş bir yasa teklifi ya da hükumet tasarı yok.

    • emre diyor ki:

     slm ben2008 den beri aynı şirkette çalışiyorum ancak şirket isim degişikligi yaptı ve sigortamız askeri ücretten odeniyor benim tazminat alabilirmiyim ve ne kadar

     • tevratduran diyor ki:

      Şirketin isim değiştirmesi tek başına tazminat gerektirmez; aylık ücretleriniz ve çalışma koşulları değişmemişse hakkınız yok demektir.

 2. CEVDET diyor ki:

  merhabalar işten maaş az geldiği ve adaletli şekilde iyileştirme yapılmadığı için ayrılmak istiyorum ama bana çık git diyorlar. 12 saat çalışmıyorum diye işleri aksatıyor vardiyasına zamanında gelmiyor diye savunma alıyorlar. noter aracılığıyla geçerli bir gerekçe göstererek işten nasıl tazminatımı alarak ayrılabilirim. bana yardımcı olursanız sevinirim. 05326889867

  • tevratduran diyor ki:

   Hukuki sorunlarınız, büromuzdan alacağınız randevu günü ve saatinde ofisimizde ücreti karşılığı yanıtlanmaktadır. Saygılarımla

 3. Erdal Selam diyor ki:

  Iyi gunler sn. Tevrat Bey ben 5 sene 4 aydir özel bir sirkette calismaktayim. Tazminat alip cikmak istiyorum. 2010 yilinda haberim olmadan cıktı girdi yapilmis tazminat almam icin gecerli bir sebepmidir. Ne yapmam gerekir bu konuda. İlginize tesekkurler

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinizde kesintisiz çalıştığınız halde hukuka aykırı olarak çıkış-giriş işlemi yapılarak sigortasız olarak çalıştırılmış iseniz iş akdinizi haklı ve tek taraflı fesh ederek kıdem tazminatı tslep edebilirsiniz

   • Erdal Selam diyor ki:

    Sn Tevrat Bey cikis yapilmis ertesi güne giris yapilmis ayni sekilde tazminat talep edebilirmiyim

 4. Umut diyor ki:

  İyi günler Tevrat bey yukarıda yazmış olduğunuz maddelerin çoğu başıma geldi ve bu sebeplerden dolayı iş yerimden istifa ederek ayrıldım ve halada hak etmiş olduğum prim ve maaşlarımı alamamaktayım hem tazminat hemde diğer alacaklarım için ne yapmam gerekir ?

  • tevratduran diyor ki:

   İşçilik alacaklarınız için İş Mahkemesi’nde alacak davası, ödenmeyen günlerinizin tespiti için tespit davasını ayrı ayrı açmalısınız.

 5. haydar diyor ki:

  selam tevrat bey.ben 2 yıldır aynı yerde cçalışiyorum.işten ayrilacağimi işverene bildirdim.halen çalişiyorum.ben 08. 18
  .çilişiyorum.çumartesi çalişiyorum .yillik iznim 1 hafta resmi tatillerin hepsinde çalişiyorum.servisimde yok.tazminat hakkim varmidir.tazminat vermesse ne yapmam gerek.tşkr

  8 ,6 çalişiyorum

 6. tarik yilmaz diyor ki:

  Gunaydin Tevrat Bey.
  Kendi istegim disinda patronumun talimatiyla bir sirketinden diger sirketine istegim disinda tum haklarim aynen gecerli olacak sekilde cikis-giris yapilacak. IMza atmasam istifami sunsam kidem tazminatimi alabilirmiyim? Iyi calismalar dilerim.

 7. derya diyor ki:

  benim rızam olmadan günde14 saat çalişiyorum şuan ihtiyacım var sesim çıkmıyor bir sene sonra bu sebepten işten çıksam tazminat alırmıyım

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinde haftalık 45 saatin üzeri çalışma fazla mesai sayılmaktadır ve işçinin yazılı onayı alınmalıdır.

 8. çetin1 diyor ki:

  merhaba , 6 yılı aşkın bir süredir bir şirkette eşimle birlikte çalışıyoruz , mevkii olarak operasyon sorumlu olarak geçiyoruz. sürekli sıkıntı çıkarılıyor bize , izine giderken bile hep sorun yaşıyoruz , sekreter izine gitse yerine geçeceksin . ya yaparsın ya gidersin deniliyor . konum olarak şirket bu görevi yaptırabilirmi ? şirket genel olarak bu yola başvurup personeli kendi isteğiyle ayrılmaya zorluyor. eşim işten ayrılmak istese tazminat hakkını alabilirmi ? teşekkürler .

 9. Kadir diyor ki:

  Merhabalar,

  2 yılı aşkın süredir özel bir firmada çalışmaktayım. 30/01 2012 tarihinde çıkış, 31-01-2012 tarifinde giriş yapılmış. Fakat iş yeri no değişmiş. O sıralarda da iş yerimiz başka bir ilçeye taşınmıştı. Nedeni bu olabilir diye düşünüyorum. Yine de bu durum hukuki hiç bir sonuç doğurur mu? Haklarım konusunda bir değişiklik olur mu? Bilgi verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar

 10. aysel diyor ki:

  merhaba 3sene 3aydır bır fırmada calısıyorum ıse sabahları gec kaldıgım ıcın taktılar bana cıkartmak ıstıyorlar ayda uc sefer sabahları 1saat gec kalmaya ısten cıkartılırsın dıyorlar bu aydan bı kere gec kalmıslıgım olmasına ragmen son uyarı bı dha olursa cıkartırız dıyorlar tazmınatsız ve doktora randevum var ıs yerı hekımnden de sevım var basımızdakı sorumluların kendı uydurdugu yasa bıze onceden haber vereceksın uygunsa gonderırız olmazsa baska sefere deyıp ızın vermedıler bende dedım yasal olark kurallara uydum yarın gelmıyorum atamazsınız dedım ve gıtmedım bu sebepten benı tazmınatsız gonderebılırlermı.bırde baska sorum ben tazmınatımı alabılmek ıcın kagıt uzerınde evlılık yapıp evlılık cuzdanını goturup cıkısımı ıstesem tazmınatımı alsam sonradan bunun ıcın evlılık yaptıgımı anlarlarsa yasal olarak ne tur hakları var bırsey yapabılırlermı yardımcı olursanız sevınırım tesekkurler.

 11. Mustafa diyor ki:

  7 SENEDİR ÖZEL ŞİRKETTE ÇALIŞIYORUM. İŞTEN İSTİFA ETSEM TAZMİNAT ALABİLİR MİYİM ?

  • tevratduran diyor ki:

   İsifa etmek için yasanın kabul ettiği haklı bir sebebinizin olması gerekir aksi halde işvereninize ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilirsiniz.

 12. kemal diyor ki:

  merhaba 2 yıl bir firmada çalıştım günde 8 saat yerine 12 saat çalıştırıldm 2 ay önce önüme istifa kagıdı koydular bende imzalamak zorunda kaldım tazminat alabilme imkanım varmı acaba teşekkürler.

 13. alperen diyor ki:

  Merhaba,

  28.10.2013 tarihinde 5. yılım dolacağı için ekstra 20 gün yıllık izin hakkım doğuyor.

  size konu ile ilgili ufak bir sorum olacak;

  01.10.2013 tarihinde istifa edip ( dilekçemi teslim edip) ancak 01.11.2013 tarihinde
  işten ayrılmam durumunda 5.yılımdan gelecek 20 günü kullanabileceğim değil mi? yani ücret hesaplanırken dilekçe verdiğim tarihi mi yoksa işten ayrılış tarihim mi referans alınıyor?

  • tevratduran diyor ki:

   Yıllık izin müddetince çalışılmadan ücrete hak kazanılmaktadır.

   • tevratduran diyor ki:

    Web sitemiz kamuoyundaki hukuki yanlış bilgilendirmeleri ortadan kaldırmaya hizmet etmektedir. Ücretsiz “Danışma Ofisi” gibi algılanmamalıdır.

 14. ömer diyor ki:

  Öncelikle yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum,
  yaklaşık 6 yıldır çalışmış olduğum firmamda, ssk pirimleri düşük gösterilmekte, yalnız muhasebe tarafından her ayın bordrosu net ücretimi aldım yazısı altında imzalatılarak saklanmakta, çocuk sahibi olup başka bir gelirimiz olmadığı için seste çıkaramıyoruz. Böyle bir durumda kıdem tazminatımı taleb edebilirmiyim.

 15. erdal diyor ki:

  Merhaba.ben demir celik sektorunde 7 yildir calismaktayim.isyerimdeki toz ve pis ortam beni cok rahatsiz ediyor.gogus hast.doktoru astim baslangici olabilecegimi soyledi.cikisimi istesem tazminatsiz cik diyolar.hem tazminata hemde yeni bir ise ihtiacim var.ve baska bir is bulmamda bu rahatsizlik onume engel olabilir mi?

 16. osman diyor ki:

  ben 11 yıldır bir firmada çalışıyorum borcum nedeni ile işten ayrılmak istiyorum kıdem tazminatı alabilirmiyim

 17. tayfur diyor ki:

  sn.tevrat bey turizimde çalışmaktayım 4 yıl 5ay oldu son zamanlarda sürekli bahane arıyorlar açık bulmaya çalışıyorlar özellikle personel müdürümüz açık bulamayınca kalmışoldugum lojmada düzensızlikle tutanak yazıp zorla imza attırıyor işten çıkarmak bahanesi arıyorlar tazminatzız gidin diyorlar.ve ayda 30 saat fazla çalışıyorum mesaiyi kendi belirlemiş oldugu kafası ne eserse onu ödüyor istifa etmemi istiyorlar. istifa edersem tüm haklarımı alabilirmiyim ? yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekür ederim

  • tevratduran diyor ki:

   İşyende haftalık 45 saat üzeri çalıştığınız halde zamlı ücretinizin ödenmediğini ıspatlarsanız pekala işi bırakıp kıdem tazminatı , fazla mesa ücretine hak kazanabilirsiniz.
   Her zaman ifade ederim işçinin tek sermayesi alınteri ve karşılığı verilmeli.

 18. muratsevo diyor ki:

  Ben Özel Güvenlik Görevlisiyim her sene sirket sozlesme yapiyor.Her sene şirket değişiyor örnek 01.01.2013 ise giris 30.12.2013 isten cikis 01.01.2014 ise giris olarak devamediyor.Ben bu durumda 6 senedir calisiyorum tazminat hakkim var mi? Tesekkurler.

 19. murat diyor ki:

  ben kasım ayında askere gitmek zorundayım; çünkü tecil hakkım doluyor. bu yüzden çalıştığım iş yerinden istifa etmek zorundayım. tazminat hakkım var mı?
  lütfen yardımcı olur musunuz arkadaşlar .!

  • tevratduran diyor ki:

   Tazminat hakkınız yasaya göre vardır; yalnız kıdem tazminatı alabilir ihbar tazminatı alamazsınız. Hayırlı tezkereler

 20. İsmail Köse diyor ki:

  İyi Günler, ben Ülker firmasından bundan tam 1 ay önce istifa ettim ve 15 gibi bir iş günüm oldu ama bana tazminat vermediler . Çıkma sebebim ise c.tesi günleri çalışmam ve resmi tatiller de de iznimin olmamsıydı ama ben bu gerekçeyi istifa dilekçesine yazmadım şuan işçi mahkemesine basvursam ve c.tesi günleri veya resmi tatiller de olan izin günlerimin faturalarının kopyalarını alıp işçi mahkemesine başvursam acaba bana tazminatımı verirler mi ? Yardımcı olursanız çok sevinirim ..

  • tevratduran diyor ki:

   İşten ayrılan işçi ihbar tazminatı alamaz: fakat çalışmanız 1 yıldan fazla sürmüşse belirttiğiniz sebeplere göre kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

 21. ismail diyor ki:

  Ben 5yildir bir restorantta garsonum askerlik sebebiyle 01.08.2013 tarihinde isten ayrildim. Agustosta gidecegimi dusunerek. Oyle bilgi vermistim fakat sülüsümde şubatta gidecegim yaziyo. Su an herhangi bi iste calismiyorum ve tazminatimi vermeyeceklerini soyluyorlar.isten ciktiktan 6 ay sonra askere gidecegim icin boyle bi seyin mumkun olmayacagini soyluyorlar.hakkim hala devam ediyor mu simdiden tesekkur ederim iyi calismalar

 22. beytullah diyor ki:

  Mrb tevrat bey ben ücret yetersizliginden isten ayrlmak istiyorum 1 bucuk yildir calismaktayim tazminat hakkım varmı tskler.

  • tevratduran diyor ki:

   Ücret yetersizliği tek başına haklı fesh sebebi değildir.

   • beytullah diyor ki:

    Ama ben sirketimden istedigim ücreti talep ettim aldigim cevap olumsuz oldugu icin istifa etmek zorunda kaldim tek tarafli fesh etmis sayilmazmiyim sonucta sirket istifamdan yana degil

 23. beytullah diyor ki:

  Ama ben sirketimden istedigim ücreti talep ettim aldigim cevap olumsuz oldugu icin istifa etmek zorunda kaldim tek tarafli fesh etmis sayilmazmiyim sonucta sirket istifamdan yana degil

 24. Cemile diyor ki:

  Merhaba, haftalık 45 saat çalışmaya yemek ve çay saatleri dahilmi? Bizim çalıştığımız şirkette yemek ve çay saatlerini düşüyorlar bu doğrumudur, çok teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Günlük ara dinlenme süreleri 45 saatlik çalışma süreleri hesaplanırken dikkate alınmaz.

 25. aysegul diyor ki:

  Merhaba,
  Ben yeni mezun olarak girdiğim işimde 5 senelik bir sözleşme imzaladım, sözleşmeye göre 5 sene içerisinde işten çıkarsam 6 bin lira tazminat ödemem gerekiyor. Ancak iş görüşmeleri sırasında böyle bir şeyden bahsedilmedi, işe geldiğim ilk gün sözleşmeyi imzalattırdılar. İş yeri şartları bana uygun düşmediği için 1 yıldan sonra istifamı verdim, şimdi benden bu parayı istiyorlar. Bu parayı ödememe şansım var mı?

 26. Bekir diyor ki:

  Merhaba;

  Ben kurumsal bir şirkette yaklasık 4 yıldır çalışmaktayım. Bu şirkette çalısırken 1. yılımı doldurdurduğum sıralarda işe kendi imkanlarımla giderken bir trafik kazası gecirerek ayağımdan sakatladım.9 ay rapor aldım ve tedavi gördüm. Beni şirket işten kesinlikle cıkarmadı ve sigorta primimi günü günüde tam ödedi. Şuan 4. yılıma girdim fakat sürekli ayakta çalıştığım için zorlanıyorum ve sıkıntılar yaşıyorum. Sağlık kurumundan bana verilen %18 özürlülük raporum var ama ben bunu kesinlikle şirkete beyan etmedım. Bu durumda sağlık nedenimi beyan ederek işten istifa ederek ayrılmak istesem tazminatımı alabilirmiyim ?

 27. turan diyor ki:

  mhb.öncelikle vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekürler.22/05/2008 tarihinde özel bir fabrikada bekçi olarak işe başladım.28/10/2013 tarihinde istifa etmek zorunda kaldım.iş yeri beni 12saat çalıştırıp 9saat üzerinden gösteriyor.resmi tatillerde çalıştırıp düşük üçret ödüyor.sgk pirimimi aldığım maaştan göstermiyor.askari üçretten gösterip kalanını elden veriyor.ben ihtiraz ettiği için işine gelirse diyim bana baskı uyğulayarak kendi isteyimle işten ayrılmamı sağladılar ve ayrıldım.benim kıdem tazminatı hakkım varmı nasıl alırım.sayğılarımla

  • tevratduran diyor ki:

   Belirttiğiniz Yasaya aykırı hususları ıspatlamanız halinde kıdem tazminat hakkınız bulunmaktadır.

 28. hcrnl diyor ki:

  Merhaba. Ben 2 yıl 4 aydır özel bir şirkette çalışıyorum. İşe başlarken ve başladıktan sonra da herhangi bir sözleşme yapmadım. Geçen hafta cuma günü(25/10/2013) tarihinde çalıştığım ofis taşındı ve şu an geliş gidişim biraz daha zor oluyor. Bu nedenden dolayı iş yerinden çıkıp, kıdem tazminatımı alabilir miyim?

  • Orhan Bayram diyor ki:

   Merhaba,
   Bir personelimiz sgk dan yazı alarak 3600 günü doldurduğundan kıdem tazminatı alabilir diye bir yazı almış. Bu personel işten çıktığında işten ayrılış bildirgesinde, işten ayrılış nedeni ne olacak? Yardımcı olursanız sevinirim.
   Saygılar

 29. Tugba diyor ki:

  Cocuguma bakicak kimse yok bakici bul diyorlar tazminatimi alip nasil cikabilirim isten

  • tevratduran diyor ki:

   Kişisel sorunlarınız sebebiyle işvereni mali külfet altına almak hukuken mümkün değildir. Yalnız, işverenin İş yasası ve bağlı mevzuata aykırı işyeri uygulamaları var ise örneğin aldığınız net ücret sgk’ya tam olarak bildirilmiyor, haftalık 45 saatin üzerinde çalışmanıza rağmen fazla mesai ücreti ödenmiyorsa gibi sebeplerle iş akdinizi haklı sebeple feshederek kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri vs. alabilirsiniz.

 30. emre diyor ki:

  işçi zorla mesaiye bırakabilinirmi zorunlusun mesaiye kalmaya gibi is verenin her hangi bir yetkisi varmı

  • tevratduran diyor ki:

   Fazla mesai yapılması işçinin onayına bağlıdır. Bu onay yazılı(iş sözleşmesi gibi) ya da sözlü olabilir. Bu nedenle ;işçi fazla çalışmaya zorlanamaz.

 31. fatih diyor ki:

  Merhaba ben iki gün önce işten ayrıldım ayrilma sebebim patronumun benden ayakta çalışmamı istemesiydi. Yaklaşık iki buçuk yıldır o işyerinde çalışıyorum ve oturarak çalışıyordum adam bir gün işyerine geldi ve artık oturmak yasak herkes ayakta çalışacak dedi bende itiraz ettim ve bana bu şekilde çalışırsan çalış yoksa burda calistirmam seni dedi bende ona ayakta calisamayacagimi ayaklarimda rahatsizlik olduğunu söyledim ve bu şekilde ayrilmak zorunda kaldım üstelik bir hafta sonra evleniyorum ve issizim. Şimdi benim bu adamı nereye sikayet etmem gerekiyor ve bana bunun için orada çalışmış şahit gerekiyor mu. İşçi mahkemesine mi baş vurmam lazım yoksa başka bir yere mi şikayet etmeliyim. Şimdiden teşekkürler iyi günler

  • tevratduran diyor ki:

   Noterden ihtarname çekebilir, Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Bunları şahsen yapabileceğiniz gibi profesyonel avukat yardımı da alabilirsiniz.

 32. olcay diyor ki:

  merhaba ben 2 yıldır özel bır firmada çalısıyorum ve iş yeri 5 6 ay once satıldı ve suan vergi numaraları değisti bize tazminat vermek zorundalarmı.
  şimdiden teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinin devredilmesi; işçinin iş akdini feshederek kıdem,ihbar tazminat talep etmesine hak vermez.

 33. mehmet özal diyor ki:

  Merhaba hocam ben 2 yıldır bir enjeksiyon atolyesinde çalışmaktayım yaptigim işten çok sıkıldım artık 12 saat mesayi siz çalışmaya dayanamıyorum ve ek mesayiye yani yani hafta sonuda çalışmam için beni zorluyorlar ben işden ayrılmak istiyorum ama 2 yıllik kıdem tazminatımı da bırakmak istemiyorum çünkü çalıştığım yerde 12 saat normal çalışma tek bahanem bu nasıl kıdem tazminatımı alabilirim şimdiden teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Fazla mesai ücretiniz haftalık 45 saatin üzeri yaptığınız çalışmanızdır. Bu ücretiniz ödenmiyorsa iş akdinizi haklı fesh ile kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.

 34. deniz diyor ki:

  merhaba ben özel bir işyerinde 4 yıldır muhasebe-finans departmanında çalışıyorum.09.06.2009 da işe girdim ve benim sigortamı 01.08.2010 da yaptılar.şu an işyerinden ayrılmayı düşünüyorum.tazminatımı almak için bunu neden gösterebilir miyim.çünkü aynı zamanda psikolojik baskıya maruz kalıyorum,işyerinde huzurum yok.bir de çıkacağımı beyan ettiğim bir belge hazırlamam benim istifam sayılacağı için tazminat alamama gibi bir durumum olur mu.Belgeyi oluştururken yazılacakları nasıl ifade etmem uygun olur.

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinde İş mevzuatına aykırı uygulamaları neden göstererek hukuken Kıdem tazminatı talep edebilirsiniz.

 35. başak diyor ki:

  Mrhba, ben özel bir fabrikada 4 yılı aşkın bir süredir çalışmaktayım işe başladıığım ilk gnden beri askariücretin altında bi maaşla başladım ve hala aldığım zam asgari ücretle eşdeğer.günlük 10 bçuk saat çalıştırılıyoruz zorunlu mesailere kalıyoruz,işe gelmediiğimiz günler mesailerimizden kesiliyor.19 mayıs,23 nisan gbi resmi tatillerde çalıştırıldıığımız gbi ücretinide alamıyoruz sadece 29 ekım,1 mayıs ve yılbaşı tatilimiz var ben biranönce işten ayrılmak istiyorum fakat tazminatımı alabilmem için bu şartlar uygunmu herangi bir yere başvurmam gerekirmi tazminatımı alabilmem için ne yapmam gerekir lütfen bana bi yardımcı olablirseniz çok sevinirim teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Mutlaka avukat aracılığıyla Noterden ihtarname keşide ederek haklı nedenle iş akdinizi feshetme yoluna gidebilirsiniz.

 36. murat diyor ki:

  Merhaba sigorta giris tarihinden itibaren 15 yili doldurup ve bu sure icerisinde 3600 gun sigortali calisinca kendimiz istifa etsekte tazminatimizi alabildigimiz soyleniyor boyle bi hak varmi acaba gercekten

 37. dilber diyor ki:

  merhaba.ben 01.12.2012 tarihinde işe girdim 28.02.2013 tarihinde iş bitimi nedeniyle işten çıkartıldım( iş ihale usulü alınmış hidroelektrik projesidir.)çıkartıldığım gün iş yeri baskısından 1 kuruş para almadan bütün belgelere parayı aldığıma dair imza attım,fakat daha sonra 09.11.2013 tarihinde yatırılmamış resmi 2 maaşımla birlikte birde ihbar tazminatı yatırıldı bankadan.net maaşım 2500 tl idi ne kadar daha alacağım vardır?

 38. fatos diyor ki:

  Merhabalar 3senedir özel bir şirkette calismaktayim.satış baskısı altında bi kaç aydırr zor durumda kalıyorum v tazminatmi verrmeden işten cikkmami istiyorlar.yaptıkları mobing i nasıl ispatlananmm gerekiyor bilmiyorum çünkü hep sözlü baskılar yasiyorum elimde yazılı birşey bulunmamakta yardım lütfen.:(

 39. esa diyor ki:

  Merhaba hastaneye gitmek için izin aldığımız gün yevmiyemiz kesiliyor. İkigün istirahat alsak da (rapor) kesiliyor. Teşekkürler?.

  • tevratduran diyor ki:

   Evet bu durumda SGK dan geçici işgöremezlik ücreti alabilirsiniz, işvereninizin o günlere ait ücret ödememesinde hukuka aykırı durum yoktur.

 40. Murat diyor ki:

  Syn Tevrat DURAN bey, kurumsal bir firmada 15.11.2007 tarihinden beri çalışmaktayım. Bu sene içerisinde işyerin de merdivenden düştüm ve 23 günlük bir rapor aldım. Bu nedenden dolayı yıllık ücretli izin hakkımı kullanamayacağım söyleniyor. Daha önceki senelerde de izinlerimi çok zor ve eksik alabilmiştim. Bu durumda haklı fesih hakkım bulunuyormu. Şimdiden teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Öncelikle geçmiş olsun Allah’tan şifalar diliyorum. Düşmeye bağlı sağlık mazeretinizi doktor raporuna bağlayınız. Bu durumda yıllık izin hakkınızı talep edebilir ve kullanabilirsiniz. İzin zamanı gelsin o zaman fesh durumu netleşir.

 41. filiz diyor ki:

  mesai ye kalmak işçinin isteği doğrultusundamı mesaiye kalmadığım için işten çıkarılırmıyım,8 aydır çalışıyorum çalışma saatlerimiz sabah 8 akşam 6 bu saatler mesaiyemi giriyor.cteside 8 2 çalışıyoruz haftalık 45 saati geçiyor

  • tevratduran diyor ki:

   Fazla mesai, haftalık 45 saatin üstü çalışılan zaman dilimidir. Bu zaman dilim yasal olarak yüzde 50 zamlı ücretlendirilir. Fazla mesai konusunda web sitemizden devamlı bilgilendirme yapıyorum. Tekrarla; fazla mesai için işçinin onayı gereklidir.

   • filiz diyor ki:

    bana mesaiye kalmazsam tutanak tutacaklarmış bunun geçerliliği olurmu ihtar alırmıyım bu sebepten doayı imza atmasam olurmu

 42. musa kaya diyor ki:

  slm benim sorum ben 3600 günümü tamamladım aynı işyerinde 10 yıldır calışıyorum kendi isteyimle işten ayrılsam bütün haklarımı ala bilirmiyim yani acıkcası işimden memnun diyilim ortamdan dolayı şimdiden tşekkürler

 43. Osman diyor ki:

  Merhaba hocam ben 2009 da mermer Ocağı’na oparatör olarak girdim 2013 Şubat ayında bizi taşörem firmaya geçiş yaptılar 4 yıldır yllık izini kullandırmıyorlar resmi tatillerde çalıştırıyorlar maaşlarımızı asgari ücret bankaya geri kalan 3 katını elden veriyorlar işden ayrılmak istiyorum bütün haklarımı alarak bana yol gösterir misiniz

 44. burhan diyor ki:

  sayın tevrat duran ben özel sektörde 1997 de eylül de işe başladım ve 2000 tarihinde askere gitmek üzere tekrar ayrıldım tabi iki tarafın da razılığıyla 2001 in şubat ayının 2 sinde tekrar işe kendi rızamla başladım. ozaman dan bu zamana kadarki ssk ödemelerimde bazı eksikler görmekteyim ve haricen 2011 senesinde işverenin bazı ödeme eksiklerini de yaşadık işten çıkma kararı aldım beni hiçbir maşımın ve sigortamın kesilmediğini söylerek işe geri çagırdı tekrar başladım bunu yaşamakla beraber ara ara sanki çocugu na davranır gibi tavırlar sergiliyor ki hala mevcut şuanki aldığım maaş üzerinden ssk ücreti ödenmiyor ve resmi tatilimiz yok olmadığı gibi akşam mesaisine kalabilirmiyiz yok kalmamız lazım iş çıkartamıyoruz yetiştiremiyoruz gibi sorulmayan sorunun cevaplarını alıyoruz ki yetmez gibi 45 saatin fazlasını çalışıyoruz ama maaşımıza yansımıyor ve zam istemize rağmen borcum var şunu atlatılım bunu atlatalım gibi vaadlerde bulunup zaman kazanıyor düşüncesindeyim kısacası hocam bi çare tazminat hakkı doğar mı bilgilendirir seniz müteşekkür kalırım yalnız maaşımızı elden alıyoruz nedenli sağlıklı onuda bilmiyorum

 45. CaN diyor ki:

  Merhabalar; öncelikle hukuki bilgi yoksunluğumuza yardımcı olduğunuz için tşk ederim. Efendim ben 2008 mart ayından beri kurumsal bi cafede çalışıyorum ve işe girdiğimden beri yemek ücreti ticketla ödeniyor günlük 7 lira üzerinden 100 den fazla şubesi olan bu mekanın yarısından fazlası alışveriş merkezlerinde malumunuz 7lirAya doymak namümkün ve biçok şube bu konuda feryad figan.6 seneden beri yemek ücretlerine bir zam yapılmadığı gibi haftada bir gün de gickettan keserek kendi sandviçlerini yediriyor herkesin neredeyse2.haftada yemek kartı bitiyor sonrası cepten nasıl bir hukuki bir süreç izlemeliyiz yardımlarını için tşk…

 46. gülfidan diyor ki:

  Merhabalar ben yaklasik iki ay kadar biryerde calistim fakat hem sigorta baslangici yapmadiklari icin hemde aybasi geldiginde maasimizi vermek yerine haslik gibi 100 ya 200tl para vernesinden dolayi vede is yerinde iftira nedeniyle isten ayrildim hergun yarin yarin diyerek oyalio parami vermemek icin ne yapmaliyim hocam simdiden tesekkur ederimm…

 47. ÜMİT diyor ki:

  merhaba hocam iş yerim evime çok uzak bir mesefedebu nedenle istifa etsem tazminat alabilirmiyim teşekkürler…!

 48. serdar diyor ki:

  Merhaba hocam

  İşe baslama tarihim 20:10:2009
  4 yıldır haftalik vardiyali olarak çalışıyorum
  Gündüz sabah 8 akşam 7 (11×5 =55×2 = 110
  Gece akşam 7 sabah 8 (13×5 = 65×2 = 130
  C.tesi 4 saat çalışıyorum ( 4×2 = 8
  Ayda 248 saat çalışıyorum gunluk 1, 5 saat molamiz var
  Yılbaşı ve bayram tatili dışında (pazar) haric resmi tatil kullanmıyorum
  Farkını talep ettim vermediler
  Gelmediğimiz gun yada saatlerde kesinti yapılıyor
  Mevcut maasim 1320 ssk.ya asgari ücret olarak bildiriliyor
  Mahkemeye verip fazla mesaimi ve tazminatimi almak istiyorum
  Haklarim neler nereye kime gitmeliyim
  Bu meseleyi iyice mağdur olmadan nasıl hallederim
  Bilgilendirir yol gosterirseniz memnun olurum
  Teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Uzman avukata gitmelisiniz hukuki ve idari başvuru sürecini birlikte yönetebilirsiniz. Sofistike sosyal disiplin olan hukuk ; ehli tarafından bilinebilir.

 49. cumhur demir diyor ki:

  Özel bir hastanede anjio tek.olarak çalışmaktayım 14,11,2011 tarihinde 2 yıllık sözleşme dahilinde işe başladım fakat 14,11,2013 tarihinden bir süre önce sizinle çalışmaya devam etmek istemiyoruz denilerek iş akdimi sonlandıran resmi yazı aldım ve 14,11,2013 tarihinde yani çalışmamın son günü sen iş bulamadın bizimde sana ihtiyacımız var biz seninle çalışmak istiyoruz denildi fakat çalışabilmemiz için senin istifa etmen gerekiyor kanunen bu şekilde ihbar verdik geri seni alamayız alabilmemiz için istifa etmelisin diyerek istifa ettirdiler.
  Sonra tekrar yeni sözleşme imzaladık 2 Aralıkta tekrar işe başlayacağım .
  Benim şöyle bir sorum olacak.Kanunen anjiyo çalışanları haftalık 25 saat çalışmalıdır ben haftalık 56 saat çalıştırılıyorum haftalık 30 saat gibi fazlam var ve 2 yıl çalıştım istifa ettirildim tekrar aynı yerde işe başlayacağım ben bu 2000 saat gibi olan çalışmışlık fazla mesailerimi yasal olarak alabilirmiyim.

  • tevratduran diyor ki:

   1) fazla mesai yapmanız halinde elbette hakkınızı alabilirsiniz
   2-bordrolarda fazla mesai görünüyor mu bilmek gerekir
   3-fazla mesai ile ilgili yazılarımızı okuyunuz.

 50. can mergen diyor ki:

  Sevgili avukat bey . Lutfen bana yardim edin . 2.5 yıldır ozel bi sirkette asci olarak calisiyorum . Sigortam falan herseyim eksiksiz yatiyor . Maas gunu gunune . Ancak calistigim otel .; 15 temmuzda tadilata girdi temmuz sonuna kadar alacak izinlerimi kullandirdi . Agustos ve eylul ayinda ucretsiz izine cikardi . Ekim ayi itibari ile maasim yatiyor ancak calismiyorum . Ocak ayina kadar boyle oldugu soyleniyor . Maas yatacak iceri borclanacakmisiz . Bunu cekmeye mecburmuyum . Haklarimi alarak istifa etmek istiyorum . Boyle bi hakkim varmi . Avukat bey dubai den teklif aldim acil degerlendirmem gwrwkiyor . Lutfen yardim adin . Bi yol gosterin

  • tevratduran diyor ki:

   Sayın Can Mergen,
   işçinin ücretsiz izne çıkarılması esasında işverenin tek taraflı iş akdini sonlandırması anlamına gelmektedir. Tabii buna yazılı onayınız yoksa. Saygılar

 51. Ahmet diyor ki:

  Merhaba Avukat bey,

  Ben suan 13 aydir bir ozel sirkette calismaktayim. Aldigim maas 1700 ama SGK gosterilen 980. bunun icinde AGI (Aile Gecim Indirimi) gosterilmis yalniz bunu hic bir zaman gormedik bize odenmedi. Saat ucreti olarak calisiliyor. Odenmemis sigortalar var. ben bu durumda ne yapmam gerek. isten ayrilsam haklarima halen sahipmiyim? Odenmemis AGi ve SGK alma ihtimalim varmi nereye basvurmam gerekiyor bana bu konuda yardimci ola bilirsmiiniz?

  Saygilarimla

 52. esra diyor ki:

  merhabalar tevrat bey;
  ben 2.5 senedır özel bı sırkette çalısıyorum. 2.5 senedır maaslarımız gec yatıyor hep duzelecek denılıyor fakat duzelmıyor . işten cıkmak ıstedgımde de cıkmama ızın verılmıyor. 2 gun once ogrendık kı arkadaslarımızla bızım calıstgmız sube harıc dıger subeler satılmıs yanı artık o sırkete baglı degılız denıldı bıze. tazmınat alma hakkım var mı. inanın artık ne yapacagımı bılemıyorum. elımde kanıtlarım da var hukukı yollara basvursam karşılıgını alabılır mıyım ?

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinin satılması, el değiştirmesi başlıbaşına bir neden olarak size tazminat hakkı vermeyecektir. Yalnız aylık ücretlerinizin düzensiz , geç yatması ise size tazminat hakkı verecektir.

   • esra diyor ki:

    yani hiçbir şekılde tamamen üzerınden o sırketı cıkarttgıında hak talep edemıcez öyle mı? bugun bı muhasebecı arkadsım aradı o da iadei tahahhutlu dilekceyle yazılı bıldırge gonder dedı 15 gun ıcınde cevap vermzlerse hak senın dedı ama ne kadr dogru bılmıyorm tabıkıde.elımde cok fazla kanıtım var hem maaslarmızın gec yatmasyla ılgılı hem de 8 saattn fazla calıstgma daır belgeler var. emeğım bosuna gıtmesn ıstıyorm amacım o :(

 53. duman diyor ki:

  hocam benim de bi sorum olacak, türkıyenin en önde gelen bir tekstil fabrikasında taseron itfaiyeci olarak calisıyorum ama itfaiyeci serfitikam falan yok. Başka kadro statusunde beni itfaiye ci yapma hakları varmıdır? Gunluk faliyet formlarında ıtfaıyecı olarak benim ve şefimin imzası bulunuyor. Bu durumda işyerine tazminat davasi açma hakkım varmıdır. Varsa da haklı konumdamym dır. Cevaplarsanız cok sevinirim.

  • tevratduran diyor ki:

   Mesleğiniz ya da zanaatınıza uygun bir iş verilmesini işvereninizden talep ediniz. Aksi takdirde belirttiğiniz yolu izleyebilirsiniz.

 54. murat diyor ki:

  msb ant başkanlıgında taşeron fırmaya bağlı güvenlık gorevlisi olarak 5.5 yıldır çalışmaktayım.sözleşmelerimiz hep bir yıllık olarak yapıldı.tcdd yollarının mulakatını kazandım buyuk ıhtımalle ocakta iş başı olacak.şu an evrak hazırlıyorm.tazmınatımı almamın bi yolu varmı yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler..

  • tevratduran diyor ki:

   Belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşen iş akdinizi haklı sebebiniz olmadan siz feshederseniz kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.

 55. murat diyor ki:

  msb ant başkanlıgında taşeron fırmaya bağlı güvenlık gorevlisi olarak 5.5 yıldır çalışmaktayım.sözleşmelerimiz hep bir yıllık olarak yapıldı.tcdd yollarının mulakatını kazandım buyuk ıhtımalle ocakta iş başı olacak.şu an evrak hazırlıyorm.tazmınatımı almamın bi yolu varmı yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler..
  elımde guvenlık gorevlısıyken aynı iş yerinde başka işleri yaparken(ot biçme,badana boya v.s) çekilmiş fotoğraflar var epeyce bunlar işe yararmı??

 56. demet Bağcı diyor ki:

  .avm de olan subemiz akşam 10da kapaniyor ve biz 12de is başı yapim akşam 10da çıkmamız gerekirken hergün 30 yada 45dk fazla çalışıyoruz bu zamanla daha da fazla olabiliyor hafta sonlari mola yemek bile bize işkence haline dönüyor
  :( bizim hergün fazladan çalıştığımız saatler nolcak :(

 57. bayram uçar diyor ki:

  2 yılı aşkın süredir bir firmada sendikalı olarak çalışmaktayım. Devlet memurluğuna atanmamdan ötürü çalıştığım firmadan haklarımı alarak ayrılmak istiyorum. Boyle bir durum da kıdem tazminatını alabilir miyim ?

 58. metin diyor ki:

  İyi çalışmalar avukat tevrat bey . Özel sektörde çalışmaktayım 06 mayıs 2004 tarihinde Kadrolu çalışmaktayım. 13 temmuz. 2009 da sendika üyesi oldum. sözleşmemiz nisan 2009 yapıldı. sözleşmemizde yazan ikramiye maddesini oldugu gibi size yazıyorum. Madde 44 : İkramiyeler : A- toplu sözleşmenin imzası tarihinde önce işyerinde çalışanlar : işyerinde çalışan sendika üyelerine uygulanmakta olan ikramiye tatbikatına devam edilir. Her sözleşme yılında (120 günlük) ücretleri tutarında ikramiye ödenir. İkramiyeler 12 eşit bölümde ve her ay ücret ödemeleri ile beraber ödenir. Ücretlerden ayrı sütunda gösterilen ikramiye, fazla mesainin hesaplanması nazari itibare alınmaz. Ay içinde eksik çalışan ve işyerinden her ne sebeple olursa olsun ayrılan üyelere ikramiyeleri çalıştıkları süre ile orantılı olarak ödenir. B- Toplu sözleşme imzası tarihinden sonra işe yeni başlayanlar : Toplu sözleşme imza tarihinden sonra işyerine yeni alınacak işçilere ikramiye uygulaması yapılmayacaktır. Bu işçilerin ücretlerinin tespitinde ikramiye, ücretlerin içinde mütaala edilmiştir.
  NOT: hiç bir şekilde ikramiye almadık. bodrolarımızdad belirtilmiyor . İyi çalışmalar diliyorum cevap verirseniz sevinirim.

 59. ahmet diyor ki:

  Hocam biryili asti calistigim sure restoranda calismaktayim 12saat calisuyorum ne haftalik ne yillik iznim var resmi bayramlarda bile calisiyozasgari ucret gosteriyolar 1800 tl aliyorum su an tazminat alarak ayrilmam icin ne yapmam lazim cok tskkr ediyorum

  • tevratduran diyor ki:

   Çalışma temponuz yüksek, bu çalışma şekline göre yasal haklarınız vardır. Hukuki süreci yöneteceğiniz uzman avukattan yardım alınız.

 60. ali memiş diyor ki:

  mrb hocam ben anadolu üniversitesi acıkögretim fakültesinde okuyorum staj zorunlulugum oldugu için staj yapmak durumundaydım işverene söylemiştim staja basladıktan bi kac gün sonra beni cagırdılar sana izin kagıdı imzalatacagız dediler ben gittigimde izin olmaz cıkısını imzalıycaksın dediler işveren ben sorumluluk alamam dedi cıkısını imzalycaksın dedi küçük bi tartısmadan sonra ben cıkısımı kendi istegimle imzalamak zorunda kaldım ama yinede satajer oldugum için böle bi hakkı olamaz işverenin çünki ben zorunlu staja talibim ne yapmamı önerirsiniz hocam bu sayfadan sizi takip edeceğim cevabınızı bekliyorum teşekkür edrim

  • tevratduran diyor ki:

   Staj yapmak için işten ayrılmış olmanız size kıdem tazminatı vs. hakkı vermeyecektir.

 61. kadir diyor ki:

  2006 yıiından iti baren özel güvenlik yapmaktayim tasören firmaya .asgari ucretin 40 tl üzerinde maas almaktayim. x bankasinda 08:30 iş basi yapiyorum 09:00 olarak gösterilmekte ve 18:30 mesai bitimi her gün zorunlu mesaiye kalmaktayım , fazla mesaide yemek ücreti alamamakayim. yol parasi yemek kartına yatmaktadir . yoneticilerimle konuştugumda beyenmiyorsan kapı orda diye sözlü psikolojik baskı uyguluyor. ne yapmam gerek.7 yildir calişiyorum hakkimi bırakıp cikmak istemiyorum.yardimci olun ..

  • tevratduran diyor ki:

   SGK kaydınızdaki ücretiniz ile fiilen almakta olduğunuz ücretin farklı olması halinde ve yine haftalık 45 saatin üzeri çalışmanız halinde ücretini alamıyorsanız bu durumları noter ihtarnamasi ile işvereninize bildirmeniz , hakkınız verilmediği takdirde iş akdinizi haklı feshederek kıdem,fazla mesai vs ücretinizi talep edebilirsiniz.

 62. KARA diyor ki:

  Merhaba tevrat bey ben 2009 mayis ayindan bu gune kadar ayni isyerinde calismaktayim toplam 20 yil sigortalilik ve 3650 gun odenmis primim var calistigim is yerinde yillik izin suresi 1 hft caalisma saati hftlik en az 60 saat yaz aylari hic bir sekilde tatil yok kis aylarinda ise sadece pazar gunleri tatil yapilmakta yilda 1 defa mesai odemesi adi altinda 1 maas prim veriliyor bu para verilirken calisanlara o yilin butun mesai ucretlerini aldigimiza dair kagit imzalatiliyor ama aldigimiz bu ucret maas bordromuza yansitilmiyor sorum su 1-prim gunum 3650 ama 5 yildir bu isyerinde calisiyorum ne kadar tazminat alirim 2-bu iddalari kanitlamam icin ne yapmam gerekiyor cunku is yerinde calisan hic bir arkadas sahitlige yanasmiyor 3-yilda 1 maas prim mesai ucretlerimin karsiligi olarak gosterilebilirmi? Bu mesailer hftlik 45saat asan sureler resmi tatiller pazar mesaileri ve eksik kullanilmis yillik izinler.
  Tazminat hakkimi almak icin sirasiyla hangi yollari izlemem gerekiyor.
  Benim gibi bircok turizm calisani bu dertlerden muzdarib.

  • tevratduran diyor ki:

   İş haklı fesh ile belirttiğiniz haklarınızı iş mahkemesinde talep edebilirsiniz. İş hukukunda uzman avukattan hukuki yardım alınız.

 63. sabri diyor ki:

  merhabalar…7 yıldır ibb’de taşeron işçi olarak çalışmaktayım ve 7 yıldır sürekli girdi-çıktı yapılıyo bundan 1 ay önce aynı şirketin başka bir projesine verildim istifa dilekçemede başka bir projeye geçtiğimden dolayı istifa ediyorum yazdım 7 yıllık tazminat hakkım duruyor mu eğer duruyorsa yeni işim ilaçlama işi sağlıkla çok alakalı bunu sebep göstererek hakkımı talep edebilir miyim ayrıva daha önceki işim masa başıydı saygılar…

  • tevratduran diyor ki:

   İstifa dilekçenizle birlikte hukuk ofisimizden randevu alarak görüşmeye gelebilirsiniz.

 64. FİRDES RAHŞAN AKIN diyor ki:

  Merhaba,
  2007 yılından beri bir firmada sgk lı olarak bir firmada çalışmaktayım,kıdem tazminatı alma şartlarına göre 15 yılımı ve gün sayısını doldurdum,fakat daha önceki işyerimdende işveren taraından tazminat ödenerek işten çıkarılmıştım bu durumda mevcut işyerimden haklarımı alarak ayrılabilirmiyim,saygılarımla.

  • tevratduran diyor ki:

   3600 gün ve 15 yıl çalışma şartı nedeniyle ayrılmak bir kez mümkündür. Bunun haricindeki bir sebepten önceki işyerinden ayrılmış olmanız sizin bu hakkınızı ortadan kaldırmaz. Ayrıntılı bilgi/randevu için hukuk ofisimizi arayabilirsiniz.

 65. levent coskun diyor ki:

  Merhaba hocam . Sigortaya ilk girişim 15.7.2004 dokuz senedir aynı işte çalişmaktayım özel güvenlik olark . Tazminatımı almam için 3600 gün ve 15 seneyi tamamlamam yeterlimi . Ayrica bazi arkadaslar bi yasanin 2000 yilindan önce sigorta başlangıcı olmam lazım diyolar doğrumu .

  • tevratduran diyor ki:

   SGK il müdürlüğüne giderek yaş dışındaki koşulları sağladığınıza ilişkin yazı alınız.

 66. cabir diyor ki:

  Tel tarafli olrak osimi fesh edttim tazminatimi alabilrmiyim 2 neden var mesaileri elden veriyorlar sigorta primi dusuyor daha oncede giris cikis yatilar duyuru panosuna astilar alabilrmiyim tazminatimi bilgi verlirse sevinirim

 67. Ahmet Uğur İçyer diyor ki:

  Tevrat Bey Merhaba….
  Sizinle Hukuki konuda ÖZEL olarak görüşmek istiyorum. Size danışacağım özel konular var. Ofis adresinizi yada tel numaranızı alabilir miyim???

 68. Osman diyor ki:

  Tevrat Bey Ben bir şirkette 3,5 yıldır çalışmaktayım. İş yeri sigorta primlerimizi asgari ücretten gösteriyor ve de cumartesi günleri çalıştırıyor. Resmi günler (19 Mayıs, 23 Nisan vb.) günlerde de çalışıyoruz ek ücret ödenmiyor. Ayrıyetten SGK çıkışı ve daha sonra girişi yaptılar fakat şirket adına alt bir bayii açıp aynı numara ile giriş yaptılar. Benim bu tür kanunsuzluklarla ilgili iş yerine dava açabilmem için ve davanın lehimde sonuçlanabilmesi için elimde ne tür belgeler olması gerekir.

  • tevratduran diyor ki:

   Belirttiğiniz çalışmaları yazılı belgeler ile ıspatlayabilebilirseniz sağlama bir iş yapmış olursunuz. Sonçare çalışma günlerini işyerinde çalışmış işçiler ile de ıspatlayabilrseniz; iş akdinizi haklı feshederek tazminat davası açabilirsiniz.

 69. osman kaerataş diyor ki:

  belediyede 5 ay 29 gün çalışmaktayım belediye kapandığından bana işden tamamen çıkış verdiler ne yapmam kerekir bana yardımcı olursanız memnun oluruz saygılarımı sunarım

  • tevratduran diyor ki:

   Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmışsanız 2 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı talep edebilirsiniz.

 70. ayşen diyor ki:

  Merhabalar,
  18.01.2013 tarihinde işe başladığım firmadan ayrılma
  isteğimi beyan ettim ve yerime bir eleman bulununcaya kadar
  kalmam gerektiği söylendi. Bu süreç 1 ayı da bulabilir daha
  uzun süreyi de fakat istifa dilekçemi hazırlayıp 30.01.2014
  tarihinde ayrılacağımı bildireceğim. Bu süreçte normal bir
  çalışan gibi işime devam edeceğim. Süre sonunda 1 senem
  dolacak ve ben daha önceden ayrılma beyanında bulunduğum
  için yıllık izin hakkına sahip olabilecek miyim? Bunun
  yanında yararlanabileceğim başka haklarım var mıdır?
  Saygılarımla.

  • tevratduran diyor ki:

   1 yılı doldurduğunuz takdirde yıllık izin hakkı ya da ücretine hak kazanırsınız. Kendiniz ayrıldığınız için kıdem tazminatı hakkınız olmayacaktır.

   • tevratduran diyor ki:

   • tevratduran diyor ki:

    • aydın canlar diyor ki:

     tevratbey mehraba ismim aydın benimde sizden ricam şu bende 01 12 2007 tarihinden buyana özel bir taş ocağında şöför olarak çalışıyorum işten ayrılmak istıyorum sebep olarak çalışma saatim 08den 06 yakadar resmi tatil. günleri çalışıyom ücret ödenmiyor pazar günleri çalıştırılıp ogünkü yevmiye veriliyor maaşım birkısım bankaya bir kısım elden veriliyor çalışma şartlarını zorlaştırıyorlar yıllık izinimi yarıyarıya kullan dırıyorlar 5yılı geçmemerağmen 14 gün olarak veriliyor 14 gün için de iki pazar olmasına rağmen kullandırmıyarlar yalnız 14 gün diyorlar sağlık raporu aldığım da ağır iş olarak geçiyor 2013 bittiyi halde yıllık iznim duruyar ilk ikiyıl hafta tatili kullanmadım yıllık izin de kullanmadım daha doğrusu kullandırmadılar busebepler gerekçe olabilirmi birde işten çıkarırlarsa tazminatımı nekadar süre içerisinde vermeleri gerek iki ay kadar bekletiyorlar herhangi bir evrak imzalayayımmı mesela sigortanı durduruyoruz diyorlar arkadaşlara yaptıkları gibi beni bukonuda aydınlatır sanız çok memnunolurum saygılar

 71. Taner diyor ki:

  Merhaba ben özelbir şirkette0811 2014 tarihinden itibaren çalışmaktayım paralarımızın birkısmı bankaya yatıyor birk eldenalıyoruz sigorta bürütümüz biray yüksek ğösterıliyor biray azgösterilyor yıllık izinlerimiz 20 ğünğösteriliyor
  10 ğünparasıveriliyor ben işi bırakmak istiyorum kıdemtazminatı alabilirmiyim

  • tevratduran diyor ki:

   Belirttiğiniz hususları ıspatlamanız halinde evet; 2014’ten bu yanaçalışmanız ilginç, hatalı tarih vermiş olmalısınız

 72. gülcin karabiber diyor ki:

  Merhabalar. Kisa ve öz olarak 10 yildır özel bir şirkette orta düzey yönetici olarak calışmaktayım.mevccut durumlar sonucu sürekli yer degistirmekteyim. Başka bir sehire tayin sonucu sirkette calısmak istemedigimiz zaman haklarımızı alabiliyoruz. Aynı sehir icinde görev degisikliginde nasıl bir prosedür uygulanıyor bilginiz varmı teşekkürler…

 73. bünyamin diyor ki:

  iyi günler öncelikle kolay gelsin ben işimden ayrılacağım fakat tazminat almak istiyorum 10000 tl gibi bir tazminata tekbül ediyor bu zamanda iyi para maaşla öalısan için fakat yukarıda belittiğiniz şıklardan sadece resmi tatil günlerinde calışmamıza rağmen ücreti ödenmiyor . birde haftalık izilerimi yeri gelince kullanamıyorum kullandıklarımda cok az fakat işvernle aramızdaki süresiz sözleşmede bunları işveren kendi adına garanti altına almış bunun haricinde şirketin bana iş için tahsis ettiği tellefon için bodromda kesinti yapılıyor telefon için bu durumlara bakılarak iş yerimden tazminat alma imkanım varmı varsa avukata müracaat etmem gerekiyormu cvp için teşekkür ederim şimdiden

 74. hasan diyor ki:

  Tevrat bey kıdem tazminatına esas yazı sgk aldım söyle yazıyor
  ….sigorta numaralı hasan hakkında dilekçe tarihi itibariyle yapılan incelemede adı geçenin 15 yıl sigortalılık süresinin ve 3600 pirim ödeme gün sayısının bulunduğunu anlaşılmıştır.
  bu yazı,adı geçenin isteği ve 1475 sayılı iş kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5)numaralı bendi gereği verilmiştir.
  bilgi edinilmesini rica ederim deniliyor şimdi ven işten kendi isteğimle ayrıldığım zaman bu belgeyle tazminat aldığımda ve daha sonra bir başka yerde sigortalı çalışmaya başladığımda ayrıldığım firma bana daha sonra dava açıp haksız yere tazminat almıştır diye dava açtığında firma kazanırmı?

 75. bayram diyor ki:

  hocam merhaba,özel bır şirkette 2007 kasım ayında işe başladım,2013 mayıs ayında işyerınde bır takım huzursuzlukların başladığından,işverenle sözlü olarak işten butun haklarımı ıstıyerek çıkışımı yapmalarını ıstedım.işveren yerıme bir elaman gelinceye kadar ıdare etmemı istedı bende kabul ettım.1 ayı gectı elamanın gelmesiyle çıkışımın yapılmasını ıstedım.bana ne hakkı ne hukuku dedıler.rahatsızlıgım nedeniyle belımden fızık tedavı goruyordum.bende sağlık raporu alıp işe gıtmıyordum.raporumu cıkısımı alırken muhasebeye verdım fotokopısını aldı ama daha raporum bıtmemıstı.araya bır aracı sokup işyerinden 04 çıkış yaptım.ama çıkarken ımza attınmı dıye soracak olursan evet ımzaladım.ama o ımza raporlıyken gecerlı olmuyormuş.tazmınatımı odemeyınce bende gıttım mahkemeye verdım.ara duruşmada karsı taraf tazmınatımı odedını beyan edıyorlar,gel gorkı ben ne elden para aldım nede hesabıma yatırdılar.sızce kanunınen hesaba yatırması lazım deyılmı? şahıtlerımde var. bankaya asgarı ucretı yatırılıp elden maaşımın uzerını alıyordum.yanı asgarı gecım ındırımıyle beraber 1650 tl alıyordum.haftalık 45satın uzerındede calıstırıyordu sabah 8:15 aksam 19:00 yarım sat cay satlerı 45 dk ovlen satı çıkarsanız günlük 10 sat çalışıyorduk.haftanın 5 gunu calısyorduk.dını bayramlar ve 1 eylül harıcınde dıger resmı tatıllerdede calsıyorduk.durumum bıraz karsık olabılır ama genel açıklamayı yaparsanız benı sevındırırsınız.şimdiden çok teşekkür edıyorum.

  • tevratduran diyor ki:

   Dava açmışsınız, avukatınız varsa benim söz söylem etik olmaz. Yok eğer avukatınız yoksa ofis telefonumuzu arayarak bilgi alabilirsiniz.

 76. gül diyor ki:

  merhaba benim sorunum bir buçuk yıldır maaş alamıyorum.patronumuz ödeyeceğim diye bırakmıyor.işi bırakacam hukuki yoldan ne yapmam gerekiyor……yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim

  • tevratduran diyor ki:

   Tercihen noterden göndereceğiniz ihtarname ile iş akdinizi haklı feshederek şartları varsa kıdem tazminatı , ödenmeyen aylık ücretlerinizi, fazla mesailerinizi talep edebilirsiniz. Tavsiyem uzman avukat eliyle noterden ihtarname keşide ediniz.

 77. Yücel AKTÜRK YALÇIN diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,

  özel bir bankada 16/07/1997 yılından itibaren görev yapmaktayım.2003 sonrasına kadar emekli sandıgına bağlı idik daha sonra sgk ya devir edildik.
  çalışma şartlarının zorlugundan ve ilköğretimde okuyan 2 çocugumun derslerinin agır olmasın dan dolayı iş ,ev,çocuklar, artık bu yükü kaldıramaz oldum.Bu nedenle de tazminatımı alarak istifa etmek istiyorum.
  sizce mümkün olur mu?Tavsiyeleriniz nedir?
  syg

 78. okn diyor ki:

  Öncelikle mrb.2007 ekim ayında girmis oldugum ozel guvenlik firmasindan 22 subat 2012 tarihinde 4,leventteki projede calisiyorken halkalidaki projeye nakil edildigim sozlu olarak proje saha operasyon muduru tarafindan bana teblig edildi.Fakat halkalidaki projeye gitmedim.Noterden sirket aleyhine ihtarname gonderdim ve solugu bir avukatin yaninda aldim.Avukata durumu izah ettim.Sonuc olarak 26 haziran 2012 de dava sureci basladi.17/12/2013 tarihinde 5.durusmada karar aciklandi.Davayi kazandim fakat eksik oldugu kanisindayim.Sebebi ise 12 saat calistigimiz ve 12 saat calistigimizi ve mesai yapmis oldugumuzu proje saba operasyon muduru ve davali sirketin avukatlari kabul ettigi ve butun soylemlerin mahkemede zabta gectigi halde bilirkisinin fazla mesaileri reddetmesi sadece kidem,ihbar tazminati almamizi uygun gormesi sacma sapan geldi bana.Davali taraf mesai yaptigimizi ve mesai ucretlerini odemedigini kabul ettigi halde bilirkisi 1 saat yemek 15 dakika cay ve 15 dakikada sigara molasi adi altinda karar veriyor.Ama bilirkisi benim sigara kullanmadigimi bilmiyor.Sahitlerin anlatimi davalinin herseyi kabullenmesi ve bunu hakim huzurunda beyan etmeleri ve zabta gecti halde nasil bilirkisi mesai saatini krsebiliyor.

  Bugun avukatim tarafindan arandim ve temyiz suresinin son gunu karari temyiz edelimmi diye sordu.Cevabim evet oldugu halde hayir gerek yok demek zorunda kaldim.cunku temyiz edersek yargitay yine fazla mesaileri red ederse hersey tersine doner diye dusundum.

  Sizce temyiz etmemiz gerekirmi yoksa kararda cikan meblaya razi olup eksik gelen adalet diyip bekleyelimmi?

  Tesekkurler kolay gelsin.

 79. Vahit diyor ki:

  Merhabalar Tevrat Bey.
  Ben Özel bir çağrı Merkezi Sektöründe Çalışmaktayım.Firmadaki yöneticiler tarafından istifaya zorlanıyorum Bu hafta 2 Adet Savunma aldılar aynı gün içersinde yapmış olduğum farklı birşey yok herkezin yapmış olduğu şeyi yapıyorum fakat bana kafayı takmış durumdalar kısacası hedef benim bana çekilmez bir hal aldırmaya başladılar işyerini ve ayrıca çalışma saatlerimle istedikleri gibi oynayabiliyorlar kendi ekranlarından .
  1 günde 12 saat çalıştığım çalıştığım zamanı kısıyorlar farklı günlere ekliyolar böyle bir hakları varmı hem çalıştırıyolar sonrda ceza yicez diye farklı günlere dağıtıyolar enazından bana söylenenler bunlar çalışma saatimi dağıttıklarıda mechul .Bize Haftalık 45 Saat Aylık 160 Saati tamamladığımızda askeri ücreti hak ediyoruz fakat haftalık 45 saatten fazla çalışıyoruz ve gece vardiyalarında bilgiğim kadarıyla çift mesai olarak yatması gerekiyor bizde böyle bir sistem uygulanmıyor ve bordromda 2013 4. aya ait 2 gün benden habersiz ücretsiz izin kullanmısım gıbı gosterılıyor ki ben böyle bir izin kullanmadım . Borç kısmına bizi borçlu göstererek 200 / 300 TL gibi bir kesinti ypıyorlar SGK primleri ve vergiler hariç Bunlarla alakalı nasıl bir yaptırım uygulanabilir ne yapılabilir size danışmak istiyorum.

 80. tim diyor ki:

  Merhaba Sn. Duran
  2009 senesinden beri ünlü bir giyim firmasında satış danışmanı olarak görev almaktayım. 2013 yılına kadar 3 farklı şubesinde çalıştım.Son çalıştığım mağazadaki müdürümle büyük anlaşmazlılar yaşayarak ve buna rağmen tazminat almak istediğimi belirttiğimde bu konuda anlaşarak ayrılmak istediğimi bildirdim. Durumu İK ile görüşmemi söyleyerek yıllık iznimi kullanmama karar verildi. Yıllık iznim içersinde Bölge İK ya gittiğim de ise tam tersi bir durumla karşılaştım.İK çıkışımı tazminatsız bir şekilde yapabileceğimi ve istersem şimdi çıkabileceğimi söyledi ve önüme beyaz bir kağıt çıkardı. Yıllık iznim bittikten sonra artık o ünlü giyim firması adı altında çalışmak istemiyorum. Daha önce aynı firmana da yine böyle ayrılmak isteyen 2 arkadaşım oldu ve avukatlarının bir telefon etmesiyle işleri 3 gün içinde halloldu.Şirket istihdam yaratma konusunda Türkiyenin önde gelenleri ve çalışan mutluluğu konusunda da bir çok ödül almış bir şirkettir.Dolasıyla böyle bir durumda adının mahkemede geçmesini istemiyor.
  Sonuç olarak nasıl bir yol izlemeliyim acaba?

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinde varsa hukuka aykırı uygulama, iş şartlarının giderilmesini aksi takdirde haklı sebeple iş akdini feshedeceğinizi tercihen noter kanalıyla bildiriniz.

 81. Hamit ADA diyor ki:

  Tevrat bey iyi çalışmalar. öncelikle bizlere yardımcı olduğunuz için çok teşekkürler. Tevrat bey; ssk giriş tarihim mart 1999 toplam gün sayım kasım 2013 itibari ile 3.474. son 7 senemi devlet hastanesinde özel güvenlik olarak tamamladım. ilk 3yıl yıllık izin hakkımı vermediler. yargıtayda devlet memurluğunu kazandığım için istifa ettim. istifa dilekçemde memuriyeti kazandığımı belirterek kıdem tazminatımı ve 3 yıllık izin hakkımı talep ettim. sizce mahkemeye başvursam kıdem tazminatımı ve ilk 3 yıl kullandırmadıkları yıllık izinlerimin parasını alabilirmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Sorunuza sağlıklı yanıt verebilmem için işvereninizin tuttuğu yıllık izin defterine, o defterde sizin imzanız var mı bakmak gerekir. avukattevrat@gmail.com adresime ulaştırırsanız ilgilenmeye çalışırım.

 82. burhan diyor ki:

  merhaba tevrat bey,

  sekiz senedir aynı işyerinde calısıyorum. 24 aydır zam alamıyoruz şirket calısanları olarak magduruz zam verilmediği için şirkete tazminat davası acmamız mumkun mudur ? asgarı ucretten bıraz fazla maas alıyoruz. degerli bilgilerinizi ve nasıl bir yol izleyecegımızı rıca edıyorum.

  tskler

  • tevratduran diyor ki:

   Maaşa zam yapılmaması tek başına tazminat hakkı vermez. İşyerinde başka bir gerekçeye dayanarak tazminat alma yoluna gidebilirsiniz ( ücret geç ödenmesi vs) sendika üyesi olarak haklarınızı etkin olarak gündem edebilirsiniz .

 83. harun içli diyor ki:

  İyi çalışmalar öncelikle ben 4 yıldızlı bir otelde resepsiyon görevlisi olarak görev yapmaktayım ve işyerim 7/24 açık bir yer bizde gece vardiyasında çalısıyoruz ve vardiya sistemimiz çok düzensiz sürekli olarak gece vardiyasında çalışmaktayım ve bu işyerinde gece vardiyasında çalışabilir raporu almadan bizi çalıştırmaktalar bu yüzden dolayı sağlık problemleri yaşamaktayım iş yerinde 2 yıldır çalışıyorum ve hakkımıda bırakmak istemiyorum sizce nasıl bir yol izleyip tazminatımı alabilirim ?

  • tevratduran diyor ki:

   Gece çalışamaz raporu alın ayrıca gece 7.5 saatten fazla çalışma olmaz. Yoksa tazminat hakkınız doğacaktır.

 84. emine diyor ki:

  merhaba ben 9 aydır özel bir şirkette çalışıyorum ve ortakların anlaşmazlığı sebebiyle ortaklar ayrıldı.
  ve şirketin satışı gerçekleşti bende çalışma düzensizliği ve ücret aksamalarından dolayı işten ayrılmak istiyorum ancak tazminatımın ve ihbarımın yanmaması için ne yapabilirim.benimle aynı düşüncede olan arkadaşlarımda var toplu istifa edersek bize bi fayda sağlar mı.
  teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   1 yılın altında çalışmalar işçiye kıdem tazminatı kazandırmaz. Aynı şekilde işyerinden haklı da olsa kendisi ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ancak ücret alacağınız, fazla mesai alacağınız varsa bunları talep edebilirsiniz.

 85. ERCAN diyor ki:

  merhabalar hocam.bir özel iş yerinde çalışıyorum.2000 yılının ekim ayından beri aynı iş yerinde çalışıyorum.2013 ocak ayında benim üzerime bir şirket kurdu çalıştığım firma.kasım ayına kadar başka bir yerden gösterdi şirket kurdukları için sigortamı.kasımdan son ra tekrar aynı şirkete geri alındı.hiç bir belge imzalamadım.ssk giriş ve çıkış için.ayrıca 2 senedir beni oyalıyorlar zam yapılmıyor.ben şimdi işten ayrılsam bana ne gibi dezavantajları olur.bu aradaki farkı nasıl yapabilirim.kurulan şirket tekrar önceki çalıştığım şirketin sahbi üzerine devredildi.bu benim için bir tuzakmıydı.mahkemye versem ne gibi faydası olur.zam yapılmadığını beyan edersem haklı fesih sebebi sayılırmı.saygılar……

 86. şeyda diyor ki:

  merhaba Tevrat Bey ben 27 eylül 2013 tarihinde mağazada satış danışmanlığı olarak işe başladım 30 kasım 2013 tarihinde işten ayrıldım. Ben kasım ayı maaşımı alamadım benim çalıştığım mağaza Türkiye geneli iflasını gerçekleştirdi fakat benim çalıştığım şube farklıydı mesela mağazanın adı X ama bizim mührümüz Y olarak geçiyordu yani benim şubem iflastan etkilenmedi. fakat ben maaşımı alamıyorum ne yapmam lazım??? ayrıca müdürümüze ikaz etmeme rağmen pek ilgilenmedi müdürüm de suçlu konuma geçiyor mu?? şimdiden bilgileriniz için teşekkür ederim hoşçakalın

  • tevratduran diyor ki:

   Öncelikle birikmiş ücretinizi işvereninizden noter kanalıyla ihtarname göndererek resmi talep ediniz. Hala ücretinizi alamadıysanız SGK’ya başvurunuz; bu yoldan da sonuç alamadıysanız İş Mahkemesine dava ya da İcra Dairesinden takip başlatabilirsiniz. Hakkınızı mahkeme kararına bağladınız işyerinizden alamadıysanız ücret garanti fonu hesabına başvurunuz.

 87. Saruhan diyor ki:

  Merhabalar Tevrat bey.
  Ocak 2008’den beri şuan ki işyerim de çalışıyorum.
  6. yılım bitti,
  ailevi sebeplerden ve farklı bir şehire taşınmak istememden dolayı kıdem tazminatımı almak istiyorum.
  henüz yetkili (tesis müdürü) ile görüşmedim fakat kısa bir süre için de görüşüp konuşmayı derdimi ilk olarak konuşarak anlatmak istiyorum,
  yukarıda yazdığım durumuma istinaden acaba benim durumumu nasıl yorumlayabilir ya da nasıl yardımcı olabilirsiniz ?
  Şimdiden çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

 88. engin kurt diyor ki:

  iyi günler tevrat bey bir işyerinde yaklaşık sekiz yıldır özel güvenlik olarak çalışıyorum.yaklaşık 4.5 yıl önce direktörüm beni amir yapacağını söyledi şirket tarafından sınava sokuldum sınavı kazandım ve tam 4.5 yıldır amir yapmadılar yeni işe giren personelle aynı maaşı alıyorum.şirket kendi sözünü tutmayıp üstelik sınavı kazanmama rağmen maddi ve manevi yönden haksızlığauğradığımı düşünüyorum.bu durumda kıdem tazmi atımı alma hakkım doğarmı?işi bırakmak istiyorum

  • tevratduran diyor ki:

   İşverenin eşit davranma borcunun ihlali durumunda hakkınız olacaktır.

   • engin kurt diyor ki:

    bbu durumda nasıl bir yol izlemeliyim?sınava girdiğimi nasıl ıspatlarım?nereye başvurucam?yardımcı olurmusunu

 89. sinan diyor ki:

  merhaba ben işten ayrıldım belli bir sebelerden dolayı istiifa etdim ama yazılı bir dilekce vermedim istifa etdime dail şimdi ise bana diolar aysonu hesbım kesilip ihbar name imzalatmak istiyolar bütün haklarım aldına dahil ben 4 seneden çalışan bir işciyim şikayet etmek için neyapmam gerekiyor artı işci hakları pek uylanmayan bir iş yeri bana nasıl yardımcı ola bilirsiniz

  • tevratduran diyor ki:

   İş davası açmalısınz. Ama öncelikle iş davalarında uzman avukat ofisinde randevu almalı, görüşmelisiniz.

 90. mağdur diyor ki:

  8 yıldır çalışılan şirkete istifa dilekçesi verilerek işten çıkarılmak. bu durumda ne yapabiliriz

  • tevratduran diyor ki:

   İstifa ile ilgili yazılarımı okuyunuz; yoksa ofisimizden danışmak için randevu alınız.

  • tevratduran diyor ki:

   Istifa hangi saikle oldu; bilirsem daha yardımcı olabilirim ; yok yere nedensiz istifa edilmez.

 91. yılmaz diyor ki:

  merhabalar ben özel bir bankada operasyonda görev almaktayım yani zırhlı araç kullanmaktayım ayrıca diğer atm işlerinede bakmaktayız. 4 buçuk yılı geçkindir çalışıyorum. ve sağlık sorunlarım yüzünden yapamayacağımı bildirdim bel ağrısı bel fıtığı boyun ağrısı diz ağrısı ayak tabanlarında çökme ve psikolojikmen kendimi iyi hissetmediğime dair. istifa etsem tazminat hakkı kazanabilir miyim… teşekkürler iyi çalışmalar

 92. yılmaz diyor ki:

  merhabalar ben özel bir bankada operasyonda görev almaktayım yani zırhlı araç kullanmaktayım ayrıca diğer atm işlerinede bakmaktayız. 4 buçuk yılı geçkindir çalışıyorum. ve sağlık sorunlarım yüzünden yapamayacağımı bildirdim bel ağrısı bel fıtığı boyun ağrısı diz ağrısı ayak tabanlarında çökme ve psikolojikmen kendimi iyi hissetmediğime dair. istifa etsem tazminat hakkı kazanabilir miyim…
  Ayrıca ben 2 yıl önce gişe sınavlarını kazandım ve benimle kazanan arkadaş gişeye geçti ve yükseldi ve bana şimdi zorla gişeye tayinini çıkarırız diyorlar bende kabul etmedim…
  teşekkürler iyi çalışmalar

  • tevratduran diyor ki:

   Sağlık sorunlarınızın kaynağı işyerindeki çalışma şartları olduğunu tıbbi olarak belgelemeniz gerekir.

 93. gülay diyor ki:

  slm ben 2008 mayıs ayında resmi bir kurumda temizlik elamanı olarak işe başladım 2013 eylül ayına kadar bir sıkıntı yoktu yer deyişikliyi yaptılar ve ben eylül ayından kasım ayına kadar o verlen yerimde görevimi yaptım aynı kurum içinde ama gittiğim yerde bana okul sekveteri dirlik vermedi neden bilmiyorum sevemedi anlaşamdık beni tiksindirmek için elinden geleni yaptı ben oradaki yetkililere bildirmeme rağmen kimse beni hesaba almadı ben çok yıprandım 4 ay içinde enson benim işimi yapmadığımı ve hakımda tutunak yazdı ama bense işimi yapmama rağmen kızıp azarladı bu kızmaları beni çok incitti ve yerim deyişmese işimi bırakırım dedim ama kimse umursamadı çok çabaladım ama büyük yetkilier görüşmek istedim önümü kestiler bende işe bir kaç gün gitmeyince çok tiksindim işten çünkü.işyerim beni kusurlu gösterrek işme son verildi ne bir işşizlik maaşı ne bir işşizlik sigortasından nede bir tanzimat hakım olmadı altı buçuk yılım bir kalemde silindi bana yardımcı olursanız çok sevinirim ne yapmalıyım bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim,

  • tevratduran diyor ki:

   Geçmiş olsun; elinizdeki belgelerle ofisimize randevuyla geliniz;yardımcı olabiliriz

 94. Hüsamettin diyor ki:

  Merhaba hocam ben 10 yıldır çalıştığım işten ayrılıyorum . Tazminat hakkım varmı ssk aldığım ücretten yatmıyor ssk dan 4 defa girdi çıktı gösterilmiş. 1600 ücret alıyorum ssk asgari ücretten yatıyor.tazminat hakkım varsa kaç paradan hesablanıyo çok teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   İşyeriniz nerde, ilk SGK başlangıcınız ve prim gün sayınız nedir ?

   • atakan diyor ki:

    merhabalar,
    ben 1996 yılında başladığım bankadaki işimden 1999 yılında uzun dönem askerlik sebebiyle istifa ettim fakat askerlik dönüşü tekrar aynı işyerimde başlayabilmek için kıdem tazminatımı almadım.askerden döndükten sonra 2001 yılında aynı işyerimde görevime başladım ve halen çalışmaktayım.istifa etmem durumumda askerden önce çalıştığım 1996 – 1999 yılları arasındaki 3 yıllık kıdem tazminatını talep edebilir miyim ? yoksa sadece 2001 yılından sonra çalıştığım yıllar için mi kıdem tazminatı talebinde bulunabilirim ?
    cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.saygılarımla,

    • tevratduran diyor ki:

     Öncelikle sorunuzdaki yanlış algıyı düzeltmekle başlamak istiyorum; istifa halinde tazminat hakkınız olmaz. Asıl sorunuza gelince; kıdem tazminatı almaksızın askerden önce işten ayrılmışsanız ve askerlik sonrası çalışmaya devam etmişseniz tüm çalışma süresine göre hakkınız (izin süresi, kıdem ve ihbar tazminatları) belirlenir.

 95. kerem diyor ki:

  hocam merhaba ben 2009 yılından beri ibb itfaiye daire baskanlıgında taseron bır fırmada calısıyordum.2014 yılında bızı sozlesmelı memur kadrosuna aldılar. bıze sırket adına ıstıfa dılekcesı ımzalattılar ( ımzalamazsak sozlesmelı memur olmayız )mecburen ımzaladık bızler kıdem tazmınatı hakkımızı nasıl alabılırız. 4 senedır calısıyoruz bruıt maasımız 2700 tl ortalama 100000 tl falan tazmınat almamız gerekıyor yardımcı olabılırmısınız . TEŞEKKÜRLER

 96. cihan özdemir diyor ki:

  selamlar ben kamu kurulusunda tasörende güvenlik görevlisiyim ..2009 -2011 yalında a şirketini 2 yıllık ihalesini bitiridik. b şirketi ihaleyi kazandı 2 yıl onun ihalesini bitirdim .c şirketi ihaleyi kazandı ve bu c şirketinden kendi istegim ile istifa ettim. öbür a ve b şirketlerinden tazminat hakkı talep edebilirmiyim acaba ?

 97. Mirza diyor ki:

  Selamünaleyküm Hocam ;
  Yurt dışında belirli süreli iş sözleşmesiyle taşeron firmada çalışmaktayım 4 ayda bir izin olarak 10+2 gün Türkiye ye gitme hakkımız var ben bunu kullanmadım iş bitiminde bu hakkımın karşılığı olarak ücret talep edebilir miyim. İş bitimine kadar bir yılım dolmadan işten çıkarılma ya da işin bitim süresinden daha önceden bitmesi halinde kidem tazminatı alabilir miyim ? Bir de ihbarname süresi de buna eklenerek ücret ödemesi gerekir mi işverenin? Saygılarımla şimdiden teşekkür ederim..

  • tevratduran diyor ki:

   Danışmanlık ücretini (ana sayfada ) yatırmanız halinde sorunuz cevaplanacaktır

 98. murat diyor ki:

  hocam 4 yıldır özel şirkette çalışıyordum istifa ettim tazminat hakkım varmı 3 gün oldu

  • tevratduran diyor ki:

   İstifanızın haklı olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Haklı iseniz ihbar tazminatı alamaz sadece kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

 99. ibrahim diyor ki:

  hocam merhaba şimdi ben 7 yıldır calıştıgım iş yerinden ayrılmak istiyorum ama haklarımında yanmasını ıstemıyorum ve sigortam aldıgım maaştan yatmıyor asgeri üçretden yatırılıyor ve haftalık calışma saati 50 saat olarak calışıyorum ve bunların 5 saati yemk paydosu olarak duştgumuzde 45 saat oluyor ve cumartesı gunude sabah 09:00dan 15:00 kadar calışıoruz ve herhangi bir mesai ucretıde odenmıyor bize bununla ılgili resmi tatiler 1 mayıs 23 nisan gibi bunlardada calıştıgımız taktırde hiç bir measi odenmemekte benim nasıl bir istifa dilekcesi vermem lazım bunlara ki haklarımdan mahkeme yoluyla yaralanabılım bilgileriniz bekliyyorum TEVDAT BEY

 100. NURAY BOZKURT diyor ki:

  Hocam merhaba,

  4 yıl özel bir bankada çalıştım. 5 aylık bir bebeğim var, doğum iznimi kullandım şu an 6 aylık ücretsiz izin kullanıyorum. İş yerimde performansım iyi olmasına rağmen çeşitli sebebler bahane gösterilerek terfim verilmedi. Yaşadığım bu olumsuz durum psikolojimi etkiliyor ve işe geri dönmek istemiyorum ayrıca biraz rahatlayıp bu süre içindede bebeğimle ilgilenmek istiyorum. İstifa etmeyi düşünüyorum. 1 yıl önce banka içinde bölüm değişikliğinde sgk da giriş çıkış yapılmıştı ama çıkış günü sonrası ertesi gün giriş yapılmış yani arada boşluk görünmüyor. İnsan kaynakları ile görüştüğümde bunun sorun olmadığığını belirttiler. Tazminat alarak işden nasıl ayrılabilirim? Teşekürler.

  • tevratduran diyor ki:

   İşten çıkış giriş yapılmışsa gün kaybınız olmadan; bu size tazminat hakkı vermeyecektir.

 101. Nilay diyor ki:

  Merhaba hocam ben iki yıldır çagrı merkezinde çalışmaktayım dış arama yapıyorum, işe ilk girdiğim zamandaki sistem kurgusunu değiştirdiler müşteriyi aradıktan sonra 13sn içinde otomatik olarak belirlenmiş sonuç kodunu seçip bir sonraki çağrıya geçmezsem eğer sistem beni otomatik olarak günlük 90dk yasal hakkım olan molaya alıyor. Yani hızlı çağrı alamayan biriysen eğer molanı günlük 200dlkarı buluyor. Ve yazılı uyarı alıp prim alamıyorsun. Ayrıca bu sistemle molayı sürekli aştığım için işveren beni işten çıkarabilir mi tazminatsız ve işverenin bu şekilde mola düzenlemesi getirmesi yasal mıdır. Teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   İş Kanunu 68.maddesine göre; Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
   a- Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,
   b- Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
   c- Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat ara dinlenmesi verilir.

 102. ergin diyor ki:

  Merhaba,
  ben yaklaşık 4 yıldır bir markette kasap olarak çalışmaktayım. Özel sebeplerden dolayı işyerinden ayrılmam gerekiyor. Sigorta aldığımız maaştan yatmıyor, daha düşük yatıyor. Bu durumda tazminat alabilir miyim?

  • tevratduran diyor ki:

   İddianızı Ispatlarsanız tazminat hakkınız olarak işyerinden hak talep edebilirsiniz.

 103. burçe diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey. işyerim başka bi yere taşındığı için ulaşım problemi yaşıyorum ve işten ayrılmam gerekiyor. maaşım net 1300 ve sigortam asgari ücretten yatıyor. bu durumda tazminat alma hakkım nedir ve tazminat alma yolları nasıldır. yardımcı olursanız sevinirim.

 104. mücahit diyor ki:

  selm.hocam benim sorum şudur ki; askerden önce 3 senedir bir işte calıştım askere gitmek için çıkış yaptılar tazminat almadım (daha doğrusu erildiğinide bilmiyodum :)) askerden gelince yine aynı iş yerine girdim şuan hala çalışıyorum askari ucret gözüküyo ama daha fazla alıyoruz cumartesi tam gün çalışıyoruz resmi tatil günlerinin parasıda verilmiyo ama o günler de de calışıyoruz sadece 30 kasım 2013 verildi kaç senedir bu durumda işten çıksam gerekçe bunları gösterip ıspatlasam tazminatım askerden önceki günlerlemi verilir yoksa sadece askerden sonraki günüm mü sayılır bide benim yıllık izin süremi belirleyen çalışma süresi askerden önceki ilemi yoksa sadece askerden sonraki çalışma süresimi iznimi belirler not sgk giriş 2007 bi nedenle 2 ay çıktım tekrargirdim
  teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Askerlik öncesi dönem çalışma sürenize dahildir, izin günleri hesaplanırken dahil edilir. Fakat hukuksal süreçte İş davalarında uzman hukukçu desteğini almanızı öneririm.

 105. Ümit diyor ki:

  Tevrat bey, kolay gelsin..2009’da bir özel güvenlik sirketinde işe basadim 2012 yilinin 6. ayinda Sirket ismi degisecek diye bize elden aldim alacagim yoktur diye bir kagit imzalattilar.İmzalanmamasi durumunda bizi uzakta bir projede calismak ile gozdagi vererek imzalattilar.Kidem tazminatimizi elden 2-3 taksitle vereceklerini soylediler.Yalniz bir taksitten sonra odeme yapilmadi.2012nin 12. ayinin sonunda sirketle calistigim proje yonetimi odemelerde anlasamiyinca yollari ayrildi.İsmi degisen sirketle sozlesmeyi fes ettik.Ayni projede baska firmayla calismaya devam ediyorum.Ne yapmam gerekir attigimiz imzanin nekadar gecerliligi vardir nasil bir yol izlemem gerekir.iyi calismalar tesekkurler..

 106. BELGİN diyor ki:

  merhaba hocam 01/04/2011 tarihinde firmada işe girdim bu sene eylül ayı gibi doğum yapacağım işten ayrılmak istiyorum doğumu sebep gösterek istifa etsem kıdem tazminatı alabilirmiyim.

  • tevratduran diyor ki:

   Doğum yapmanız işi bırakmanıza değil doğum izni almanıza hak kazandırır. “Allah tamamına erdirsin ve analı babalı büyütsün” diyelim.

 107. zeliha diyor ki:

  tevrat bey
  1 subat 2014 itibariyle 15 yil calisma suremi tamamlamis bulunmaktayim.ise ilk girisim( 01/01/1999)
  yillardir ozel bir okulda ogretmenlik yapiyorum .kendi istegimle istifa edip kidem tazminatimi almak istiyorum ancak suan okullarin yari donem tatili bana yil sonuna kadar sozlesme var cikamazssin diyeceklerdir.benim sozlesmeyi fesh etme gibi bir hakkim bulunuyormu.
  bugun itibariyla kidem tazminati alabilir yazisi ve istifa dilekcemle ayrilacagimi bildirsem durumum sizce ne olur.
  okullarin kapanmasini beklemelimiyim yoksa istifa dilekcemi vermelimiyim.okullarin kapanmasini beklersem kidem tazminati almayla ilgili kanunun degismesinden kaygi duymaktayim.
  bu surecte avukata ihtiyacim olursa size basvurmak istiyorum
  saygilarimla

  • tevratduran diyor ki:

   SGK’dan yaş dışında tahsise hak kazandığınıza dair yazı alıp işvereninize bildirmeniz halinde kıdem tazminatı hakkınız doğabilecektir. Anladığım kadarıyla belirli süreli iş sözleşmesi ile (yazılı 1 er yıllık) çalışmaktasınız. İş sözleşmesinin Özel bir türünü oluşturan belirli süreli iş sözleşmesinin tazminata engel olmadığı düşüncesindeyim; hukuksal problem yaşadığınız takdirde avukatlık ofisimizden randevu alabilirsiniz.

 108. doğan diyor ki:

  slm avkat bey ben 17.09 2009 tarihinden itibaren bir sitede güvenlik amiri olarak çalışmaktayım evrak üzerinde güvenlik amiri ama maış konusunda vardiya amiri gözüküyorum ve tüm güvenlik personeline elektrik şarteri kaldırma postacılarla evrak dağıtma dekarasyon olan dairelerin takibi gibi işler yaptırılmakta ayrıca 3 seneye yakın agi üçretide ödenmedi yeni başladılar ödemeye yukarıda yazdığım nedenlerin tamamı evrakla ispatlandığı takdirde sözleşmemin fes hakkı tarafıma doğarmı ve kıdem tazminetımı alabilirmiyim teşekkürler

 109. kadir diyor ki:

  Hocam merhaba ben 10.01.2011 yilinda is basi yaptim isimi severek yapiyorum ama isin stresinden seflerin baskilari hakaretleri nedeniyle ve maasin yetersizligin dolayi isimden ayrilmak istiyorum haklarimida icerde birakmak istemiyorum bu konuda yardimci olursaniz sevinirim.

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinde amirleriniz tarafından Hakarete maruz kaldıysanız ve bu sizi rahatsız ettiyse çözüm suç failini Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet etmenizdir. Aksi takdirde bahane olmaktan ileri gitmeyecektir.

 110. ZEYNEP diyor ki:

  Merhaba, Ben özel bir şirkette 2004 yılı 9. ayı itibari ile ticaret personeli olarak çalışıyorum. Geçen sene çalışma hayatımda 15 yılı ve 3600 günü doldurdum. Maaşımın yetmediği ve iş yerinin uzak bir yere taşınmasından dolayı İşten çıkıp kıdem tazminat almak istiyorum. Size sorum; 1- Tazminat almak için işverene dilekçe mi yazmalıyım.
  2-Yazdığım dilekçe itibari ile kıdem tazminat alabilmem için işverenin yanında çalışma sürem ne kadar olmalıdır?
  ZEYNEP2013

  • tevratduran diyor ki:

   Noterden avukat eliyle ihtarname göndermeniz (SGK konusunda öncesi de var) ıspat yönünden gerekli. İşyerinde çalışma sürenizin bir önemi yok.

 111. niyazi ötken diyor ki:

  merhaba

  ben 2007 beri bir özel şirkette çalışmaktayım tazminatımı nasıl alabilirim

 112. melike diyor ki:

  slm tevrat bey benözel bir şirkette 2008 yılında işe başladım iş yerindeki yetkili kişiler işçileri kale almıyorlar bir sorunumuz olduğunda işçileri umursamıyorlar ve işyerinin iş veren müşterileri geldiğinde beni sürekli yalan söylemek zorunda bırakıyorlardı 6yıl oldu artık dayanamıyorum dün istifa ettim ve bana seni avukata vericem diyolar musabede çalışan kadın tazminatımı alabilirmiyim yardımcı olurmusunuz lütfen teşekkürederim

  • tevratduran diyor ki:

   Belirttiğiniz sebep iş yasasına göre size hak bahşetmez. Fakat iş yasasındaki diğer haklı sebeplere başvurabilirsiniz. Aksi halde ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilirsiniz

 113. atiye diyor ki:

  merhabalar ben bi fabrikada calışmaktyım işten yıldırmak için herşeyi yapıyorlar ağır işler veriyrlar işimz çok agır o sebebten dolayı belimde sorun oluştu doktorum ağır kaldıramaz raporu vericek onu öne sürerk tazminatımı alabilirmiyim zaten şehir değişikliği yapıcam acaba onumu sölemeliyim şimdiden teşşkrler :)

 114. kocturk diyor ki:

  Selam Tevrat Bey bende işyerimden ayrılmak istiyorum,fakat ben güzellikle beni çıkarmalarını teklif ettim,fakat çıkarmamakta inat ediyor.benim istifa etmemi bekliyorlar.bende istifa filan etmiyorum.bugunde biri beni gammazlamış güya işimi yapmıyormuşum.birde yapmasam ne olacak kim bilir.bizi başka bir firmaya devir etmişlerdi,bu sebeblemidir bilmiyorum fakat,sigortada 1 gün giriş çıkış yapılmış.bu durumda benim haklarımı almam mümkünmüdür?birde farklı şehre taşınıcaz bu gibi durumlarda etkili olurmu?

 115. zeki diyor ki:

  hocam kolay gelsin işveren yakacak parasını ve eğitim parasını bordroda göstermedi ve elden para verdi bu yüzden kıdem tazminatı talep edebilirmiyim

  • tevratduran diyor ki:

   Bu talebinizi işverene yazılı iletiniz; kabul etmemesi halinde yasal yollara başvurunuz.

   • tevratduran diyor ki:

    Açılmış davalar hakkında hukuksal değerlendirmede bulunmuyorum. Bu prensibim, sorunuza cevap vermeme mani. Kişisel olarak algılamayın fakat oturmuş kurallarım var. Bu gibi sorularınızı davadan önce sorarsanız daha fazla katkı sunabilirdim.

   • zeki diyor ki:

    hocam affedin ama ben bir şeyi eksik yazmışım işveren bize kağıda (500 tl aldım )diye imza attırdı.Sıkıntı olurmu

 116. Bilge diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,

  2011 yılının aralık ayında çalışmaya başlamış olduğum firmada halen çalışmaktayım.
  İş yerimizde sürekli hakaret durumu ve bağırışlar olduğundan dolayı ve iş yeri – Ev arası çok uzak olması nedeniyle artık ayrılmak istiyorum.

  Ofisimiz yan binalardan bir kaç defa şikayet edilmiş olup en son 1 hafta öncede polis gelerek uyarıda bulundu.
  Ayrılmak istediğimde Kıdem tazminatımı alabilir miyim bu durumda acaba?

  Şimdiden Teşekkür Ederim

 117. Bilge diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,

  İş yerimde huzursuz bir ortam olmasından dolayı ve ev – iş yeri mesafemin çok uzak olmasından dolayı ayrılmak istiyorum.

  Ofisimizde hakarete varan sözcükler ve bağırışmalar olduğundan dolayı sürekli yan binalardan şikayet alınıyor.
  En son gecen hafta polisler tarafından uyarıldı şirketimiz.

  Bu konuyu mazeret olarak bildirip tazminat alarak çıkarabilir miyim acaba?

  Şimdiden Teşekkür Ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Size hakaret şeklinde bir eylem varsa durumu C.Savcılığına bildirin o takdirde hakkınızı ileri sürünüz.

 118. mehmet diyor ki:

  slm tevrat duran bey ben 5 sene bir şirkette calışiyorum ama senelık iznim 20 olacagına 10 gun verıyorlar ve resmı tatıllerde calışiyoruz ama mesai felan yok ben işi bıraksam tazmınat alabiırmıyım calıştıgım yer market yardımcı olursanız sevınırım msj atarsanız sevınırım tazmınat ne kadar alırım

  • tevratduran diyor ki:

   SMS ile bilgi verme yöntemi izlemiyorum. İddia ettiğiniz gibi işyeri uygulaması varsa düzeltilmesini yazılı olarak talep ediniz; düzelme olmazsa hakkınızı kullanabilirsiniz.

 119. şair diyor ki:

  hocam merhaba,
  iş yerimde kısım sorumlusu olarak çalışıyorum bütün birimlerden sorumlu amir beni daha düşük seviyedeki bir birime alarak yıldırma politikası uygulayabilir mi?teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   4857 sayılı yasanın 22.maddesi gereğince iş şartlarında esaslı değişikliğin size sunulması sizin de yazılı olarak kabul etmeniz gerekir. Aksi halde tazminat hakkınız doğar.

 120. ibrahim diyor ki:

  Mrb. Hocam ;
  Ben 2008 ağustos ayından bu güne kadar aynı firmada halen çalışmaktayım.Şuanki elime geçen maaşım 2250 tl ancak ssk pirimimi brüt 1650 tl olarak yatırıyorlar,maaşı iki ayrı banka hesabına yatırıyorlar maaş hesabına 1250 gerisini de başka banka hesabıma diğer çalışan işçilerin birisinin hesabından yatırıyorlar ve maaşlarımız yaklaşık 2 senedir 3 ay gecikmeli olarak yatırılıyor.Birde her yıl giriş çıkış yapılmış benim herhangi bi imzaladığım evrak olmadı.Tazminat alabilir miyim? alırsam beş senelik mi alırım ?
  İlginize şimdiden teşekkür ederim.

 121. Pars diyor ki:

  Merhabalar
  2 Senedir Turizm acentesinde Çalışmaktayım iş yerinde olan dengesiz ve ikili oyunlardan dolayı kadlıramadığımdan ve stress yasadığımdan iş yerinden ayrılmak istiyorum ama haklarımı kaybetmekde istemiyorum. Bizi 2012 yılında 1 ay 12 saat ve 2013 yılında’da 1 ay 12 saat çalıştırılmışlardır fakat maaşımıza fazla mesaimiz yansımadı bu konuda kendilerininde bilgisi olması dışında halen calışmakta olan iş arkadaşlarım bilmekte . Acaba bunu durumu Noter üzerinden ihbar cekerek haklarımı kaybetmeden istifa edebilirmiyim. Yardımlarınız için teşekkürler

 122. ahmet diyor ki:

  SN.Tevrat DURAN 1.5 yıldır çalışmakta olduğum şirkette sigorta ücretleri maaşıma oranla düşük yatırılıyor. maaşımın 1000’lirası maaş kartıma,kalan ücret elden veriliyor. burada bir usulsüzlük var mı ?

  • tevratduran diyor ki:

   Çalışanların ücretlerinin tamamı banka hesabına yatırılmalıdır. Yeni yasal değişiklik bunu emretmektedir. Bu nedenle usulsüzlük olduğu doğrudur.

 123. mert diyor ki:

  Merhaba,
  2,5 senedir çalışmaktayım ve maaşıma 1,5 senedir zam yapılmıyor. Zam istediğimde ”işin durumu çok iyi değil, istersen çıkabilirsin” cevabını alıyorum. İşten çıktığımda tazminat hakkım var mıdır ?

 124. tunc diyor ki:

  merhabalar ben 14 yıldır aynı iş yerinde çalışmaktayım(08.02.2000) 1300 tl ücret almaktayım,son4 ay öncesine kadar sigortam asgari ücretten ödendi,132 gün senelik iznim var her ay 50-60 saat mesaiye kalıyorum mesai parası vermiyorlar ,şu an maaşımın 960bankaya kalan kısmınıda elden alıyorum ben bu şartlarda tazminat alabilirmiyim teşekkürler…

  • tevratduran diyor ki:

   Anlattığınız haliyle çalışma şekliniz davanızı kazanma umudunuzu yüksek kılmalı. Fakat başkaca soruların cevaplanması gerekir. 0212 553 37 93 nolu ofis telefonunu arayabilirsiniz. Av. Tevrat DURAN

 125. Nurullah diyor ki:

  Öncelikle Selamlar…

  09/08/2013 tarihinde işe başladım sigortalı olarak. 11/02/2014 işten ayrılma tarihim . İşten kendim istifa ettim. İstifa dilekçemi 04/02/2014 tahinde verdim. 19/02/2014 tarihinde işim bitecekti. Yalnız 11/02/2014 tarihinde yani işten ayrılmama 8 gün kala beni erken gönderdiler.

  Savunma olarak “Seni 15 bizim çalıştırma hakkımız var, bu bizim seni çalıştırmamız gereken bir zorunluluk değildir. Biz senin yerine bir eleman almak için 15 gün çalıştırıyoruz” dediler ve çıkışımı erken verdiler. İhbar tazminatına itiraz ettiler. Elimde İstifa ettiğime dair kağıt ve maaş bordom var. İhbar tazminatı alma hakkım var mı?

  • tevratduran diyor ki:

   İhbar öneline ait süre bitmeden işine son verilen çalışanın İhbar tazminatı hakkı vardır.

 126. sadettin diyor ki:

  slm tevrat bey benim eşim 10 yıldır bir işyerinde çalışmakta 8 ay önce doğum yaptı çocuğumuza bakacak insanımız yok tazminatlı çıkış alabilmek için yapa bileceği birşey varmı…

  • tevratduran diyor ki:

   İş yasasında sayılan haklı ve makul sebeplerle hakkınız doğabilecektir. Belirttiğiniz sebep, bu kapsamda değerlendirilmez.

   • sadettin diyor ki:

    merhaba tevrat bey… Yani bir yolu yokmudur anlayamadım yoksa geçerli bir sebep buluna bilinirmi…

 127. adnan diyor ki:

  merhaba Tevrat bey ben 2004 te ozel bir şirkette sevkiyata bakıyorum möbilya olduğu için ağırdır beni bezdirerek 2009 da istifa ettim fakat 2011 de tekrar cağırdılar şimdide aynı politika içerisindeler bu esnada bende bel fıtığı oldum şimdi çalışmakta zorlanıyorum ben çıkışımı istedim hakarete maruz kaldım üstelik içbir resmi tatilim olmadı mesayi üçretide almadım aynı şekilde yıllık iznimde olmadı aile geçim indirimide almadım bu sebepten istifa etsem ben haklarımı alabilirmiyim teşekkürler

 128. ibrahim keles diyor ki:

  Mrb tevrat bey özel bir sirkette teknisyen olarak calismaktayim 2yil oldu.bu yil hastane raporumdan dolayi tutanak tutuldu.bende savunmami yazdim ertesi gun kinama verildi imzalamadim sahit aradilar bulamadilar.zaten raporlarim ssk alinma bel agrisi ve gribal enf hepsi yasal.birinci sorum su haksiz yere tutanak fesih hakkini dogururmu.ikinci sorum da bolumdeki herkese zam yapildi bana hic yapilmadi istifami versem hakli fesih hakkini dogururmu.herkes benimle ayni isi yapiyor ve performans degerim yuksek.yardimci olursaniz sevinirim tesekkurler

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerine meramınızı anlatan dilekçe yazınız. Talebinizi yazılı olarak iletiniz. Mazeretinizin olduğuna ait raporunuzu ibraz ediniz.Tutanak değersiz hale gelir.

   • ibrahim keles diyor ki:

    Peki tevrat bey bölümdeki herkese zam yapildi bana hic yapilmadi 2 yildir calisiyorum ve bolumdekilerle ayni isi yapiyorum tek zam yapilmayan benim cikisimi versem hakli olurmuyum kidem tazm.vs haklarimi alirmiyim tesekkurler

 129. YASİN diyor ki:

  Tevrat bey merhabalar.
  ben 2008 ağustos ayında bir iş yerinde işe başladım(işimde eczacı teknisyenliği).evlendim ve aldığım maaş yetmiyor.iş yeri sahibinden zam yapılmasını talep ettim oda yapamam dedi.ben ise şuanda işten çıkmak istiyorum.tazminat talep edebilirmiyim.ve ya nasıl alabilirim bir yolu varmıdır.cevabınız için şimdiden teşekkürler.saygılar

 130. zeliha diyor ki:

  tevrat bey;
  ozel bir okulda ogretmenlik yapiyorum 1 subat itibariyla 15 yil ve 3600 u tamamladim.sigorta baslangicim (subat 1999)
  istafa edip kidem tazminatimi hemen alabilme hakkim varmi?yoksa her sene sözlesme yapildigi icin sozlesme sonu olan haziran tayinimi beklemeliyim.
  Ben beklemek istemiyorum hemen istifa etsem haklarim yanar mi?tesekkur ederim

 131. orçun diyor ki:

  15-03-2011 işe girişliyim ve eşim ve çoçuklarım antalya da yaşıyor,işim afyon da.şuan aile problemleri yaşıyorum.işin devamında zorlanıyorum.iş çıkışımı nasıl yapabilirim?tazminatım ile ilgili nasıl bir çalışma yapabilirim??

 132. ibrahim keles diyor ki:

  Tevrat bey 2 yildir ayni sirkette calisiyorum bu yil bölumde benimle ayni isi yapan arkadaslara zam yapildi bana yapilmadi bu durumda esitlik ilkesi bozulmus degilmidir.fesih hakkimi kullansam kidem tazminati alirmiyim tesekkurler

  • tevratduran diyor ki:

   İzlemeniz gereken yol 1-bu durumu belirterek eşitsizliğin giderilmesini istemek 2- olmazsa dava açmak

 133. erdem say diyor ki:

  slm şirket icerisinde calişan persöneli 10 uzerinde kamereylan ve ses alıcı cıhazlar var yasalmı yoksa busucmudur

  • tevratduran diyor ki:

   Şirket sahiplerinin yönetim hakkı kapsamında değerlendirilir düşüncesindeyim. Sonuçta şirket , sahibinindir.

 134. Alp diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey, Ben kamuda taşeron özel güvenlik görevlisiyim.Öncelikle 5188 sayılı kanuna göre güvenlik harici hiç bir işte çalıştırılamayız, ama bazı sürüzler var,elimde yazılan emrin fotokopiside mevcut.Ayrıca silahlı olarak görev yapıyoruz ancak silah tazminatı alamıyoruz.Yıllık izin kullanmak istemeyen personele ek ücret ödenmiyor ve yıllık izin fazla mesai ücretlerini alamıyoruz.Yeni bir iş imkanım doğdu, tazminatımı alarak nasıl işten ayrılabilirim? veyahut bu sebeplerden şirkete ve emir veren şahısa tazminat davası açabilirmiyim?

 135. zico diyor ki:

  yaklaşık 6 yıl çalışmış olduğum özel bir bankadan kıdem tazminatımı almadan ayrılmak durumunda kaldım. kendi isteğimle istifa etmek istiyorum şeklinde dilekçe verdim. kıdem tazminatımı alabilir miyim?

 136. Ercan diyor ki:

  Tevrat Bey Selamlar

  Kısaca başıma gelen olayı açıklayayım, iş yerinde kesilmemiş bir adisyona sorumlu müdürümüz aynı saatte çalıştığım arkadaşımın adını yazmış, bizim mesaimiz geldiğinde mesai arkadaşımın kendi adını karalayıp benim adımı yazdığını gördüm ve kendisine neden bunu yaptığını sordum o da sen neden benim adımı yazıyorsun dedi ben değil sorumlu müdürümüzün yazdığını söylesemde beni dinlemedi ve bana ‘size bunun hesabını soracağım’ diyerek bağırdı. Bende sinirlerime hakim olamayarak arkadaşımla kavga ettim fakat daha sonrasında barışarak tutanak tutuldu. Bu olayın üzerine 1 hafta geçtikten sonra çalıştığım anda çalışma saatlerimde yönetim tarafından çağrıldım ve tazminatsız hiçbir para almadan işten çıkartıldım. sebep 25/2d olduğunu söylediler ve bu sebepten sanırım işsizlik maaşıda alamayacağım. Şimdi size sorum şu olacak, çalıştığım yerde herkes tarafından iyi niyetli ve çok terbiyeli bir insan olduğum bilinmekte ve söylenmektedir ayrıca kaldıki 6yıllık çalışma geçmişimde bu zamana kadar bir tane ihbar tutanak yememiş herhangi bir saygısızlık yapmamış biri olarak, arkadaşımın benim suçum olmadığı halde bana sözlü saldırıda bulunarak beni tahrik etmesi sonucu kavga etmemize sebep olarak işten çıkartılmamda ayrıca diğer arkadaşımında şuan hala aynı iş yerinde çalışmasında
  sizce adaletsizlik varmıdır? ve mahkeme yolu ile tazminat, kıdem v.s. gibi tazminatları almam mümkünmüdür? cevap verirseniz çok memnun kalacağım. Saygılarımla.

 137. mehmet diyor ki:

  Selam ben bir is yerinde calisiyom 3senedi calisana ikramiye yapıyor bana yapmiyor niye yapmiyon diyom ama sebebini söylemiyor birde 1.5 senedir calisana yapiyor ben 4sene 7aydir calisiyom nazil tazminat alirim

 138. Mesut diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,
  12.2011 tarihinde çalışmaya başlamış olduğum şirketten 23.12.2013 te istifa vererek 31.01.14 tarihinde resmen ayrıldım (ihbar süresini yıllık izinler ile kullanarak).
  Aralık 2013 ve Ocak 2014 maaşlarımı firma yatırmadı.
  Ayrıca maaşım sigortaya tam olarak gösterilmiyor bir kısmı elden veriliyor.
  Yukarıda belirtilen;
  3- İşçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmıyorsa (Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Esas: 2010/13886 Karar: 2012/19879 Karar Tarihi: 07.06.2012) işten istifa ederek tazminat alma hakkı vardır.
  bu maddeyi kullanarak kıdem tazminatımı alma hakkım var mıdır.
  Teşekkürler

 139. metin özel diyor ki:

  Selamlar benim sorunum biraz farklı on muhasebede çalışıyorum ve patronların iki firması var bunlar arasinda islem yapmaları yasal olmadığı halde yapıyorlar. Bende buna işsiz kalmamak icin goz yumuyorum. Ancak başımın agrimasindan korktuğum içinde isten çıkamıyorum. On senedir çalışıyorum ve tazminatsiz çıkmak istemiyorum. Sizce bu beni hakli kilar mı. Yanu istifa edip bunları soylesem tazminat gakkim olurmu

  • tevratduran diyor ki:

   Sorunuz anlaşılır değil, ne demek istediğinizi anlaşılır net kelimelerle ifade ediniz.

 140. ahmet diyor ki:

  Sn. Tevrat duran çalışmakta olduğum şirkette sigorta primlerim maaşıma oranla düşük yatırılıyor. buna göre çalışmakta olduğum şirkete istifa dilekçemi vererek tazminat hakkım doğar mı ?

 141. EMRE EREN diyor ki:

  merhabalar tevrat bey benım sorunum ayni sirket bunyesınde baska bi bölüme göndermek istiyolar imza karsılıgı ;
  bende bunu istemiyorum tazminat hakkımı alabilirmiyim

  • tevratduran diyor ki:

   Esaslı olarak iş şartlarınızı ağırlaştırmıyorsa; işverenin yönetim hakkı kapsamında böyle bir hakkı var.

 142. merve diyor ki:

  2 yıldır çalıştığım iş yerinde yıllık izin kullanmadan çalıştım izin istediğimde ise c tesi çalışmıyosun ona say dediler fakat çalışma saatim 8-6 dır istifa etsem nasıl sonuçlanır sizce saygılar

  • tevratduran diyor ki:

   Yıllık izin hakkınızın kullandırılmasını yazılı olarak talep ediniz, bu anayasal hak size tanınmıyorsa yasal yollara başvurabilirsiniz.

 143. nihat özmen diyor ki:

  tevrat bey merhabalar , ben özel bir şirkete liman işleriyle uğraşıyorum araçların gemiden indikten sonra hasar kontrolü ve tırlara yüklenmesi vs. ben bu işleri yaparken gün geliyor 14-15-16-17 saat çalıştığım oluyor. 1mayıs 2012 tarihinde iş kazası geçirdim tırdan düşerek diz kapağım parçalandı ve kolum kırıldı o gün bile saat 08:30 da işe başladı gece 01:30 da kaza geçirdim. polis tutanaklarında da kayıt altına alındı, ve 2.5 ay evde yatarak tedavili iş görmezlik aldım,
  şimdi ;
  – işten ayrıldığımda bu iş kazası ile ilgili ne gibi bir dava açabilirim.
  – fazla çalışma saatlerimi toplasam yılda 750 saat olur herhalde bununla ilgili limana giriş çıkış yaptığım zaman kart okutuyorum kanıt sayılırmı ?
  – son olarak ta ne yol parası veriyorlar ne de öğlen ve akşam yemeği sadece ayda 300 tl lik sodexho fişi veriyorlar bunuda günlüğe böldüğümüzde 10 tl ye geliyor ki yol ve 2 öğün yemek masrafı bunlarla ilgili neler yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   İşkazası yüzde 10 ve üzeri maluliyete neden olmuşsa maddi manevi tazminat davası
   fazla çalışma ücretini geriye doğru 5 yıl için dava yoluyla talep edebilirsiniz. Takdir mahkemenin.

 144. bekir diyor ki:

  mrb. tevrat bey yaklaşık 1 ay önce iş yerinde sakatlandım ve ameliyat oldum şuan raporluyum işyerimden saglıgım nedeniyle ayrılmak istiyorum . Tazminat alarak ayrılabilirmiyim tsekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Sağlığınızın bozulması işyerinden kaynaklanan sebeplerle olmalıdır. Bu halde kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

 145. zafer diyor ki:

  01.01.2014

  MUVAFAKATNAME

  Şirketinizin ……………………….. mağazasında …………………… olarak çalışmaktayım.
  Şirketinizin talebi halinde 2014 yılında fazla çalışma yapmayı kabul ettiğimi ve Şirketinizin talebi halinde fazla çalışma yapmam halinde bunların karşılığını serbest zaman olarak kullanmak istediğimi yazılı olarak beyan ederim.
  01.01.2014 tarihine kadar yapmış olduğum fazla çalışmalarımın karşılığı Şirketiniz tarafından eksiksiz olarak tarafıma verilmiştir. Bu itibarla Şirketinizden herhangi bir fazla mesai alacağım kalmadığını kabul ve beyan ederim.

  Ad-Soyad :
  Tarih :
  İmza :

  çalıştığım şirketten bu yazıyı imzalamamı istediler ve imzaladım şimdi şirketten ayrılmak istiyorum resmi tatillerdede çalışıyorum ve üçretini almıyorum 4 yıllık tazminatımı alıp ayrıla bilirmiyim teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   İmzalamak zorunda değilsiniz, hukuka uygun olan işçilik alacaklarınızı Mahkeme yoluyla şimdi talep etmenizdir.

 146. kenan diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey ben şu an çalıştığım şirkette 01 02 1999 tarihinde giriş yaptım fakat sigortam 21 10 1999 tarihinde yapılmış sigorta yapılış tarihine göre 14 yıl 4 ay sigortalılık sürem ve 4630 gün prim günüm bulunmaktadır bu duruma göre kendi isteğim ile işten ayrılmam durumunda tazminat alabilirmiyim. Bu arada bir kanundan bahsediliyor 08/09/1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için bu durum 25 yıla çıkmış yardımcı olabilirmisiniz.

  • tevratduran diyor ki:

   SGK’dan kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır yazısını alabilirseniz hakkınız var demektir

 147. azmi kahya diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey,
  8 yıldır Ford yetkili servisinde garanti uzmanı olarak çalışmaktayım ve servisin yetkisi 08.02.2014 tar.de bitmiş bulunmakta ve benim görev tanımıma göre bir birim bulunmamakta.Bu sebepten dolayı firma yetkilileri benden iş kanununa göre görev tanımımda bulunmayan veznedarlık görevini yapmamı istemektedirler.Ancak bende iş tanımımda olmayan bu görevi yapmak istemiyorum.Bu durumda iş sözleşmemi tek taraflı fes etsem kidem ve ihpar tazminatımı alabilir miyim.?

 148. Merve diyor ki:

  Merhabalar Tevrat Bey..

  Ben 2008 yılından 2013 yılına kadar bir iş yerinde çalıştım fakat astım ve nefes darlığı olmama rağmen çalıştığım ortam uygun değildi.. şirketin doktoru gece vardiyası ve çalıştığım ortamın değiştirilmesi gerektiğini söylemesine rağmen beni hala aynı ortamda çalıştırdılar ben de bi neden bularak (taşınıyorum diye) istifa ettim.. Ve de benden gereğinden fazla üretim isteyerek beni zor durumda bırakarak istifa etmeme neden oldular. tazminatımı alabilir miyim? şimdiden teşekkürler :))

  • tevratduran diyor ki:

   Dava açarak hakkınızı arayabilirsiniz..

   • Merve diyor ki:

    Hocam şu an nereye başvurucağımı bilmiyorum bana bu konuda da yardımcı olur musunuz? Kazanma oranım ne olabilir gerçekten bir umut var mı? Varsa bana izah edermisiniz

 149. murat diyor ki:

  04,03,2014 gebzeden bursa ya başka fabrikaya zorunlu olarak göndermek istediler fakat kabul etmedim ve bazı evraklar imzalatıp çılışımızı verdiler tazminat ları alabileceksiniz dediler bizde inanıp onayladık acaba yanlış mı yaptık 4857 22 madde.

  • tevratduran diyor ki:

   Tazminatınızı zamanında ve tam olarak alabilirseniz bu sorunun cevabını vermiş olacaksınız. Her halükarda yanlış yapmışsınız çünkü sorular avukata işlem yapmadan önce sorulur sonra değil.

 150. Selçuk diyor ki:

  iyi akşamlar Hocam,
  Bir şirketle görüştüm 2 haftalık deneme süresi verdi.Süresiz sözleşme yapmayacakmıyız dedim bizim şirkette böyle bir şey yok dedi artık ISO bile istiyor ama dedim diyorki ISO da geldi istemedi dedi gelecekte paramın ödenmemesi,sigortanın kaçırılması veya ayrıldığımda tazminat hakkı için sözleşme olmadığını düşünürsek 1) bankaya yatan maaş gösterilip sigorta primi yatırılmadığı şikayeti resmi kuruma yapılabilirmi?
  2) Sigorta primi yattığı halde paramı alamıyorsam resmi kurumlara sigorta primlerini göstererek alamadığım bu paramı tahsil edebilirmiyim?
  3)Çıkarıldığımda Tazminata hak kazandığımda yatan paraları gösterdiğimde veya sigorta primleri incelendiğinde hak ettiğim kıdem ve ihbar tazminatını alabilirmiyim?
  4) 2 haftalık çalışmadan sonra önemli bir neden yoksa uydurdukları hikayeleri olan performansınızı beğenmedik dediklerinde çıkışımı verdiklerinde habersiz gönderdiklerinden dolayı yanılmıyorsam 6 haftalık olan kıdem tazminatını alabilirmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Sorularınız detaylı, bu forumda genel ilkelere vurgu yaparak bilgilendirme yapılmakadır. Sorunuz ayrıntılı olup hukuki danışmanlık ücretini yatırmanız halinde mailinize cevap gönderilecektir. Ana sayfadaki hukuki danışmanlık menüsünden danışma şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.

 151. Namık diyor ki:

  Merhaba ,
  Şirketim bana Aralık 2013 tarihinde personelimin yaptığı bir hata yüzünden bana ihtar verdi.bende imzaladım ve suçu kabul etmediğimi belirten bir savunma yazdım.şimdi bana benzer bir durumdan dolayı ihtar yazacaklar .imzalamaz isem sorun yaşarmıyım? Imzalarsam sıkıntı yaşarmıyım? Ayrıca ilk ihtarda benzer bir durumda şirketin beni tazminatsız çıkarabilme ibaresi vardı.

  Bu arada aynı firmada 14 senedir çalışmaktayım.aralık 1995 SGK başlangıcım ve 5715 günüm var ? Kendi isteğimle bu ihtarlara rağmen istifa etsem tazminatımı alabilirmiyim?
  Teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Hakkınızın olduğu inancındayım, bu kadar emek veren çalışanın tazminatsız kapı önüne konulmasına kimsenin vicdanı razı olmaz. Fakat sofistike bir sosyal disiplin olan hukuk sisteminde işletmeniz gereken usul kurallarını bilmeden de olmaz. Randevu alırsanız ofisimde yardımcı olmak isterim.

 152. melek diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey,şu anda çalışmakta olduğum firmada 4 yıldır bulunuyorum ve 2 ay arayla sgk da 1 günlük giriş çıkışımı yapmış bulunuyorlar.tazminat hakkına sahip olabilirmiyim?

  Ayrıca çalışmakta olduğum yer taşınıyor yol güzergahı adresime çok uzak bu durumda haklarım nedir?

  Teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Gün kaybınız olmadığından sizin bir zararınız yok gibi görünüyor. Uzak mesafeye taşınmanız iş şartlarının ağırlaştırılması anlamına gelebilir.

 153. raşit diyor ki:

  hayırlı günler tevrat bey 9 senedir aynı yerde çalışmaktayim.
  hiç bir resmi tatilde izin yapamiyoruz.ve aldığım ücretten sigorta pirimim yatmiyor.ve iş buldum çıkacağimi söyledim tazminat alamazsin dedi.sizin belirtiğiniz kiriterlere uyuyor ben nereye hangi mahkemeye başburmalıyım saygilar dilerim

  • tevratduran diyor ki:

   İş mahkemesinde ya da bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açmalısınız.
   Uzman bir avukat ile davanızı takip etmenizi öneririm.
   Bildiğim kadarıyla dava sonunda ücretini alan avukatlar var. Sadece dava masrafını ilk aşamada alıyorlar.

 154. ugur diyor ki:

  İyi çalışmalar avukat bey,
  yukarıdaki yorumların hepsini okudum.Bilmediğim birçok şeyi öğrendim.Bunun için size teşekkür ederim.Size sadece bir sorum var.sağlık nedenlerimden dolayı tazminatlı çıkış alabilmem için hangı sartları tasıyor olmam lazım dıabet hastasıyım (bu ısyerınde calısırken hastalandım)

 155. suat diyor ki:

  mrb lr tevrat bey benım ogrenmek ıstedıgım işten kendım cıktıgım zaman ne kadar surede dava acma hakkım var.. tesekurler…

 156. onur diyor ki:

  Selam tevrat bey bizim çok önemli bir sorunumuz var,biz üç senedir bir şirkette çalışan 2 personeliz ben açık öğretim üniversitesinde okuyorum diğer arkadaş da üniveristeye hazırlanıyor,artık huzur ve mutlu olmamakla beraber psikolojik olarakta yıpranıyoruz ve hayatımız ve eğitimimiz olumsuz etkileniyor,merak ettiğimiz şey şu yasalarda yapılan iş kişinin hayatını olumsuz etkiliyorsa fesih hakkı var mı ? hak talep edebilirmiyiz ?

  • tevratduran diyor ki:

   Dediğiniz gibi bir gerekçe ile hak talep edemezsiniz. Kişisel hayatınız subjektif değerlendirmelere yol açar. Birisinin psikolojisini bozan olay diğer kişinin bozmaz hatta mutluluk sebebi olabilir. Nesnel bakış açısına göre olaylar değerlendirilmelidir. İşveren, işçisine emeği karşılığı bedel ödüyorsa bu cezalandırılmamalıdır.

 157. Ömer diyor ki:

  Merhaba 3 yıla yakın bir şirkette çalısıyorum iş yerinde yol yemek ve mesai ücreti ödenmiyor maaş asgari yatırılıyor kalan elden veriliyor.iş çıkışları çok düzensiz cumartesi pazar ve özel tatillerde çalışıyoruz.izin günleri dahi çalışma durumunda bırakılıyoruz.sürekli mobbing hali ve personela baskı kurma çabaları var bu sebeblerden dolayı ayrılmak istiyorum tazminatdan yararlanabilir miyim?

 158. semiha diyor ki:

  19 aydır çalışıyorum aynı zamanda okuyorum öğrencilik durumundan çıksam tazminat hakkı doğar mı?

  • tevratduran diyor ki:

   Öğrenci olmak işten ayrılmak için haklı bir sebep değildir.

   • dilek diyor ki:

    merhaba sirketimiz ayni il icinde bir ilceden digerine tasindi ve ise girisimin ram.bir yilindq bu gerekce ile bama bildirilmeden sgk da giris cikis yapilmis bunu gerekce gostererek azminatli cikis yapabilir miyim?

    • tevratduran diyor ki:

     İşyerinin sicil bölgesi değişmişse giriş çıkış yapılmış olabilir. Bu hal tazminat hakkı vermez.

 159. zehra diyor ki:

  merhaba; ben geçen yıl şubat ayında bi iş yerinde işe başladım. bu iş yeri yılbaşında kapandı ve ortak olduğu diğer işyeriyle birleşti bütün personellerde oraya geçtiler. bu arada sgkdan çıkışımz yapılmış ve yeniden başlatılmış. bize bütün haklarımızla geçiş yaptığımıza dair yeni bi sözleşme imzalatıldı. bugn istifa ettim ve ihbar süremin 4 hafta olduğu söylendi bana. ve istifa dilekçeme 01,01,2014 işe başlama tarihim diye yazdım ve bu şeklde onaylandı. ihbar sürem ne kadar ve haklarım nelerdir öğrenebilirmiyim. şimdiden teşekkürler

 160. bekir diyor ki:

  merhaba tevrat bey , ben 2011 yılnda özel bir şirkette işe başladım, belli bir dönem part tıme olarak çalıstım ama son 5 ay tam zamanlı çalıştım. 2 ay önce iş yerinde saktlndım ve ameliyat oldum rapor paramı sgk ya bildirmeye gittigimde rapor girişim yapılmadı ve iş yerinizle görüşün dediler sgk dan aldıgım hizmet dökümünde iş yeri beni 07/09/2012 tarihinde işten çıkarmıs 11/09/2012 yılında işe tekrar baslatmıs 2013 yılnda tekrar çkartmıs ve bu sefer giriş tarihimi yazmamışlar ama primlerim yatmış, sgk giriş tarihim gozkmedigi için işlemedi raporumu ama bnm bu giriş-çıkışlardan hiç haberim olmadı ve part çalıştıgım dönemdeki prim gunlerimde eksiklerim var ben bu durumda işten ayrılmak istiyorum ne yapabilirm ve tazminat hakkım var mı şimdiden tşk ederim. .

  • tevratduran diyor ki:

   Elbette….

  • Ercan ala diyor ki:

   Merhaba Tevrat bey. Dün çalıştığım fabrikada usta başından kullandıgım mazzemeyi ( ben kaynakçıyım kaynak torcunu değiştirmesini istedim) ağır yoruyor beni dedim usta başıda ne değiştirecerem kullan onu diyip bana küfretmeye başladı ve beni ittirmeye başladı bende geri geri kaçtım ittirmeye devam etti yere düştüm kafamı ve bacağımı yere vurdum. Arkadaşlar ayırdı bende üretim müdürüne gittim tekrar onun yanında küfretmeye başladı üzerime yürüdü arkadaşlar araya girdi. İşi bırakmak istiyorum tazminatımı alabilirmiyim ve bu işlemi kaç gün içinde yapmam gerek.( kamera kayıtları var)

   • tevratduran diyor ki:

    Savcılığa başvurup suçlular hakkında gereği yapılsın
    buna ses çıkarmayan işvereni de dava edebilirsiniz.

 161. bekir diyor ki:

  peki nerelere başvuru yapmam gerekiyor Tevrat bey iş yeriyle görüşmem yeterli mi?

 162. samet diyor ki:

  Merhaba tevrat bey cam mozaik fabrikasinda usta basiyim 4bucuk senedir calisiyorum patronlarimiz 3 taneydi 2 patron birakti devir etti 2 yeni patron var biri eski patronum yeni gelenle anlasamiyoruz isten ayrilmak istiyorum ama isleri yonettigim icin beni birakmiyorlar bildirdim cikacagimi olmaz diyorlar kendim biraksam tazminat hakkim varmidir ne yapmaliyim tesekkurlee

  • tevratduran diyor ki:

   Kendi işi bırakan işçi, ihbar tazminatı alamaz, koşulları varsa kıdem alabilir. Yazımızı okuyunuz. Randevu alarak, hukuk ofisimizde ücretli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 163. selçuk diyor ki:

  Tevrat duran bey ben 22,03,2014 tarıhlı iş yerinden ayrıldım. 6 aydır hergün 2 saat fazla calışıyorduk ve bu fark hiç verilmedi. bunları alabilirmiyiz. ?

  son 10 gündür cay molalarımızıda kaldırmıştı mola kullanmamız gerekiyor desekte bende böyle işinize geliyorsa diyerek bizi psikolojik baskı altına aldı bende bugun bunu neden göstererek istifa ettim. şuan itibari ile ihbar yada kıdem alma hakkım varmı bilgilendirirseniz çok sevinirim iyi calışmalar kolay gelsin…

  • tevratduran diyor ki:

   işe giriş ve çıkış tarihlerinizi yazmamışsınız.

  • ALPER diyor ki:

   Sn.Av.Tevrat Duran
   Eşim 10.yılını tamamladığı bankasında psikolojik olarak zor bir şartta çalışıyor. Çalışmak istemediği işinden kıdem tazminatını almak için 15 yıl kuralının hiçbir istisnası var mıdır?
   Saygılarımla.

   • tevratduran diyor ki:

    Buradaki 15 yıl ilk işe giriş tarihinden başlamaktadır. Sanırım yanlış anladınız. 1999 öncesi işe girmeniz halinde 3600 gün 15 yıl hizmet süresini birlikte doldurmanız gerekir.

 164. mahmut diyor ki:

  Ben otelde barmenlik mevkinde calisiyorum is sozlesmem de barmenlik adi altinda imza atmistim sozlesmeye ve simdi ayni departman icin de ben istemedim halde bana yaptirim uygulayarak farkli isler veriyorlar yapmami istiyorlar ornek lersek mini bar komilik bqrmenlik ginbive ben sadece barmenlik yapiyor olmam lazim bu nu gerekli sebeblerimi yazarak istifa dilekcesi vermem durumun da kidem tazminatimi ala bilirmiyim bu isletmede 17.10.2012 tarihinden biyana calisiyorum fikirlerini ve haklihususum oldunu yada olmadini ogrenmek isterim tesekkurler

  • tevratduran diyor ki:

   Hakkınız vardır. Ayrıntılı hukuki haklarınızı öğrenmek için danışmanlık ücretini yatırmanız halinde sorularınız yanıtlanacaktır.

 165. çiğdem diyor ki:

  merhaba

  benim şöyle bir sorum olacak, yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
  8 yıldır çalışmış olduğum işyerinde personelle devamlı çıkıyor işgücü yoğunluğundan ve yerinede personel alımı yapılmıyor, çıkan personelin işgücünüde kalan personele veriliyor, 3 kişinin yapması gereken işi 1 kişi yapmak zorunda kalıyoruzi bu sebeple tazminatımı alıp çıkma hakkım var mı

  • tevratduran diyor ki:

   İş planına göre yapmanız gerekenlerin dışında iş yapmanız sizden yazılı olarak istenmeli, kabul etmezseniz ek iş yapmanız sizden istenemez. Bu talebinizi işverene yazılı olarak iletiniz. Ek işe göre ücrete zam şeklinde bir çözüm olabilir. Sonuç alamazsanız hukuki yollara başvurma hakkınızdır.

  • tevratduran diyor ki:

   İşten çıkarılmanız halinde tazminatınızı alabilirsiniz.

 166. Şenol diyor ki:

  Kıdem tazminatımı da alarak kendi isteğim ile gerekçesiz olarak işten ayrılabilmem için sigorta başlangıç tarihimden itibaren 15 yıl geçmesi ve toplamda 3600 gün sigorta primimim yatmış olması yeterli midir.?
  Şimdiden teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   1999 öncesi işe başlamışsanız ilk sgklı olma tarihinden bu yana 15 yıl geçmişse 3600 prim gün sayısı varsa olur

 167. saliha diyor ki:

  Merhaba ben 3 yıldır aynı şirkete çalışıyorum ve bana çok piskolojik baskı yapıyorlar ve istifa etmemi istiyorlar yane bana tazminat vermeden işten çıkarmaya çalışıyorlar ve ben bu yüzden piskiyatrie giyim ve beni psikologa gönderdi ben istifa etme durumuna geldim artık bu durumlarda ne yapabilirim

  • tevratduran diyor ki:

   Size yapılan baskıyı ayrıntılı izah ediniz. Sadece istifa etmeniz isteniyorsa bu durumu işverene yazılı olarak bildiriniz, rapor alınız.

 168. cengiz diyor ki:

  Merhaba ben özel bir fabrikada mevsimlik işçi olarak çalışıyorum.Kiremit fab. olduğu için 6,7 ay çalışılıyor. 5, 6 ay boşum şuan devamlı bir işe girdim. Çıkdığım işyerine gittim tazminat hakkım vamı dedim yok dediler.devamlı iş olmadığı için mecbur başka iş arıyorum.tazminat hakkım varmıdır nasıl alırım birde fazla aldığımız halde pirim askeri ücretten yatıyor kalanı elden veriyorlar ıspatı ellerinde aylık çizelge var ama alamam tazminatımı alabilirmiyim.ssk girişim 2006-11 ayı bu işyerinde 5 yıl mevsimlik çalıştım Tşk.

  • tevratduran diyor ki:

   Mevsimlik işçiler için toplam fiili çalışma süresine göre kıdem tazminatına hak kazanabilir.

 169. musa ada diyor ki:

  slm ben musa 6aylık evliyim eşimle aynı yerde çalışıyorduk eşim 3 aylık hamile düşük tehlikesi olduğu için işten ayrılmak zorunda kaldı 2 senelik çalışan hiçbir hak talep edemez dedi muhasebeci işsizlik maaşı da alamaz dedi bize bilgi verirmisiniz

  • tevratduran diyor ki:

   Öncelikle geçmiş olsun. Umudunuzu kaybetmeyiniz. Sorunuza gelince belirttiğiniz sebep tazminat almanıza engel. İzin ücreti, fazla mesai ücreti,aylık ücret hakkınız olabilir. İşi kendi bırakan işsizlik maaaşı alamıyor. Bu noktada çalmanız gereken kapı avukat değil hükumettir.

 170. ercan diyor ki:

  Merhaba hocammerhaba hocam.ben 12-09-2011 yilindan beri özel birsirkette cçalışıyorum magaza müdürü degiseli 5 ay oldu bu yeni mudur geldiğinde n beri hep huzursuzluk hep tartışma bunaldim ve 18-04-2014 tarihinde özel nedenlerimden dolayi diye bir dilekçe yazdım ve istifa ettim fakat insan kaynaklarina gittigimde bu müdür için ayriyeten bir dilekçe verdim şirkete ihbar suremi 42 gün olarak belirlendi bende günlük 2 ser saatlik is arama hakkımda hesaplattirdim 10 gun geriye aldilar 23 nisan 2014 hesap kesim gunum olarak belirlendi. 12 nisan 2014 te is bırakacağım soylendi.simdi ben ihbar tazminatını alma hakkım varmıdır .hocam simdiden tesekkurler

 171. levent şahin diyor ki:

  iyi akşamlar ben altı sene oldu aynı işyerinde devam etmekteyim sigorta girişim 2001 işyerimin maaşımı geç vermesi yapılan zamdan hiç memnun diğilim ben tazminatımıda bırakıp çıkmak istemiyorum bana yardımcı ola bilirmisiniz teşekür ederim

 172. Gürcan diyor ki:

  Hocam merhaba..
  Ben bir tekstil firmasında 6 yıldır çalışmaktayım.
  Her resmi bayramda, dini bayramda fazla mesai yapıyorum, fakat bu fazla mesailerimiz maaş bordromuzda gösterilmiyor ve bize patronun belirlemiş olduğu yasal fazla mesai*saat ücreti oranından çok daha düşük ücret el altında hiçbir kayıt olmadan ödeniyor. Birde 7lik sistem dedikleri üçlü vardiya düzenine göre çalışıyoruz ve her ay başında hafta tatili günlerimizin kayması sebiyle haftanın 7 günü çalışıyoruz. Fakat haftada 45 saatten fazla çalışmış olmamıza rağmen fazla mesai ödemesi almıyoruz.
  Maaş bordromu alırken yapmış olduğum fazla mesailerim gösterilmemesine rağmen mecmur iş yeri ile sıkıntı yaşamamak için bordromu imzalayıp alıyorum.
  Bu iş yerinde yapmış oldukları haksızlıklar nedeniyle kıdem tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum.Yapmış olduğum tüm fazla mesaileri iş yerinin iç yazışmaları olan şef imzalı fazla mesai formları ilevkanıtlayabilirim.
  Tazminatımı talep edere çıkışımı alabilirmiyim, kabul etmezseler yasal yollara başvurduğumda haklı sayılarak tazminatımı alabilirmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Uzman avukat yardımı alarak hukuki süreci yönetiniz. Dava öncesi ihtarname vs. bir çözüm olabilir.

 173. burhan diyor ki:

  Ben kasim 2007 de ozel bir sirkette ise basladim benim sigortami isveren 2008 5.ayda yapmis ve benim bu is yerinde 5senelik izinim mevcut hafta sonlari berili resmi tatillerde de hep calistik genelde sgk pirimlerimiz aldigimiz maasa gore degil asgari ucret uzerinden yatiriyorlar ve ben bir ay once isten ayrildim ayrilmadan oncede kendileriyle konustum tazminati talep ettim ve izin ucretimi istedim ilk konustugumuzda hesaplatip verecez dediler ve bir ay oldugu halde herseferinde bir bahane uydurup beni oyaliyorlar en son 1500gibi bir ucret bictiler bende kabul etmedim kendileri bana senin tazminat hakkin yok deyip bir kagit imzalatmak istediler bende imzalamayip ciktim bu durumda mahkemeye versem tazminatimi yani hakkimi alabilme ihtimalim varmidir. Saygilar

 174. ahmet diyor ki:

  mrb tevrat bey ben özel sektörde bi market de 3 yıldır çalışıyorum kendim istifa ettim tazminatımı alabilirmiyim

 175. didem diyor ki:

  merhaba tervat bey,
  ben 2 yıl çalışmakta olduğum şirketten işveren tarafından çıkarıldım. inbar ve kıdem tazminatım hesaplandı. çalışır olduğum gün kadar 2 yıl yıllık izin hakkım mevcuttu. bunun bi kısmını kullanabildim. fakat 18 günlük yıllık iznimi kullanamadım.kullanamadan işten ayrıldım. işvren 18 günün karşılığı olan ücretimi verdi. fakat bu 18 günlük sigorta hakkımı alamıyorum. ihbarsız iş hakkımı fes ettikleri için bu sigorta günümü yatıramıyacaklarını belirttiler. bende 18 gnünlük sigorta bedelinin ücretini talep ettim. böyle bir hakkım olmadığı belirtildi. benim bu konuda bir hakkım var mı?. varsa ne yapabilirim. teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   Yıllık izin ücreti 18 günlük olarak almışsanız zaten prim günleriniz ödenmiş demektir.

   • didem diyor ki:

    elden verdiler bu parayı bankaya yatırmadılar. sigortayıda göstermediler. bununla ilgili yapacağım bi işlem var mı? nereye başvuru yapabilirim.

 176. havva diyor ki:

  2003 9.AYDA STAJER OLARAK BİR İŞE BAŞLADIM 2006 DA SİGORTAMI YAPTILAR 2013 DE ONLARA AİT BAŞKA BİR ŞİRKETE GEÇTİM İSTİFA İMZALAYARAK TAZMİNATIMI VERECEKLERİNİ SÖYLEDİLER AMA DİĞER ŞİRKETTENDE ÇIKTIM MAAŞLARIMIZI ALAMIYORDUK İKRAMİYELERİ KALDIRMIŞTI KÖMÜR PARASIDA VERMİYORDU BENDE ÇIKTIM KÖTÜ OLMAK İSTEMİYORDUM ANLAŞARAK ÇIKMAK İSTEDIM HAK ETTİĞİM 15.000 TL BIRAKTIM 4.000 TL LİK SENET ALIP ÇIKTIM KALAN MAAŞLARIMIDA YATIRCAĞINI SÖYLEDI AMA HAFTADA 250 250 YATIRDIĞI İÇİN TARTIŞTIK ŞU AN BİR HAK İDDAA EDEBİLİRMİYİM?

 177. hakan kama diyor ki:

  Merhaba ben 1983 doğumluyum çalıştığım şirkete 01/02/1999 tarihinde başladım ama sigorta girişim 21/10/1999 tarihinde yapılmış bildiğim kadarı ile 15 yıllık sigorta süresi 3600 prim günü ile işten ayrıldığım taktirde tazminat hakkım oluyor olması gerekiyor değilmi yardımcı olabilirmisiniz.

  Ayrıca 08/09/1999 tarihinden önce sigortalı olanlar içinmiş bu 15 yıl ve 3600 gün bu tarihten sonrakiler 25 yıl sigortalı 4000 yada 7500 gün sigortalılık süresi olması gerekiyormuş

 178. saadetdin diyor ki:

  haziran 2002den buyana çalışıyorum çalışma şartlarımı ağırlaşıyor ayağımda kist oluştu çok ayakta durmaktan işten kendim ayrılsam tazminar alabilirmiyim yanlız benden habersiz çıkış giriler yapmışlar lütfen cevabınızı bekliyorum

  • tevratduran diyor ki:

   Geçmiş olsun. Doktor tedavisi sırasında alacağınız rapor öncesi şikayetlerinizi sıralarken işyeriyle ilgili kısmını da yazınız ve raporu ibraz ediniz. Sonrasında avukat yardımı alınız.

 179. Can diyor ki:

  Tevrat Bey merhaba 2012 yılından beri çalıştığım giyim mağazasında avrupa yakasından anadolu yakasında ki bir mağazaya müdür yardımcısı olarak gönderildim. Ancak yolum çok uzadı ve en az 2 saat yol gidiyorum beni tekrar yakın lokasyona alacaklarını belirttiler ama bir müşteri şikayetini bahane ederek bunu yapamıyacaklarını söylediler. Bu şikayet için bana tutanak tutuldu. Kendimi yakın bir mağazaya aldırma veya işten çıkma durumunda ne gibi haklarım olur. Cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   Noter ihtarnamesi ile iş değişikliğini kabul etmediğinizi belirterek haklarınızı talep ediniz.

   • can diyor ki:

    teşekkür ederim yanlız benim bu mağazaya gönderilmem üzerinden 5 ay geçti. 5 aydır bu yolu çekiyorum. Herhangi bir problem olur mu? Yada başka bir yol izlenebilir mi?

 180. Can diyor ki:

  teşekkür ederim yanlız benim bu mağazaya gönderilmem üzerinden 5 ay geçti. 5 aydır bu yolu çekiyorum. Herhangi bir problem olur mu? Yada başka bir yol izlenebilir mi?

 181. ercan diyor ki:

  Iyi gunler hocam ben calistigim sirkette dizleeimden agrilar nedeniyle doktora gittim emar cekildi teshis menuskus yirtigi oldugu tespit edildi.sebebi sürekli ayakta durmakmis ameliyat gerekiyormus ameliyat oldum 1.5 istirahatim arkasindan ise basladim fakat belli zaman sonra agrilar devam etti bende istifa ettim ama istifama gerekce olarak saglik probelemim den dolayi diye yazmamisim ihbar suresi verdiler 42 gun bende ihbar süre mi yeni doldurdum ve simdi baska bir ise baslamak uzereyim burda dinlenme imkanim da olacak.fakat eski isyerimden tazminat alabilirmiyim daha ilisik kesme magidimi hala imzalamadim.tazminat icin ugrassam alabilirmiyim simdiden Teşekkürler

  • tevratduran diyor ki:

   Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne yazılı dilekçe ile başvurabilirsiniz.

 182. ekrem diyor ki:

  slm tevrat bey

  çalıştığım şirket yılbaşında zam yapması gerekiyordu 4.ay oldu daha yapmadı 6.aya kadar yapamayacağını söylüyor 6.ayda kesin değil tabiki ve geriye dönük 6 aylık zam farkında vermeyecğini söylüyor bu nedenle işi bıraksam kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyim ?izleyeceğim yol nedir?

  • tevratduran diyor ki:

   iş yasasında patronu zam yapmaya iten hüküm yok. asgari ücret hariç. size verilmiş bir söz var ve ıspatlayabilirseniz elbette

 183. erkin diyor ki:

  merhaba,10haziran1999 sigorta baslangicim mevcut 2004 te askerlik sebebiyle isten ayrildim ve tazminatimi aldim, ayni isyerime 2006 subatta tekrar basladim, 2006 dan bugune kidem tazminati alarak kendi istegimle ayrilabilirmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Haklı sebebiniz olmadan işten çıkarsanız tazminat almak değil tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu platformda sık sık vurguluyorum.

   • erkin diyor ki:

    sigorta baslangicim 10haziran1996, 99 olarak hatali yazmisim.tekrar cevaplarsaniz simdiden tesekkur ederim.

 184. hakan tepe diyor ki:

  tevrat bey merhaba..bundan ikigün önce işverenle bir tartışma yaşadık..ben kendimi haklı olduğumu söyleyrek savundum..oda bu durumu kabullenmeyip bağırıp çağırdı..bende işten ayrılmak istediğimi söyledim..tazminat alma hakkım varmıdır

  • tevratduran diyor ki:

   Tartışma konusu ve içeriği konusunda ayrıntılı bilgi olursa daha net yardımcı olabilirim.

 185. ahmet diyor ki:

  Hocam merhabahocam merhaba suan calistigim sirkette 5 ay once terfi alarak.baska bir aubeye transfer oldum terfi haklarimi gecen ay alabildim fakat sirket benim bilgim olmadan 28.02 is cikis 01.03 is baslangic gostermia sigortada bu durum da tazminat almam mumkun.ku acaba

  • tevratduran diyor ki:

   Gün kaybınız olmadığından size bir hak bahşetmez. İyi işte terfii de almışsınız; çalışmaya devam ediniz. İş gücü arzı talebinden fazla. Bu nedenle işinizin kıymetini bilin.

 186. erkin diyor ki:

  Tevrat Bey tekrar merhaba, sigorta baslangic tarihimi hatali yazdigim icin tekrar sormak istiyorum.simdiden tesekkur ederim.10haziran1996 sigorta baslangicim.2004 yilinda askerlik sebebiyle tazminatimi alarak isten ayrildim.2006 subatta ayni isyerime tekrar basladim.2006 subattan bugune kidem tazminatini alarak isten kendi istegimle ayrilabilirmiyim?

 187. aliosman diyor ki:

  merhaba tevrat bey otomotiv sektörunde pres oporetoruyum 2010 tarıhınde ıse gırdım ancak borcum oldugu ıcın ocak ayında ıstıfamı verdım bana subata kadar beklememı soyledıler subat geldı tekrar ıstıfamımı yazdırlar ve ıs kurla sözleşme yaptık ıscı alıyoruz ıscı cıkarmıyoruz dendı beklememı soyledıler tazmınatımı alıp gıtmek ıstıyorum vede yurt dısına cıkacagım bu surecte ısten cıkamadıgım ıcın gıdemıyorum ne yapmam gerekır

  • tevratduran diyor ki:

   Belirttiğiniz nedenle İstifa ederseniz tazminat hakkınız yasal zeminde olmaz; ancak işverenin insiyatifi dahilinde beklentiniz karşılanabilir.

 188. selim demir diyor ki:

  Merhabalar efendim

  Ben 1983 doğumluyum şu anda çalıştığım şirkete 01/02/1999 tarihinde başladım ama sigorta girişim 20/10/1999 tarihinde yapılmış şubat 2002 de askere gittim ve tazminat almadım tekrar işe girmek için şu ana kadar sigortalılık sürem 15 yıl gibi prim gün sayım ise 4690 günde şu anda kendi isteğimle işten ayrılmam durumunda sgk dan tazminat alabilir yazısı alıp tazminatımı alabilirmiyim yardımlarınız için teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   Merhabalar; SGK’dan yaş dışında emeklilik koşullarını taşıdığınıza dair yazı alırsanız hakkınız doğacaktır.

 189. onur diyor ki:

  Selam tevrat bey,ben 3 yıldır bir şirkette çalışıyorum çlıştığım yerden uzak bir ilçeye ikametgahımı alacağım sorum şu gideceğim yere servis yok yakınınada yok bu durumda ikametgah sebebiyle kıdem tazminatı alabilirmiyim? teşekkürler

 190. murat diyor ki:

  iş yerimden memnun değilim yıllık izinim geldiğinde zamanında izin vermiyorlar izin verdikleri günde istediğim gün şu günde geri dön diyorlar ben ne anladım bu izinden istifa edecem tazminat alma şansım varmı gereğinden fazlada çalıştırıyorlar eziyorlarda ne yapacam

 191. DİLEK TEKİŞ diyor ki:

  merhabalar Tevrat Bey. Ben 6 yıldır bir kargo şirketinde çalışıyorum. ikiz bebeklerim oldu doğum yaptım. şuanda ücretsiz iznimi kullanıyorum. bebeklerime bakacak kimse olmadığı için işi bırakmak zorundayım. Bu durumda birşekilde tazminatımı almam mümkün mü? ilk yıllarda yoğun çalışıp mesai ücreti falan alamıyorduk ücret bordrosu da imzalamadık. son 2 yıldır bankadan alıyoruz bordroyu imzalıyoruz. o ilk yıllardaki alamadığım mesai ücretlerini bahane edemezmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Hukukta bahane değil gerekçe konuşur. Fazla mesai 5 yıl öncesi zamanaşımına uğrar. Gerekçeniz yerinde değil.

 192. Cihan UĞUR diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey;

  Ben 3 yıl 4 aydır bir giyim mağazasında Müd.Yardımcısı olark çalılşıyorum,fakat yoğun çalışma saatleri ve iş geregi olarak ayakta çalışmaktan dolayı dizlerimde oluşan agrılardan dolayı doktor uzun süreli ve ayakta çalışmamam gerekitiğini aksi takdirde ilerde daha büyük saglık sıkıntısı yasayacagımı en kısa sürede iş değişikliği yapmamı belirtti.Ayrıca işyerimde şu ana kadar sürede sadece 6 gün izin kullanabildim ve her yılbaşında olan zam bize 3. ayda yansıtıldı 1. ve 2. aylara ait zam almadım.

  Bende artık bu şartlar içinde çalışmak istemediğimden ayrılmak ve bu çalışmış oldugum süreye ait tazminat almak istiyorum.

  Bu konuda yardım ve tavsiyelerinizi rica derim.

  teşekkürler,iyi çalışmalar

  • tevratduran diyor ki:

   Raporunuzu sunarak size uygun iş verilmesini isteyiniz. Verilmezse dava açabilirsiniz.

 193. arife diyor ki:

  merhabalar tevrat bey ben özel bir şirkette çalışıyorum ikitane patronum var ama resmi evrak üzerinde ortaklıkları yok ben burda yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum ve şuanda kız çocuğumun bazı sıkıntılarından dolayı işi bırakmak zorundayım beni işe alan asıl patronum 4 ay önce benim sigortamı iptal edip diğer ortağının üstüne geri başlatmış dediğimgibi herhangibir resmi ortaklıkları yok sgk sicil nılarıda farklı zaaten şimdi benim tazmina alamayacağımı ve işsizlik maaşıda alamayacağımı söylüyorlar herhangi bir evrağada imza atmadım henüz bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

  • tevratduran diyor ki:

   SGK, İşkur zararınız varsa hakkınızı alabilirsiniz. Öncelikle ihtarname keşide ederek işe başlayabilirsiniz. Allah şifalar versin.

 194. ilhan diyor ki:

  Sn Tevrat bey ben 16 aydır bir şirkette çalışıyorum düşük bir maaş asgari ücretin biraz üstü maaşla çalışıyorum bekardım evlendim bu paranın yetmedigini beni karsılamadıgını soyledim ve ayrılmak istiyorum ne gibi bi tazminat hakkım dogar nasıl haraket etmeliyim tsk ederim simdiden

  • tevratduran diyor ki:

   İşten kendisi ayrılan tazminat alamaz. Evlenme sadece bayanlara tazminat hakkı verir erkeklere hak vermez.

 195. EFE diyor ki:

  1,5 Yıldır bir iş yerinde çalışıyorum. İşe girerken 3 kişi çalışıyorduk 2 kişi işten atıldı. Bütün işleri benim yapmamı istiyorlar. Bende bu yüzden işten ayrılmak istiyorum. Ama çıkartmıyolar Kendim çıkar isem Kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alabilirmiyim. Yardımcı olursanız seviniim

  • tevratduran diyor ki:

   Kıdem hakkınızı alabilirsiniz. Bu platformda sık sık yazıyorum işi kendi bırakan ihbar tazminatı ve işsizlik maaşı alamaz.

  • emre diyor ki:

   merhabalar sigorta prim günüm 4000 günü aştı kendi isteğimle çıksam son çalıştığım yerden kıdem hakkım olabiliyor mu ve nasıl bi yolla bunu yapmalıyım saygılar.

   • tevratduran diyor ki:

    Kendi işi bırakan tazminat alamaz. 1475 sayılı yasa 14. maddesindeki sayılanlar kıdem tazminatına hak kazanır.

 196. erdal bostan diyor ki:

  merhaba tevratbey ben bir mutahitte bagli isveren sirkete bagli olarak calismaktayim 2008 de ise basladim surekli calistigim konum degistirildi benden habersiz ve mesailerimizi kesiyorlar tazminatimi nasil alirim ne yapmam gerekiyor tsekkurler

 197. fatih diyor ki:

  merhaba Tevrat bey,
  2009 yılında işe başladım ve 2011 yılında askere gideçeğimden dolayı işten ayrıldım ve bu iki yıl içerisinde benim ssk da sürekli girdi-cıktı yapılmış. bana tazminat ödenmedi. askerden geldikten sonra yine aynı şirkette işe başadım 6 ay çalıştım yine ssk mda girdi-cıktı yapılmış ve maaşlarımı 5 ay alamadım. maaşımı alamadığım için işi bıraktım. Şimdi askere gitmeden önce ki çalışmalarımın tazminatını ve bu son 6 ay olan çalışmamın tazminatını alabilirmiyim.?
  şimdiden teşekkürler kolay gelsin

 198. bayramali diyor ki:

  Özel sektörde çalışan bir işçinin aylık kaç saat mesai yaptırılması yasaldır. teşekkur ederım.

 199. Mustafa diyor ki:

  Merhabalar. 2010 dan beri çalıştığım iş yeri iki ortaklıydı fakat ortaklardan biri hisselerini diğerine devretti. Ben bu sebeple işten ayrılmak istiyorum. Kıdem tazminatımı alma hakkım var mıdır? Ayrıca maaşlarımız mevcut durumundan düşük gösteriliyor. Bunu ıspatlamak için ne yapabilirim. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

  • tevratduran diyor ki:

   İş ortağının değişmesi tek başına tazminat hakkı vermez. Ispat hukuku kitaplar dolusu bilgidir, bu kısıtlı alanda yanıtlamak mümkün değil.

 200. ahmet diyor ki:

  merhaba tevrat bey 7 senedır aynı yerde calısıyom bugun ısı bıraktım 1400 maas alıyorum ama askarı ucret yatıyor bankaya elden alıyoz gerı kalanı fazla mesailerde elden alınıyor ben tazmınat hakkım vamı

 201. ahmet diyor ki:

  7 senedir aynı şirkette çalışıyorum, maaşım 1480 ama bankaya asgari ücret yatıyor gerisi elden ödeniyor ve sigorta prim im asgari ücret üstünden ödeme yapıyorlar, (23 nisan,19 mayıs) vs iş günleri ücretsiz çalışıyoruz, işten dun ayrıldım ama bana tazminat hakkım yok diyorlar çalışma saati haftalık 50 saattir. ne yapmam gerekiyor.Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler…

 202. lokman diyor ki:

  merhaba tavrat bey ben birşirket le yurt dışında çalıştım tam 540 gün ve maşım düzenli yatı ve diyer haklarımı verilmedi ve elimde maaş bodrosu va işci bulam ile gitim sözleşmeli yani işbitimi nedeniy le çıkışım verildi diyer haklarım yat madı nasıl ala bilirim

 203. ali özay diyor ki:

  özel sektörde 26.04.2004 yılından bu yana özürlü kadrosunda çalışıyorum.%40 özürlü raporum var.özel sebeplerimden dolayı işten ayrılmak istiyorum.tazminat ve ihbarımı alabilirmiyim.yardımcı olursanız sevinirim.
  kolay gelsin.

 204. şaban diyor ki:

  tevrat bey ben iş yerimde 1 yıldır calısıyorum ikhamet nedeniyle işten ayrılmak istiyorum tazminat taleb edebilirmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   İkamet değişikliği işvereni bağlamayacağı gibi size tazminat hakkı da vermez. Öyle olsaydı tazminat almak isteyen işçiler taşınır dururdu.

 205. ali diyor ki:

  tevrat bey 10 ekim 2011de bir yetkili serviste teknisyen olarak işe başladım yaklaşık olarak 2 ay sigortam yatmadı 01 ocak 2012 den itibaren sigorta girişi gözüküyor haftada 6 gün sabah 8 iş başı akşam minimum 8 maksimmum 11 12 bazende gece 3 e 4 e kadar çalışıyorum bütün resmi tatillerde dahil olmak üzere ayrıca toplamda 16 pazar 3 gece mesaim var içerde maaşım asgari ücretin biraz üzerinde ama bordroda asgari ücret gözüküyor ve maaşımı elden alıyorum maaşımı kendi kafasına göre veriyor maaş bordrolarında bütün alacaklarımı aldığımıza dair bir ibare bulunmakta imzalamadığımız zmn bizde paranız kalmaz diye geçiştiriyorlar ve bordrolar 3 aydan 3 aya geliyor imzalamak için ayrıca iş yerimizde mesai saatlerinin yazılı olduğu bir tabela falan asılı değil işten ayrılmak istiyorum ama tazminat alma şansım varmıdır içerde kalan mesailerimi ve resmi tatillerde çalışmış olduğum ücretleri alabilirmiyim bu konu hakkında bana yardımcı olursanız sevinirim ilginiz için şimdiden teşekkür ederim

  • tevratduran diyor ki:

   Bordroyu imzalarsanız hakkınızı almanız güçtür. İhtirazi kayıt koyarak imzalayınız. Baskıyı tanıklarınızla çalışmayı yazılı belge,mail vs ile ıspatlayabilirseniz hakkınızı almanız mümkün.

 206. MUSTAFA diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey

  ben özel bir hukuk bürosunda 5 yıldır çalışmaktayım. ayağımdan kaynaklı özürden dolayı buugün malulen emeklilik hakkı kazandım ve emekli olabiliyorum bugün. fakat sorun bu şirket çıkışımı vermemi istemekte .
  sorum budur: eğer ben çıkışımı verirsem bana tazminat verir mi şirketim.. şimdiden teşekkürler…

  • tevratduran diyor ki:

   Avukatlar yargılamanın 3 unsurundan savunmayı temsil etmektedir. Avukat, anlaşmazlıkları hukuk bilgisi ile hakkaniyete uygun olarak çözendir.Bu noktada sorunuzu şahsıma değil; bağlı bulunduğunuz avukat meslektaşıma iletmeniz doğru olandır. Saygılar..

 207. Enes küçük diyor ki:

  merhaba tevrat bey 21.10.2010 işe başlangıcım var 11.05.2014 te işten ayrıldım eksik maaş yattığı için normolde 12 saat çalışıyorum ama aldığım ücret asgari ücret ne yapmam gerekiyor tazminat alabilirmiyim alırsam toplamda ne kadar olur.yardımcı olsanız çok sevinirim

  • tevratduran diyor ki:

   Eksik ücret yani fazla mesaiyi kasdediyorsunuz; bu çalışmayı ıspatlamanız halinde sadece kıdem tazminatına hak kazanırsınız. O da giydirirlmiş brüt ücretinizin çalıştığınız yılla çarpımı kadardır.

 208. Deha diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey. Çalıştığım yere aynı gün içerisinde istifa dilekçemi verip işten çıksam iş verenimin bende bir şey talep etme ya ada maaşımı ödememe gibi bir hakkı olur mu? Eğer öyle bir hakkı yoksa maaşımı alamamam durumunda ne yapmalıyım?

  • tevratduran diyor ki:

   İhbar öneline ait tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Aylık ücretleriniz bundan etkilenmeyecektir.

 209. süleyman diyor ki:

  Merhabalar iyi çalışmalar.eşim özel bir hastanede ameleyathane hemşiresi olarak çalışıyordu.5 ci ay 2014 tarihinde kendi biriminden bir başka bayan arkadaşı ile tartışma yaşadı,fakat diğer bayan işten kendi isteği ile ayrıldı.ameleyathane sorumlusu olan hemşire bayan eşim aynı birimde hastanede 8 yıldır çalıştığından dolayı söz geçirememe düşüncelerinden dolayı kendisine kompleks yapmış durumda.bu olay bir nevi kendisinin işine gelmektedir.eski elemanı yollatıp rahat hareket etmek gibi.sorumlu hemşire ve eşim birlilte baş hemşirenin yanına çağırılıyor.sorumlu hemşire baş hemşireye eşim ile çalışmak istemediğini söylüyor.baş hemşire daha sonra eşimi yanına çağırıp farklı bir birime vereciğini söylüyor,ve gönderiyor.bu esnada eşim gönderdikleri birimin bir nevi hastanenin sürgün yeri olarak adlandırıyor.asıl amaç burada o birimde duramayıp kişinin istifa etmesini sağlamak olduğunu söylüyor.eşim o birime verdikleri günün ikinci günü bir önceki kalan senelik olan iznini kullanıyor fakat izni bittiğinde mecburen oraya dönmek zorundamıdır.yada tazminatımızı ne şekilde alabiliriz.saygılarımla ….

  • tevratduran diyor ki:

   Yeni birim eskisine göre iş şartları bakımından ağır değilse yani iş şartlarında esaslı aleyhe değişiklik yoksa hakkınız yok ama varsa hakkınız var demektir. Somut olaylar üzerinden gitmek daha doğru olacaktır.

 210. harun karakaş diyor ki:

  mrh hocam..verdiginiz bilgiler için tşkler..ben 2009 dan itibaren ptt de taşeron olarak çalışmaktayım..iş şartlarımızın zorlanması ve insanlık dışı muamele gördügümüz için noter kanalıyla ptt genek müdürlügüne ihtar çektik..ihtar çeken ben ve arkadaşlarımın isimleri baş müdürlüge verildi..bizimle ugraşacaklarını söylediler..ben ve 3 arkadaşım iş yerinde nitelikli yollardan zarar görmememk için istifa ettik..istifa etmeseydik bizimle ugraşacaklar ve detaylı yollardan tutanak tutup işimize son vereceklerdi..haberimiz olmadan üzerimize gönderi kayt edip heasabını sormaya kadar varan tacizlerle karşılaşmamak için yüz kızartıcı suçlarla karşı karşıya kalmamak için mecburen istifa ettik.kıdem ve ihbar tazminatı alabilirmiyiz mahkemeye versek şirketi..bize şahitlik edecek arkadaşlarımız mevcut..hemde ptt bünyesinde hala çalışanlardan..şimdiden tşk ediyorum cevap için

  • tevratduran diyor ki:

   İhbar tazminatı alamazsınız. Ispatlarsanız iddialarınızı; kıdem tazminatı alabilirisiniz.

 211. HARUN diyor ki:

  Tevrat Bey, Merhaba

  Ben Şirketimden 2 Aylık maaş alacağımı alamadığım için direk avukat yolu ile dava açarak işyerimden ayrıldım. Davayı kazandım temyize gitti ve olumlu sonuç geldi . dava biteli 1 yıl olmasına rağmen ve bana söylenilene göre şirkete ait taşınmaz malların satılıp ödenecek denmesi ve malların satılmasına rağmen halen alacağımı tahsil edemedim dava avukatta ama sürekli alacak öteleniyor. Bu konuda ne yapabilirim. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. kolaygelsin iyi çalışmalar.

 212. murat zilifli diyor ki:

  merhaba ben 8,5 yıldır MKE silah Fabrikasında lise mezunu Engelli işçi olarak çalıştım. 2013 mayıs ayında Engelli memur sınavını kazanarak üniversite mezunu olarak memur olarak atandım. MKE Kırıkkale silah fabrikasından istifa etmek zorunda kaldım. Yalnız Kıdem tazminatımı alamadım. Haklı neden olarak yargıtayda bir cevap alabilirmiyiz. En azında emsali varmı? Dava açmak istiyorum sizin öncülüğünüzde yardımcı olursanız sevinirim.

  • tevratduran diyor ki:

   İstifa nedenleriniz nedir, süreçte nasıl bir yazışma yaptınız bu belgeleri incelemem gerekir.

 213. büşra diyor ki:

  Tevrat bey merhaba;
  Ben özel bir şirkette 1.5 yıldır çalışıyorum.Hak ettiğim maaşı aldığımı düşünmediğim halde çalışmaya devam ediyorum işe girerken anlaştığım iş haricinde başka işlerle de ilgileniyorum resmi tatil yok cumartesi çalışıyorum bunun için mesai ücreti almıyorum işverenimle zam konusunu konuştum bana senede %5 zam verebileceğimi söyledi bu şartlarda daha fazla çalışmak istemiyorum artık işten ayrılmaya karar verdiğimde kıdem tazminatı alabilir miyim. İşverenim tazminatı vermek istemezse ne yapmam gerekir beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.Saygılarımla

  • tevratduran diyor ki:

   İddialarınızı ıspatlamanız halinde daha doğrusu ıspat araçlarının elinizde bulunması haline İş Mahkemesinde dava açarak hakkınızı alabilirsiniz. Uzman meslektaşlarımdan birine başvurunuz.

 214. bülent diyor ki:

  6 yıldır çalıştığım iş terimden hiçbir sebep göstermeden işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim toplam pirim günüm 6,500 işgünüm olmuş. simdiden teşekkür ederim

 215. METİN diyor ki:

  slm sayın tevratduran bey ben özel bi şirkette 6 yıl çalıştım son 2 sene maaşlarımızı tek parça deilde yüzdelik dilimler halinde parça parça bankaya yatıyordu. özürlü kadrosundan kamuya atamam oldu işe başlamadan 1 hafta önce protesto çekerek ayrıldım. haklarımı alabilirmiyim. alakanız için teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   İhtarname ile şansınızı deneyin. Aksi takdirde sizin için dava yolu görünüyor. Yargılama sonucu belli olur.

 216. hakan kama diyor ki:

  Tevrat bey merhaba

  Ben 01.10.1983 doğumluyum 01.02.1999 yılında başladığım işyerinde hala devam etmekteyim ama sigorta girişim 21.10.1999 yılında yapılmış 2003 yılında askere gittiğimde tazminatımı almadım ve askerden sonra tekrar kaldığım yerden devam ettim şu ana kadar askerlik tarihinide katarsak 14 yıl 7 ay sigorta sürem var 4720 prim günüm var tazminatımı alabilirmiyim yardımcı olabilirmisiniz.

 217. kadır diyor ki:

  slm hocam ben bına gorevlısıyım kendı ısteyımle ısten ayrılmak ıstıyom tazmınat alabılırmıyım

  • tevratduran diyor ki:

   Kendi isteğinizle haklı neden olmadan işten ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Bu nedenle yazımı iyice okuyunuz ya da danışmanlık kapsamında avukatlık hizmeti alınız.

 218. leyla diyor ki:

  03.01.2001 tariıhınden beri sigortalı olarak aynıı işyerınde calsımaktayım 4600 iş gunum bulunmaktadır. işyerınden kendi istegımle ayrlırsam kıdem tazmınatı alma hakkım varmı? tessekur ederım

 219. ferdi özbay diyor ki:

  slm TEVRAT bey;
  26.04.2004 tarihinden beri özel sektörde özürlü kadrosunda çalışmaktayım.bir kavga olayına karıştım ve mahkeme sonucunda 24 ay hapis cezası verildi hakkımda.ben cezamı ertelettm.
  iş yerine bu ceza ve arteletme evragını göstersen ihbarımı ve kıdem tazminatımı alabilirmiyim.
  kolay gelsin.

  • tevratduran diyor ki:

   Hapse girmdikten sonra tazminat isteyemezsiniz. Cezayı işyerindeki bir olayla ilgili almışsanız tazminat hakkınız hiç olmaz.

 220. ali ihsan diyor ki:

  Merhaba tevrat duran bey;
  ben 6 senedir özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorm maaşım ve sigortam düzenli yatıyor sorum şu 3 ay sonra evlenip yurt dışında yaşamaya başlayacağım acaba vizem geldiğinde yurt dışına çıkacağımdan dolayı istifa edersem tazminat alabilirmiyim ? yardımcı olursanız sevinirim.

 221. fatih diyor ki:

  Merhaba, 18/12/2012 den itibaren özel bi bankada çalışmaktayım. Mali müşavirliği kazandıgımdan dolayı şu anki işimden istifa edeceğim. İstifa sonucu kıdem alabilmem mümkün müdür ? Syg

 222. yılmaz süner diyor ki:

  hocam kolay gelsın ben uzun yol tır şoföruyum işimi deyiştimek istiyorum 6 seneden berı aynı firmada calısıyorum tazmınat hakkımı alabılırmıyım yada ne yapmalıyım alabılmek ıçin 3600 gunum yok

  • tevratduran diyor ki:

   İş değiştirmek istemeniz size göre daha iyi işyeri şartları,daha iyi maaş demektir. Hayırlı olsun. Fakat eski işyerinizin bir günahı yok. Hangi hallerde kıdem tazminatı alınacağı yasada tek tek yazılmış. Bu gerekçeniz yasa tarafından himaye görmez. Kıdem tazminatı alamazsınız.

 223. kudret diyor ki:

  iyi çalışmalar kolaygelsın çalışmakta oldugum iş yerınden ayrılmak ıstedım onay gormedı hocam bende avukat aracılıgıyla ıhtar cektırdım 4857 sayılı iş kanununun 24/e-f maddesınden fazla msi yıllık izin ve resmı tatıller gıbı hafta tatılımız zaten yok bunların odemesı yapılmadıgından dolayı sızce bı tazmınat hakkım varmıdır. ayrıca ıhtarnameyı cektık iş verenın elıne ulasmasıyla sıgortam kesılırmı tesekkur ederım sagolun

 224. şahin diyor ki:

  Ben 01.10.1983 doğumluyum 01.02.1999 yılında başladığım işyerinde hala devam etmekteyim ama sigorta girişim 21.10.1999 yılında yapılmış 2003 yılında askere gittiğimde tazminatımı almadım ve askerden sonra tekrar kaldığım yerden devam ettim şu ana kadar askerlik tarihinide katarsak 14 yıl 7 ay sigorta sürem var 4720 prim günüm var tazminatımı alabilirmiyim yardımcı olabilirmisiniz.

 225. ekrem pamuk diyor ki:

  merhabalar ben polis memuruyum istanbulda görev yapmaktayım bu yıl şark görevi olarak gümüşhaneye gitmek zorundayım eşim özel bir hastanede 4 yıldır çalışıyor. şark görevimden dolayı işten çıkmak zorunda bu sebepten dolayı tazminat istiyoruz. tazminatımızı alabilirmiyiz. tşk derim.

  • tevratduran diyor ki:

   Belirttiğiniz neden İş yasasında tazminat almanızı gerektirmemektedir. Yasaya bu yönde madde ilave edilmesi düşünülebilir. Bu da avukatın mahkemenin değil TBMM nin işidir.

 226. hatice diyor ki:

  hocam kolay gelsin ben 7 yıldır aynı kurumda çalışmaktayım öceleri 10 ayda girdi çıktı yapıyolardı şimdi 6 ayda girdi çıktı yapıyorlar ben işten ayrıldığım zaman tazminat alabilirmiyim

  • tevratduran diyor ki:

   Çıkış sırasında işçi tazminat almadıysa tüm çalışma süresine göre kıdemi belirlenir.

 227. Emine diyor ki:

  Tevrat Bey merhabalar,
  Annem özel bir hastanede 5 buçuk yıldır işçi olarak çalışıyor. Fakat iş koşulları ağır olduğu için sağlık durumu artık fazla iyi değil ve çalıştığı birim nedeniyle sık sık hastalanabiliyor. İşten istifa etmeyi düşünüyor. Öncesinden dilekçe yazarak işten ayrılma isteğini belirtti. Yazınızda belirttiğiniz sağlık sorunları nedeniyle istifa ederek tazminat kazanma için bu durumları belgelememiz gerekir mi? Ya da nasıl bir yol izlemeliyiz?

  • tevratduran diyor ki:

   Sağlığınızın işyeri şartlarından kaynaklı bozulduğunu rapor ile kanıtlamanız halinde tazminat hakkınız doğar.

  • emel diyor ki:

   merhabalar tevrat bey ben bir ekmek fabrikasında asgari ücretli çalışanım. gerek iş yerinde gerek çalışma arkadaslarının bir kesimi tarfaından psikolojik olarak rahatsızlık duyuyorum.bu durumdan dolayı işten ayrılmak istiyorum.bunu müdürümüze bildirmeme ragmen en az 15 gün çalışmam gerektiğini söylüyor.bunla beraber bir akrabamıda işten çıkaracağıyla tehditte bulunuyor. 15 günden erken çıkarsam sgk dan ceza alacağımı söylüyor.asgai ücretli çalışan en erken ne zamn işten ayrılabilir?haklarım var mıdır? teşekkür ederim

   • tevratduran diyor ki:

    İşyerindeki ruhsal tacizi işverene yazılı olarak bildirin ve giderilmesini isteyiniz. Giderilmediği takdirde yasal hakkınızı talep edebilirsiniz.

 228. turgay diyor ki:

  Merhaba, şehir dışına taşınmak zorundayım işten ayrılmak gerekiyor haliyle, 4 yıldır çalışmakta olduğum işyerinden tazminatını alabilirmiyim? Tesekkurler

 229. ayteksan diyor ki:

  slm.26 ay çalıştığım iş yerinden askerlik dolaysıyla ayılmak zorunda kaldım.ama istifa dilekçesine askerlikle ilgili herhangi bişey yazmadım.(dönüşte tekrar devam etmek için).askerlik hükmünü yazmama rağmen tazminat talebinde bulunabilirmiyim.20 gün sonra askere gitmistim.

  Not:28 gün askerlikten sonra gözden dolayı çürük raporu verdiler.

 230. ali diyor ki:

  merhaba ben 02/06/2009 tarihinden itibaren iş yerinde halen çalışmaktayım bugün itibarıyla 2325 pirim gün sayım var bu 6. yılım işten ayrılmak istiyorum bu işyerinde çalışmak istemiyorum fakat 5 yıllık tazminatım olduğu için ayrılamıyorum benim tazminatlı ayrılmam için ne yapmalıyım daha öncesinde kızıp istifa yazmıştım kabul etmediler sevilen ve çalışkan birisiyim vazgeçmiyorlar benden ne yapmalıyım şimdiden tşk ederim kolay gelsin..!

  • tevratduran diyor ki:

   İşyerinizden tazminatınızı almak için ya işverenin işten çıkarması ya da yasadaki haklı sebeplerden birine sahip olmanız gerekir.

   • ali diyor ki:

    Merhaba Tevrat bey anladım fakat benim şöyle bir sağlık sorunum var bunu nasıl belgeleyebilirim bilmiyorum işe bağladıktan 1-2 yıl sonra vücudumda farklı bölgelerde yaralar belirmeye başladı kaç kere doktora gittim kısmi olarak geçti ama belirli bir bölgemde geçmeyen bir yara var çalıştığım ortam kimyasal ve siyanür bazında nitelikli kimyasallardır ve atıkları ölümcüldür işe girerken ayrıca imzaladığım disiplin hükümleri yönetmeli ve iş yeri personel yönetmeliği var şimdiden yardımcı olursanız çok sevinirim tşk ederim kolay gelsin

   • ali diyor ki:

    unutmadan daha önce ayrılan ve tazminatı alamayan arkadaşım var onda yara felan yoktu ama sağlık açısından tehlikeli olduğu için işten ayrıldı iş yeride burası tmm zararlı ise bende seni başka bölümde çalıştırma hakkına sahibim dedi iş konununda öyle diyor ama bizim şuan çalıştığımız bölüm ana fabrikamızdan ayrı başka bir fabrikanın içinde kiracı olarak bulunuyoruz diğer tarafın yaptığı işten farklı olduğu için ayrı ayrıca bu bölümü şuan şubeleştiriyorlar beni diğer fabrikada çalıştıra bilirmi bunun için girdi çıktı yapmasına gerek varmı bu gibi durumda ne yapmalıyım ?

 231. HÜSEYİN diyor ki:

  3. yildiz bir özel okulda calişiyorum son iki yildir zümre başkanim olan kişi zümre arkadaşlarima hakkimda kötü olumsuz şeyler söylüyor. çogu zaman görmezden gelinip sürekli eleştiriliyorum. arktik o zümre arkadaşnin oldugu ortamda calişmak istemiyorum. bunu hakl sebeb göstererek ayrilirsam kidem tazminati alabilirmiyim.

  2. yeni sözleşmenin imzalanmasi için yapilacak görüşmede bu zümre arkadaş ile calişmak istemediğimi psikolojimin bozuldugu söylesem yada kurumla calişmak istiyorum ancak öyle bir iş arakdaşi ile calişmak istemedigimi söyledigimde şartlar konusunda anlaşamaz isem
  kidem tazminati alma durumum nasil olur

  teşekkür ediyorum.

  • tevratduran diyor ki:

   Belirli iş süreli iş sözleşmesi ile çalıştığınız anlaşılmaktadır. Belirttiğiniz şikayeti işvereninize yazılı şekilde bildiriniz. Ortamdaki taciz devam ederse hakkınız doğacaktır.

 232. ramazan yılmaz diyor ki:

  3 yıldır kurumsal bir şirkette çalışıyorum.. iş yerinde bel fıtıgı oldum ve iş yerinde bir personel tarafından ben ve çocuklarım tehdid edildi.hem kurum amirine hemde savcılıga başvurdum ..şindi hem saglıgım ciddi anlamda ilerledi hemde can güvenligim yok .2500 gün primim var.2,5 yıl da 13 saat ve hafta tatili olmadan çalıştım.istifa etsem hem fazla çalışma ücretlerimi hem tazminatlarımı alabilirmiyim.teşekkürler

 233. ismail diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,

  İş yerim 2008 yılı sonunda adres değişikliği yaptı 2009 31/12/2008- yılında çıkış görünüyor girişim 08/01/2009 olarak görünüyor muhabebeciye sorduğumda nakilde pendik ssk nın sistemlerinde sorun olduğundan dolayı olduğunu söylüyorlar fakat benimle beraber aynı iş yerinden arkadaşlarım var onların gün kaybı yok 31-12 çıkış 01-01 giriş olarak gözüküyor ben tazminatımı alabilirmiyim iş yerine girişim 04/10/2007 tarihindedir Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Gün kaybınızın giderilmesini işyerinden iyiniyetle talep ediniz, giderilmezse dava açabilirsiniz.

 234. ismail diyor ki:

  Giderilmesini istemiyorsam iş yerinde mutlu değilsem işverende sırf bana tazminat vermemek için iş aktimi sonlandırmıyor benim kendi isteğimle tazminatsız çıkmam için yıpratıyor beni ben bunu kulanamazmıyım gün eksikliğimi tazminat için.

 235. isa diyor ki:

  mrb tevrat bey 2009 yılından berı aynı yerde calısıyorum yıllık ıznım yok ve kafasına gore bır hafta verı -yo oda busene oldu ve sıgortamı asgarı ucretten yatırıyor sehır dısına cıkıyoruz ve ek ucret verılmıyor kendım cıksam tazmınat alabılırmıym saygılar

  • tevratduran diyor ki:

   İş yasası, işçi ve işvereni bağlar. İşyerinde anayasa ve yasalara aykırı uygulama yargı denetimine tabi yani isteyen istediği gibi kural koyamaz. Hukuk devleti olmanın gereği budur. Önerim; ihtarname göndermeniz.

 236. fatoş diyor ki:

  merhaba tevrat bey ben 14 yıldır kamuda çalışmaktayım taşören fırmasında benim 4 çocuğum var bakmakta çok zorlanıyorum eşm gecede bazen gündüzde çalışıyor bırakcak kimse olmadığından aramızda idare ediyorum ama çok zor oluyor şimdi ben istifa etmek istiyorum acaba tazminatımı alabilirbiyim şimdiden tşkr

 237. çağlar diyor ki:

  17/12/1999 işe girişli aynı iş yerinde 15 senedir calısmakta. 4915 gun prımı var. 2. cocugun dogumundan sonra ısten ayrılıp tazmınat alabılır mı?
  tesekkurler

 238. nezahat yüzer diyor ki:

  sayın tevrat bey ben 15 yılı doldurmuş bulunurum 3 600 günüm var ssk bir belge aldım 3 600 günü doldurmuş çalıştıgı yerden kıdem tazminatını almam için ben iş verene verdim bana istifa dilekceni yaz dedi bende kıdem tasminatımı akma şartıyla istifa ettigimi belirtim aradan 1 buçuk ay geçti vermediler emeklide olmadım çalışa bilirmiyim başka yerde sigortalı

  • tevratduran diyor ki:

   Tazminatınızı alarak elbette. Ödenmeyen tazminatınız için ihtarname gönderebilirsiniz.

 239. serkan derin diyor ki:

  2007 de basladım ıstanbul legacy ottoman hotele 25 hazıran 2014 te zorla ıstıfa etrıldım hotelın genel muduru hamza cevız tarafından hıc hakkımı alamadım hotelde kanun genel mudur hamza cevızmıs 8 senedır hıc senelık ızne cıkmadım son 2 senedırde hıc haftalık ızın bıle yapmadım 8 saaten fazla calısıyordum asgarı maas bankaya kalanı elden verılıyordu ne yapabılırım

  • tevratduran diyor ki:

   Hukuki süreci doğru işletmemişsiniz halbuki iddialarınız ciddi. İradenizi sakatlayan hali de ortaya koymalısınız. Bu şekilde ancak kıdem tazminatına hak kazanırsınız.

 240. madenci_45 diyor ki:

  slm tevrat bey ben özel bir maden şirkette 2005 den beri çalısıyordum iki gün devamsızlıkdan çıkısımı verdiler bu sekilde tazminat alabilirmiyim öyle bir hakkım varmı cevap verirseniz sevinirim tşklr ederim

 241. murat diyor ki:

  slm tevrat bey ben 5 10 2010 da ıse basladım ısyerınden hıc memnun degılım sıkldım aılevı sebebler ve ısyerının ortamlarından sıkıldım kendım ayrılsam tazmınatımı alabılırmıyım pısıkolojım bozuldu işse gıdmeyı hıc canım ısdemıyor artık soğdum ısyerınden kımse benı takmıyor dınlemıyor dınlese bıle basından savıyor ne yapmalıyım.. ıyı aksamlar bırde calısdıgım makınenın duzenı bıle yok havalandırma yok ısyerınde ıcerısı toz kapının yanında calısıyorum ceyranda kalıyorum hasta oluyorum

 242. HATİCE diyor ki:

  merhaba 2005 nisan ayından beri sigortalıyım aynı iş yerinde ara vermeden çalışıyorum iş yerinden maaş düşüklüğü nedeniyle ayrılmak istiyorum sigorta primlerimle maaş aynı değil tazminat alabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim

  • tevratduran diyor ki:

   Maaş düşüklüğü haklı neden değildir. Fakat, aldığınız ücret SGK ya bildirilmiyorsa hakkınız vardır.

 243. murat diyor ki:

  Hocam merhaba,
  11 yıldır bir iş yerinde çalışıyorum 3600 den fazla prim gün sayım var. istifa edeceğim ama içeride ciddi anlamda tazminatım var. 11 yıllık çalışma sürem kıdem tazminatımı almaya yeter mi?

  • tevratduran diyor ki:

   Web sitemizin ana sayfasındaki ‘İş davası sorularınzı’ başlıklı kısımdaki formunu doldurunuz.

 244. seda diyor ki:

  hocam 2008 ocak ayından buyana aynı şirkette çlışıyorum son bir aydır sürekli ücretsiz izne ayırıyorlar zor durumda kaldım iş hakkımı tek taraflı fes etsem tazmınatımı alabilirmiyim

  • tevratduran diyor ki:

   Ücretsiz izin yazılı onayınıza bağlı olup kabul etmeme hakkınız vardır. Ayrıntılı bilgi için hukuk ofisimizden randevu alınız.

 245. cem diyor ki:

  Tevrat hocam merhaba 03/11/2014 tarihinde askerliğim başlıycak. Yalnız sinüs kağıdını o tarihten 10 gün önce vereceklerini söyledier. İş yerimde sinüs kağıdı olmadan askerlikten aldığım kağıtla ayrılıp tazminatımı alamayacağımı söylediler. Ne kadar süre önce ayrılabilirim? Şimdiden Teşekkürler…

  • tevratduran diyor ki:

   Önce bir yanlışı düzeltelim, sinüs değil sülüs kağıdı. Sülüs arapça bir kelime olup 3 anlamındadır, askere giden işçinin evinden ayrılıp birliğine teslim olmak için gittiği yolculuk süresidir.
   İşyerinden makul süre içinde askere gitmek için ayrılabilirsiniz. Örneğin 3 hafta önce işten ayrılsanız, bu sürede sülüsü alıp tekrar işyerine giderek sunsanız tazminatını ödemek zorundadır.

 246. kabay123 diyor ki:

  merhaba hocam iyi günler,, ben özelde 8-9 aydır çalışıyorum ve 15 gün önce kamu kurumuna yerleştirildim. kuruma evraklarımı teslim ettim atamamın yapılmasını bekliyorum. Merak ettiğim şu; özelde çalıştığım yerden ne zaman istifa etmem gerekiyor ve istifa durumunda hemen çıkışım verilir mi veya sıkıntı çıkarabilirler mi. Yardımınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum

 247. güvenlik diyor ki:

  hocam merhaba ben 2003 yılında güvenlik göevlisi olarak işe başladım fakat ilk işe başladığımız güvenlik şirketi bizi yani 350 çalışanın hiç bulunmadığımız gazi antp ilinde hayali bir yemekçilik şirketinde çalışıyormuş gibi göstermiş ve gazianyp sgk yı dolandırmış sadece benim 480 gün ssk mı antep sgk mahkeme kararıyla silmiş ve herbirimiz hakkında ağır ceza da zararının tazmini için dava açmış ve bu kişler halen güvenlik şirketi yönetiyorlar biz 350 çalışan savcıya maduriyetimizi bildirmemize rağmen dava 2008 den buyana devam ediyor

 248. Doğuş diyor ki:

  Merhaba, ben vardiyalı çalışıyorum. Fazla mesaiyi kabul etmedim ceza aldım. İşi haklı olarak bırakabilirmiyim.

 249. Ali diyor ki:

  Merhaba hocam oncelikle bayraminizi kutlarim.Ben özel guvenlik gorevlisi olarak bir sirkette 5 yildir calismaktayim. Calisma saatlerimiz cok kotu 1yil da 2 ay gunduz vardiyasina yani 08:00-16-00 vardiyasina gelebiliyoruz buda aortalama 10 haftaya bir gunduz vardiyasina geliyoruz m anlamina geliyor.dönüşüm lu olarak 16:00-24:00–24:00-08:00 calisiyorum ve isten ayrilmak istiyorum bu sebeple nasil tazminat alabiliri
  M

 250. özkan diyor ki:

  hocam merhaba

  ben 7 yıl bir şirkette çalıştıktan sonra istifa ederek ayrıldım.
  ayrılma sebebim ağız yoluyla verilen pirim sözlerinin yerine getirilmemesiydi.ayrılırken ihbar tazminatı da ödedim.fakat resmi tatillerde olan ücretlerimi vermediler.sizce kıdem tazminatı alabilrimiyim.

  • tevratduran diyor ki:

   İş akdinizi haklı sebep göstererek sonlandırmışsınız. O halde iddianızı ortaya koyarak kıdem tazminatı ve ulusal bayram ve genel tatil ücretinizi vs. dava açarak alabilirsiniz.

 251. Doğuş diyor ki:

  Merhaba, 16-00 çalıştıktan 8 saat sonra sabah 24 saatlik nöbete gittim. haklı sebepl işi bırakıp tazminat alablir miyim?

 252. dogann diyor ki:

  + hiç AGİ almadığım halde aldı gösterildik
  firma tarafından yatan primlerimi
  dini ve resmi tatil ücretlerimi
  ve son olarak
  biz herşeyi imzaladık nasıl ispat ederiz bu sebeblerden çıkan arkadaşlarım var
  bize bir yol gösterirseniz çok sevinirim hocam şimdiden teşekkürler

 253. murat diyor ki:

  merhaba tevrat bey ben 3 yılı aşkındır bir şirkette çalışıyorum ve enson zam alalı 2 yılı aştı zam hakkımızı talep etmemize ragmen yapılmıyor biz işten ayrılsak kıdem ve ihbar tazminat hakkımız varmıdır şimdiden teşekürler vereceginiz bilgiler için

 254. Tuğba Ertuğ diyor ki:

  Merhaba,ben çalıştığım iş yerinde 4.5 senedir çalışmaktayım.12.08.2014 tarihinde sözlü olarak ay sonunda işten ayrılacağımı bildirdim.Benim sorum şu; daha önceden iş yerinde çalışan personellere çıkış göstererek halen çalışmakta olan personele tazminatlarını verdi 1 ay sonra girişleri yapıldı.Bende herkese verdiniz bende tazminatımı istediğimi belirttim ve eğer ben ayrılana kadar başka birini bulursa tazminatımın bir kısmını vereceğini eğer personel bulmadan gidersem tazminatımı vermeyeceğini söyledi.Yazınızı okudum gerekçeli istafımı yazmam gerekir istifada iş verenin imzasıda olması gerekir mi? Bu kadar çalışan işten ayrılmadığı halde tazminat alabiliyorsa benimde hakkım olur mu? Ön muhasebe bölümünde çalışıyorum hepsinin çıkış ve giriş evrakları elimde.Çıkış sebebim asgari ücrete gelen zam kadar zammı yapmaması,birde aldığım maaştan düşük sigorta yatırıyor,elimde imzalı maaş yazısı var,sizden acil cevap bekliyorum teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Yazılı belgenize istinaden yasal yollara başvurabilirsiniz. Avukat eliyle noterden ihtarname gönderiniz.

 255. TUBA GÜRLEYEN diyor ki:

  Öncelikle Merhaba Tevrat Bey. Ben 2010’da özel bi şirkette mağaza’da başladığım işte yaklaşık 4 senedir çalışmaktayım ve mağaza yöneticisiyim. 2013’ün Eylül-Ekim ayı gibi çalıştığım şirket farklı bir şirkete devredildi fakat aynı sektörde devam etmekteyiz. Devredilmeden önce yapılan iş sözleşmemiz ve çalışma koşullarını imzalayarak girdiğim işe devralan şirket her hangi bir sözleşme yenilememiştir veya şuan ki çalışma koşullarındaki değişiklikler sadece sözlü olarak beyan edilmiştir yani onayımız alınmadan bize dayatılan iş koşulları vardır. Ve bu koşullar beni yıpratmaya başlamıştır. Bu işten kendi isteğim ile çıktığımda bana tazminat hakkı doğurur mu? Ayrıca çalıştığım şirkette üst yöneticim farklı sebepler ve ufak şeyleri sebep göstererek sürekli beni uzak veya istemediğim bir mağazaya göndereceğini söylemektedir. Bunlardan dolayı psikolojik olarak baskı hissediyorum. İş arkadaşlarımla veya bu durumu yazılı olarak belgeleyip arkadaşlarımdan tanık olarak imza alsam bu belgenin geçerliliği olur mu tazminatımı almam için. Yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkürler.

 256. Erdem Kaya diyor ki:

  Kolay gelsin tevrat bey. Calistigim ozel sirket yillik izinlerimi tam olarak vermiyor. İcerde halen 44 gun yillil izin hakkim var. Yaz basindan beri istedigim halde sace 14 gunluk iznimi verebildiler. Calisma kosullari da cok kotu ve insan kaynaklariyla gorustugum halde hic bir islem yapilamadi kimse ilgilenmiyor. 3 senedir calisyorum tazminatimi ve yillik parami alip cikabilirmiyim??

 257. serkan1983 diyor ki:

  merhaba ben 1983 doğumluyum 01/02/1999 yılında başladığım iş yerinde hala devam etmekteyim fakat sigorta girişim 21/10/1999 yılında yapılmış 2003 şubat ayında askere gittim ve tazminatımı almadım 2004 haziran ayında tekrar aynı işe başladım şu ana kadar başladığım tarihi baz alırsak 15 yıl 6 aylık gibi sigorta sürem 4800 günde prim günüm bulunmaktadır ben SGK müdürlüğünden tazminat alabilir yazısı alıp işten ayrılmak istiyorum lütfen bana yardımcı olun ve 16 yılımı verdim ve tazminatımı bırakmak istemiyorum 40 günden dolayı tazminatımı kaybetmek istemiyorum yardımlarınızı rica ediyorum bu arada 4447 sayılı kanunun 45.maddesi ile 1475 sayılı kanunun 14.maddesi 1. fıkrasına istinaden avukatlara sorduğumda alabiliyor görünüyorum bu konuda yardımlarınızı bekliyorum ne olur bana yardımcı olun. iyi çalışmalar

 258. volkan diyor ki:

  iyi günler tevrat bey ben bi döküm fabrikasında işçi olarak çalışıyorum 01.02.2007 ‘ de girdim kömür parası veriliyordu askerden öncede çalıştım bu firmada stajımı burda yaptım kadrolu işçi olarak askere gidene kadar çalıştım. tazminatımı aldım askere gittim geldikten bi süre sonra tekrar bu firmaya girdim yukarıda yazdığım gibi işe giriş tarihim 01.02.2007 dir . 2007 yılında bir defa kömür parası aldım bordrolu olarak çalışıyorum bordromda kömür parası aldığımı kanıtlayabilirim. ama 2007 ve öncesi için kendi bordrom yada orada çalışan başka bi çalışan bordrosu tarafından. tazminatımı alabilir miyim? son aldığım kömür parası üzerinden 7 yıl geçmiş ilk sigorta girişimde burdandır 02.07.2001 den . bilgilendirirseniz sevinirim .

 259. tevratduran diyor ki:

  Yasadaki haklı sebepler anlattığınız şekliyle var görünüyor. Evrakınızı görmem ve sizi dinlemem için ofise geliniz. Haklı olmak tek başına yetmediği gibi bir de hukuk usulünü bilmek gerekir. Haklı iken haksız duruma düşen ve yüklü mahkeme masrafı ödeyenler gördük. Bu nedenle avukatsız süreci başlatmamanız gerekir. Takdir sizin.

 260. Cem Burak diyor ki:

  Maaş düzensizliği (2-3 ay gecikme) tazminat almayı sağlar mı?

 261. mustafa diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey ben 7 yıldır bir şirkette çalışmaktayım yıllık izin hak ederim olan 20 günü kullandırmıyor bana sadece 10 gün kullandırıyor. (alacağım olan 60 günüm var 7 yılda biriken )
  2.si olarak ta aylık çalışma saatimizin üzerine çıkıyoruz 225 in üzerine çıkıyoruz(fazla mesai yapacağıma dair imza alıyor bizden) ben şirketimden ayrılmak istiyorum ve 7 yılın tazminatımı da yakmak istemiyorum tazminatımı alabilir miyim

 262. sadik diyor ki:

  Merhaba hocamme size bir sorum olacak yaklasik 5 yildir ayni işyerinde çalışıyorum günde ortalama 12 saat çalışıyorum ve haftasonu izinlerimiz yok 15 gunde 1 izin aliyoruz bn evliyim ama ne cocuk parasinede baska bir exra ucret vermiyorlar sozlesmemi tek taraflı fesh edersem tazminat alabilimiyim bide isyerine ihtarname cekmem gerekiyormu ilk ise girdigim 9 ay hic sigortam yatirilmamisti bunu nasil ispatlarim size belgelerle muracat edecem ama tam olarak hangi belgeleri istediğinizi igrenebilirmiyim

  • tevratduran diyor ki:

   Avukata giderken Çalışma tarihlerinize dair yazılı belge, varsa mail, irsaliye imza, fotoğraf,maaş yazısı vs.yanınıza alınız

 263. fatih diyor ki:

  merhaba Tevrat bey ben 7 senedir bi iş yerinde çalışıyorum fazla mesailerimi hep elden alıyorum doğru düzgün yemek molamız çay molamız olmuyor sürekli gece çalışıyoruz çok stresli artık ayrılmak istiyorum tazminat hakkım varmıdır .

  • tevratduran diyor ki:

   Bu taleplerinizi öncelikle işyerine iletiniz sonuç alamazsanız yazılı olarak bildiriniz bundan da bir sonuç alamazsanız avukata başvurunuz.

 264. tugba diyor ki:

  Arkadasim guvenlik sirketine bagli olarak5yildir bir okulada calisiyor aratatilde sigortasi odenmiyor yaz tatilinde ise fabrikaya gonderiliyor bordro imzalatilmiyor yani tatil donemlerinde giris cikis yapiliyormus sigortada simdi ayrilmak istiyor tazminat alabilmek icin ne yapmasi gerekir

 265. yasin diyor ki:

  mesela elektronik ortamda çalışıoruz ve bundan dolayı bi rahasızlık oldu mesela görme bozukluğu 0,25 e 0,75 ken 0,25 e 2,25 gibi bi bozukluk bi hak doğarmı gerekli evrak war kolay gelsin

 266. hatice diyor ki:

  selam Tevrat bey ben 2008 yılından beri taşoren bir şirkette çalışıyorum eşim adanaya çalışmaya gitti bende istanbulda çalışıyodum 2 küçük kızım olduğundan dolayı mecbur bursaya baba evine geldim burda çalışmaya devam etmek istediğimi bildirdim ama yer olmadığı için kabul etmediler 6 yıllık çalışmamı hiçe sayarak bana istifa etmem gerektiğini söylediler napmam gerekiyor

 267. Volkan diyor ki:

  Merhaba;
  Bu ay işten istifa edeceğimi iş yerine bildirdim fakat ayrıldıktan sonra belli sebeplerden dolayı işçi mahkemesine başvurucağım.Bu sebepten dolayı işten çıkarken belli evraklara imza atmam gerekiyor sizce atmalımıyım yoksa eşyalarımı alıp çıkmalımıyım.Teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   Evrakta doğru olmadığını gördüğünüz ibarelerin düzeltilmesini isteyiniz aksi halde imza atmayınız.

 268. abdulsamet diyor ki:

  mrb ben bi işyerinde 6 seneden beri çalışıyorum fakat sag elimden engelliyim tam teşkkurlu devlet hastanesinden raporum var işten çıkmak istiyorum agır geliyo bana iş kendim işten ayrılsam bu durumda tazminat alabilirmiyim..ozurlu raporum yuzde 40..TESEKKUR EDERİM

  • tevratduran diyor ki:

   Malüllük haliniz çalışmanıza engelse ya da işyerindeki bir kazadan dolayı malül olmuşsanız hakkınız vardır.

 269. Hanifi diyor ki:

  İyi Akşamlar Tevrat Bey…
  Eşim 12 yıldır çalışıyor. Markette kasiyer olarak başlayıp bilgi işlem birimine yükseltilmiştir.Daha sonra market biriminden şartları, mesaisi daha iyi olan genel merkeze yükseltilmiştir.Burada herşey yolunda ve gayet başarılı bir performans ile çalışıyorken “personel kısıtlaması” başlığı altında seni tekrar markete kasiyer olarak gönderiyoruz diyerek onur ve gurur kırıcı şekilde bezdirme politikası güdüp istifaya zorlanmıştır.Tek amacı Tazminatını ortadan kaldırmak olan bu işyerini mahkemeye vermek ve her türlü tazminatını almak istiyoruz.Ne yapabiliriz?? nereye başvurabiliriz?? Nasıl ve hangi tazminatlarını alabiliriz?? Şimdiden teşekkür ederim…İyi akşamlar…

  • tevratduran diyor ki:

   İş şartlarında esaslı değişiklik varsa bunu yazılı olarak kabul etmemişseniz işçi için tazminat hakkı doğar. Yasal prosedürü başlatmak için öncelikle avukata vekalet vererek süreci başlatınız.

 270. ahmet Çendik diyor ki:

  6 senedir aynı işyerinde Proje Mühendisi sıfatı ile çalışmaktayım. temmuz 2014 te kişiye özel bordro hazırladılar ve ocak ayından itibaren geçmişe dönük olarak imzalatmak istediler. imzalamayana maaşı vermeyeceklerini söylediler. bende bordroların her birine her hakkım saklıdır yazıp ihtirazi kayıtlı olarak imzaladım. şimdi iş sözleşmesi hazırlıyorlar imzalayın diyecekler. 6 senedir yazılı sözleşmem olmadan çalışıyordum. bize sunacakları sözleşmeyi kabul etmeyip tazminatımı alarak kendi isteğimle işten ayrılabilir miyim?. maaşım 3700 TL. Asgari ücret üzerinden gösteriliyoruz. 2 sene önce bankadan kredi çekmek için aldığım 3000 TL’lik maaş yazım bankada mevcut. Eğer Tazminatımı almam mümkün ise resmi işlemler için görüşmek istiyorum.

  • tevratduran diyor ki:

   Ahmet Bey, anlattıklarınızdan hakkınız var görünüyor. Evrakınızı alıp ofisime gelebilirsiniz.

   • ali diyor ki:

    Tevrat bey ben özel bir mülk te 7 yıldır çalışıyorum bana hiç yıllık izin vermiyor ayrıca sigorta primi asgari ücret ben 1500 tl alıyorum mesaim 12 saat evli ve 2 çocuk babasıyım asgari geçim indirimi de vermiyor kaldıki ben hiçbir evraka imza atmadım bu durumda işten ayrılsam kıdem ve ihbar tazminatımı alabilirmiyim Teşekkürler

 271. Ercan diyor ki:

  Merhaba kurumsal bir firmada çalışıyorum.agi ve resmi tatilde çalıştığım günlerim maaşıma yatmıyor ve bordrolarımızı 3 4 ay sonra kapalı şekilde gönderiyorlar(kapalı zarfa imza atmadan bordroyu alamıyorum).Bordroda yazan tutarla bankadan aldığım maaş arasında fark var.İşten cıkmak istiyorum tazminat hakkım varmıdır?veya nasıl tazminatımı alabılırım

 272. hakan mutlu diyor ki:

  Merhabalar tevrat bey geçende yazmıştım ama sorum silindi anlamadım.Bir daha yazayım dedim bende..ben 5 senedir özel bir şirkette çalışıyorum ve sıkıntım şu millete yüzde 10 zam yapıyor bana yüzde 5 zam yapıyor bende bu konudan rahatsız olduğum için gittim konuştum hatta istemiyorsa beni çıkara bileceğini söyledim fakat tazminat vermemek için kendi çıkarmaya yanaşmıyor peki ben tazminatımı ne şekilde ala bilirim çünkü çalışmak istemiyorum çok huzursuzum bu durumdan bir yardımcı olursanız sevinirim…iyi günler iyi çalışmalar

  • tevratduran diyor ki:

   Sizinle aynı işi yapan aynı kıdemdeki işçi arkadaşınız ile kıyas yapınız. Bir de başarı,performans gibi kriterleri gözönüne alınız. Buna rağmen zamda eşitlik yoksa ayrımcılık vardır. İşçilerin maaşının sgk ya tam gösterilmemesi nedeniyle ıspatda güçlük çıkabilmektedir. Ayrımcılık tazminatı ile kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Tabii iddialarınız doğrulanırsa. Kısaca bu şekilde yanıt verdim. Ayrıntılı danışmanlık için 0553 254 81 34’ten ofis için randevusu alınız.

 273. ersin diyor ki:

  merhaba tevrat bey ben 01.02.2004 tarihinden bu yana özl hastanede çalışıyorum ilk defa mart 2014 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalattılar sözleşmede maaş 1500 tl mesai saati sabah 8 akşam 18 saatleri arası yani haftada 57 saat çalışıyoruz 45 saat üstünü günlük 2 saat yemek çay saati gösteriyorlar ve dün 2014 maaş bordurolarını toplu imzalatmak istediler bordroda maaş 1200 tl geri kalan 300 tl yi fazla mesai göstermişler 3 ayında 300 ikramiye göstermişler bordrolar elimde bunları sebep gösterip kıdem tazminatımı alabilirmiyim artı haftada 45 saat üstü yemek çay saati gösterilen saatleri geçmiş yılları fazla mesai olarak talep edebilirmiyiz not ameliyathanede çalışıyorum belirlenmiş bir yemek saati ve çay saati uygulamamız yok kesintisiz hizmet veriyoruz

 274. ahmet çoşkun diyor ki:

  mrb 4 yıldır bir sitede güvenlik olarak calısıyorum güvenlik diye alındık ama her işi yapıyorum çim biçiyorum kanal temizliyorum yemek yapıyorum çalısma saatım 08 00 17 00 ama asıl sorun 4 yıldır 19 mayıs 23 nısan dini bayramlar gibi resmi tatillerde çalısmam ve bu günlerin mesaisini alamamam

 275. ersin diyor ki:

  merhaba tevrat bey cevap yazmadığınız için tekrar mesajı atmak istedim ben 01.02.2004 tarihinden bu yana özl hastanede çalışıyorum ilk defa mart 2014 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalattılar sözleşmede maaş 1500 tl mesai saati sabah 8 akşam 18 saatleri arası yani haftada 57 saat çalışıyoruz 45 saat üstünü günlük 2 saat yemek çay saati gösteriyorlar ve dün 2014 maaş bordurolarını toplu imzalatmak istediler bordroda maaş 1200 tl geri kalan 300 tl yi fazla mesai göstermişler 3 ayında 300 ikramiye göstermişler bordrolar elimde bunları sebep gösterip kıdem tazminatımı alabilirmiyim artı haftada 45 saat üstü yemek çay saati gösterilen saatleri geçmiş yılları fazla mesai olarak talep edebilirmiyiz not ameliyathanede çalışıyorum belirlenmiş bir yemek saati ve çay saati uygulamamız yok kesintisiz hizmet veriyoruz

 276. gül diyor ki:

  hocam bir anlık stesle işten ayrıldım 17 yıl calışmıstim zam istdim vermedi 8_5 çalışıyorduk her gün bir sat fazla ve sadece yemek molamız vardı ve iş güvenliğimizde yoktu çok iş kazası yapan arkadaşımız oldu biri gözünü kaybetti çıkış istedim baştan tamam dedi sonra veremem dedi o an sağlıklı düşünüp karar vermedden nasl oldu anlamdım imzayı atmıştım bile sonra o öfkeyle başka yere girdim ama 17 yıl bir imza yüzünden helak oldu hocam bu hakkımı alamzmıyım

 277. ersin diyor ki:

  avukat bey sanırım sistemde bir sorun var benimde size yolladığım mesajım silinmiş ti aynı mesajı 3 defa yolladım cevabınızda sanırım silinmiş tekrar cevaplaya bilirseniz sevinirim teşekürler ben 01.02.2004 tarihinden bu yana özl hastanede çalışıyorum ilk defa mart 2014 tarihinde 2 yıllık sözleşme imzalattılar sözleşmede maaş 1500 tl mesai saati sabah 8 akşam 18 saatleri arası yani haftada 57 saat çalışıyoruz 45 saat üstünü günlük 2 saat yemek çay saati gösteriyorlar ve dün 2014 maaş bordurolarını toplu imzalatmak istediler bordroda maaş 1200 tl geri kalan 300 tl yi fazla mesai göstermişler 3 ayında 300 ikramiye göstermişler bordrolar elimde bunları sebep gösterip kıdem tazminatımı alabilirmiyim artı haftada 45 saat üstü yemek çay saati gösterilen saatleri geçmiş yılları fazla mesai olarak talep edebilirmiyiz not ameliyathanede çalışıyorum belirlenmiş bir yemek saati ve çay saati uygulamamız yok kesintisiz hizmet veriyoruz

  • tevratduran diyor ki:

   Yasal 45 saat üstü çalışmanız varsa ve yine çalışma şartlarınızın ağırlaştırılması varsa kıdem tazminat hakkınız vardır.

 278. kenan köse diyor ki:

  merhabalar benim sıkıntım 2007 den beri aynı iş yerinde çalışıyorum 2011e kadar ssk mı başka firmalardan göstermiş 2011 den sonra kendi firmasına geçirmiş 2 3 defa giriş çıkış yapmış 8 yıldır yıllık izin kullanmadım son bir yıla kadar pazar izinleri kullanmadım fazla mesayı almadım son bir yıla kadar çalışma saatimiz belli olmuyordu ne sözleşmem var nede imzam maaşi elden veriyo hıç çocuk parası almadım ssk yı askeriden gösteriyo ama maaşım 2400 tl bu maaşı aldıgıma dair şirketin yazısı var kaşeli imzalı imza surgüleri elimde ben bu şirketten nasıl tazminat alırım ne kadar alırım cevaplarsanız sevinirim 05387666234

 279. kenan köse diyor ki:

  aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorum ssk mı farklı firmalardan yatırmış son 3 yıldır kendi firmasına geçirmis ssk mı asgeriden yatırmış ama maaşım şuan 2400 tl maaş yazısı elimde kaşeli imzalı 7 yıldır yıllık izin pazar tatili kullnmadım çocuk parası almadım ben bu firmadan ayrılmak istiyorum haklarımı tazminatımı alabilirmiyim 05387666234

 280. Hakan can diyor ki:

  slm ben engelliyim kamu sınavından atama bekliyorum 5 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum kamuya atmam yapılması durumunda tazminat alarak çıkabilirmiyim..

  • tevratduran diyor ki:

   http://www.tevratduran.com/kpssyi-kazanan-iscinin-tazminat-hakki-var-mi/ yazımı okuyunuz. Sorunuzun cevabı bu yazıda var.

   • Hakan can diyor ki:

    teşekkür ediyorum cevabınız için bu kadar çabuk olacağını düşünmüyor idim yazınızı okudum afınıza sığınarak anlamadığımı belirtmek isterim işten çıkarken dilekçeye 14. maddeye isinaden kıdem tazminatımın ödenmesini istiyorum diyerek yazsam ve böyle çıksam hak ödenir mi ödenmez mi yoksa çıkış dilekçesini verdikten sonra iş mahkemesi yada çalışma bölge müdürlüğüne mi başvurmam gerekiyor yada alamam mı..

 281. arif diyor ki:

  merhaba ben bi okulda çalışıyom ve bana yazılı olarak söz verilen zam alamadık iş aktimi fes edersem kıdem alablirmiyim ayrıca özurlu emekliyim
  ,şimdiden teşekurler

 282. Gökhan diyor ki:

  Merhaba tevrat bey

  İş yerinde 4 yıldır çalışmakta olan bir akrabam işin ağır koşullarından dolayı işten ayrılmak istiyor ama iş yeri tazminat vermeyi reddediyor ve işi kendi isteğiyle bıraktı diye kağıt imzalatmaya çalışıyorlar
  yazdığınız maddeler arasında
  2-5-7-10 . maddeler den dolayı diyebilirz sabah 8 den sonra çıkış saati belirsiz olan 6 hatta akşam 9 varabilen çalışma süreleri ve mesai verilmemesi
  Resmi tatiller dini bayramlarda çalışma ve bu tatillere ek ücret ödenmemesi
  Sürekli üstlerden çalışmıyorsunuz diye baskı işten bıktırma çabaları
  belge değilde şahit mevcut
  iş şartları yüzünden kollarda kas ve sinir bozuklukları ve belde fıtık gibi çeşitli hastalıklar raporları mevcut

  Bu durumda iş yerinden tazminat alma hakkımız varmıdrı eğer vermezse mahkemede alabilirmiyiz ? Ve son olarakta bu mahkeme ücret yükümlülüğünü şirkete bırakabilirmiyz

 283. makbule diyor ki:

  merhaba iyi günler, 9 aydır çalışmakta olduğum özel şirkette çalışılması gereken saatten 1 saat fazla çalışmaktayım bunun yanında çalışmak istediğim halde işletmeci tarafından gördüğüm hakaret ve muameleler doğrultusunda çalışamıyorum istifa dilekçemi vermeye karar verdim yalnız istifa dilekçemde tek taraflı iş sözleşmemin fes edilmesi ile vereceğim bu durumda kıdem tazminatını almaya hak kazanıyor muyum? kıdem tazminatını almaya hak kazanıyor isem yapmam gereken veya bildirmem gereken bir husus var mı? bilgileriniz doğrultusunda beni aydınlatmanız ümidi ile ..

 284. mehmet özcan kaya diyor ki:

  iyi günler Tevrat bey 10 aydır çalıştığım firmamda çıkarıldım gerekçe olarakta işte yetersizlik olarak gösterdiler ben tanziamat alabilirmiyim bide askeri geçim indirimide almadım ne yapabilirim yardımcı olursanız çok memnun olurum iyi çalışmalar

 285. celal gunaydın diyor ki:

  slm ben 2009 bu yana umranıye devle hastanesınde özel guvenlık olarak 2014 yılına kadar calıstım 9.9. 2014 yılında işi bıraktım iş yerinin görev yerimi degiştirmesınden dolayı bende işi bıraktım tazmınat alma hakkım varmı saygılar

 286. Mustafa Gül diyor ki:

  Merhabalar Tevrat Bey Kolay Gelsin..

  Yaklaşık 1,5 yıldır aynı iş yerinde sözleşmeli olarak calışıyorum.. sozleşmemin bitmesine yaklaşık 6 ay var yurt dışına çalışmaya gideceğim için işten ayrılmak istiyorum. işi bırakırsam her hangi bir tazminat hakkım doguyormu ve bu surecte izlemem gereken yol kısaca nedir biraz bilgilendirebilirmisiniz..
  ,

 287. canan gül diyor ki:

  Tevrat bey çalışmalarınızda başarılar dilerim.Ben 6 yıl migros ta kasiyer olarak çalıştım.Çocuğum olunca bakacak kimse bulamadığımdan istifa edip ayrılmak zorunda kaldım.Geriye dönük tazminat alma hakkım varmı acaba.Teşekkür ederim….

  • tevratduran diyor ki:

   İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. İş mevzuatında Çocuk doğurmak tazminat hakkı kazandırmayacaktır.

 288. Yusuf diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey; yaklaşık 4 senedir çalışmakta olduğum fabrikadaki görevimden tazminat hakkımı alarak ayrılmak istiyorum, fakat işverenim işten ayrıldığım takdirde tazminat hakkımı vermeyeceklerini söylüyorlar, tazminat kazanılmış hak olarak alabilirmiyim, yoksa hukuki bir süreç yardımı ile çözüm sağlanabilir.

  • tevratduran diyor ki:

   Nedensiz yere işi bırakmak tazminat hakkı vermeyecektir. Avukattan hukuki danışmanlık almanızı önermek isterim.

 289. sinan bayındır diyor ki:

  ,slm hocamoncelıkle ıs hayatınızda basarılarınızın devamını fdılıyorum sorumsu olucak.. kardesım osymnın yapmıs oldugu ozurlu memmur sınavını kazandı kura usulu %40 raporu vardır adalet bakanlıgı bunyesınde ekkpss yerlestırmesı yapıldı…. ancak suanıçın halen calısmakta oldugu ozelsırketten ayrılmadı vehalen 5yıldır calısıyo…memurlugu kazanmıs olması ısten cıkması ıcın yanı kıdem veye ıhbar tazmınatını alabılmesı ıcın gecerlı sebebmıdır..

 290. volkan diyor ki:

  Tevrat bey 11 yildir calistigim isyerinde dini bayramlar haricinde diger resmi tatiller normal calisma ucretiyle odeniyor ek bi mesaii ucreti odenmiyor ve zorunlu calistiriliyor resmi tatilde ise gelmeyecegimi bildirdigimde gelmeye bilirsin zam verecegimiz vakit bu davranisini buna gore degerlendiririz diyerek diyer calisma arkadaslarimin aldigi zammin yarisini yada yarisindan azini aldim bu konuds fesih hakkim dogarmi .? Kolay gelsin tesekurler

  • tevratduran diyor ki:

   Evet, hakkınız var görünüyor. Bordro, SGK Hizmet cetveli, tanık beyanları birlikte değerlendirilmeli. Gözü kapalı hakkınız var ifadesi doğru olmayacaktır.

 291. osman diyor ki:

  merhaba ben iş kazası geçirdim parmağım koptu artık bu iş yerinde çalışmak istemiyorum. kıdem tazminatımı alabilir miyim.

 292. ümit diyor ki:

  İyi günler ben iyi günler ben özel bir fabrikanın kendi bünyesinde 1010yıldır calismaktayim. Güvenlik hariç her türlü işlerde calismaktayim 2011senesine kadar yani 6sene 12saat çalıştım 2011senesinden. Bu zamana kadar 8saat calismaktayim kendim işten ayrılmam gerekse. Tazminat alabilir miyim akindsizio

 293. murat diyor ki:

  Tevrat bey kolay gelsin. Özel sektörde(gıda) 23.05.2008 yılından beri aynı iş yerinde çalışmaktayım söylediğiniz gibi senede 270 günden fazla çalışmamız halinde bundan başka sebep göstermeye gerek kalmadan tazminat hakkımız olabilir mi ?

  • tevratduran diyor ki:

   Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Yılda 270 saati aşan fazla mesailer yasaya aykırı. 270 saati aşan çalışmaların ücreti ödenmiş olsa dahi işçinin hakkı ortadan kalkmaz. Yasakoyucu bu düzenleme ile fazla mesaiye yıllık bir üst limit koymak istemiş. Tazminat almayı aklınıza koymuşsanız bahanesi çok olur. Tavsiyem işçi ile işverenin anlaşması, uzlaşmasına dönük diyalog geliştirilmesi yönünde. Hukuk, mahkeme sonraki süreç.

   • murat diyor ki:

    haklısınız tazmınat almayı aklıma koydum işverenle anlaşma sağlanması mümkün değil bilginiz için teşekkür ederim.

 294. dmt diyor ki:

  Merhaba tevrat bey.2009 ekim atından beri satış elemanı olarak ayni is yerinde çalışıyorum.2014 ocak ayında yurtdışına çıkacağım için 3 ay ücretsiz izin istedim o kadar uzun sure vermeyeceklerini çıkışımi almak gerektiğini söylediler.tamam o zaman tazminatimi verip çıkarın deyince sen kendi isteginle gidiyosun tazminat veremeyiz hem döndükten sonra yine burada ise baslayacaksin tazminat verirsek ise tekrar alamayiz dediler.bu yüzden bende istifami yazdım.hicbir hak talep etmiyorum kendi isteğimle isten ayrılıyorum yazdırıp imazalattilar.3ay sonra tekrar ayni işyerinde çalışmaya başladım.2 gün önce islerin kotu gittiğini söyleyip aniden 1 buçuk ay ücretsiz izne çıkardılar.simdi ben bu durumdan dolayı istifa etsem 2009dan beri hak ettiğim tazminatı alabilirmiyim?yoksa daha önce hak talep etmedigime dair istifa belgesi imzaladigim için o döneme ait tazminatim yandimi?ise yeni başlamış gibimi sayilirim yani?cevaplarsaniz sevinirim.iyi calismalar

 295. yalçın diyor ki:

  merhaba ben garson olarak calısmaktayım ısyerınde 3 senem gectı ve ust mevkıde olan kasıyerlerın benden musterıden odemesı alındıgı halde sısteme gırmedıgım kanatıyle odemesı alınmak ıstenmesı ve bu konuda benım bılgım olmayısı nedenıyle benden parası kesılmek ıstenmektedır.ve bır baska olayda sısteme yanlıs gırıp odemesı alınıp sonra musterını yanlıslıgı duzeltmek amacıyla gerı gelıp parayı gerı vermemız uzerıne verılen paranın tarfımdan odettırılmesı bu konularda atmam gereken adımlar nelerdır tesekkurler …

 296. emine diyor ki:

  merhaba hocam ben 04.03.2002 tarihinden beri kamuda taşören olarak şirket elemanıyım geçtiğimiz yıllarda her yıl giriş çıkış oluyordu son sözleşme de 2 yıllıktı 2015 ocaktan itibaren başka bir firma ihaleyi aldı beni önceki şirketteki haklarımı nasıl alabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim hocam saygılar sunarım

 297. osman diyor ki:

  slm ben 12 senedir karayollarında taşeron işçisi olaqrak çalışmaktayım sendikaya kayıt olduk sendika dava açtı asıl işi yaptığımız için mahkeme ya kadro yada tazminatını vereceksin dedi devlete yargıtayda bunu onadı.ama ben kadro falan istemiym tazminatımı geriye dönük tüm alacklarımı nasıl alabilirm

 298. ersin diyor ki:

  Merhaba ben 2012 yilindan beri ozel bir firmada calisiyorum aldigim ucret le gecinemiyorum bende baska bir firma ile anlastim acaba istifa ettigim zaman tazminati mi alabilirmiyim

 299. MERT diyor ki:

  abı ben bır ıs yerınde 5 senedır calısıyorum unv yı kazandım unv den cagrıyorlar cıksam tazmınatımı alma hakkım varmı bılgılendırırsenız cok sevınırım saygılar

 300. Hacer diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey,ben evlilik dolayısıyla işten ayrılmak istiyorum .1 yıl içinde istifa etsemde bu hakkım var ya peki evlendikten sonra gün Sınırı var mı örneğin evlilik cüzdanını aldık 4-5 gün sonra istifa etsem olur mu yoksa bunun belirli bi süresi varmı.en az şu kadar gün geçtikten sonra istifa etseniz tazminata hak kazanıyorsunuz diye

 301. Hacer diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey, evlilik dolayısıyla Kıdem tazminatına hak kazanmak için nikah yapıldıktan kaç gün sonra istifa etsem bu haktan yararlanabilirim. En az en çok gün sorunu var mı

 302. orhan çıngı diyor ki:

  slm 3 yıldır ıraktayım şirket fazla mesayi tatiller vs re diyer haklarımı vermedigi gibi de tazmintta vermiyorum diyor şirketten nasıl ayrıla bilirimmm dilek çe verip kaç gün beklemeliyim yok sa beklemeden çıkıp gelip davamı açayım

 303. Mustafa diyor ki:

  5 yıldır saygın bir şirkette çalışmaktaydım işimden memnun olmama rağmen özel ve ailevi nedenlerle memleketime kesin dönüş yapmak zorunda kaldım. benim hakkım iş kanunlarına göre tazminat hakkım doğarmı şimdiden teşekkürler

 304. Gülbin Ergin diyor ki:

  Merhaba
  ben 5 yıldır özel bir fizik tedavi merkezinde fizyoterapist olarak çalışmaktayım. Özel bir üniversiteye öğretim görevlisi ya da üyesi olarak atanma durumum söz konusu. Bu nedenle işten ayrıldığimda tazminatımi talep etme hakkım var mı?
  Bir de kurumun tip merkezi olarak başka bir semte taşınma durumu var. Yeni kuruma gitmek istemediğimiz tazminatımizi alabiliyor muyuz?
  Ilginize şimdiden teşekkür ederim.

 305. emre diyor ki:

  tevrat bey merhaba ıyı calısmalar dılıyorum ben 3 yıldır özel bır fırmada calısmaktayım sınav yoluyla baska bır devlet kurumunda ıse başlayacagım 3 yıldır calıstıgım fırmada iş değişikliği sebebınden dolayı tazminatımı alabilirmiyim şimdiden teşekkur ederim say.

 306. melike diyor ki:

  İyi gunler tevrat bey ben ozel bir gida sirketinte 10 senedir calismaktayim.bel fitigi sebebiyle isin agir olmasiyla sebebiyle isten ayrilmak istiyorum.tazminat alma hakkim olabilrmi.tesekkurler

 307. gökhan akman diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,
  Ben 10 yıldır aynı fabrikada çalışmaktayım. Ama benim 8 yıllık sigortam var ilk 2 yılım çıraklık eğitimden sadece bakim, öğrenci sigortası olarak. Normalde asgari ücret ile çalışıyorum,resmi tatillerde dahil çalışan bir fabrikayiz. Fakat aldığımız ücret kağıt üzerinde olması gerektiği gibi, bana verilen çok daha düşük. Daha önceki yıllarda da bankaya 800 yatiyorsa 200 tl sini elden geri aliyorlardi,şu anda böyle değil. Ama tam gün(30) çalıştığımız halde sigort a ları eksik gün gösterip bankaya ona göre para yaptırıyor.yani aldığımız ücret maaş bordrosunda ki ücret ten düşük.
  Şimdi ben bu fabrikadan ayrilirken kıdem tazminatı ne şekilde hakedebilirim. Çünkü bütün evraklar resmiyete uygun şekilde ayarlaniyor. Teşekkür ederim.

  • tevratduran diyor ki:

   Detaylı hukuki hizmet almak için avukattan destek almanız gerekir. Bunun yolu ofisinde randevu alarak ziyaret etmenizdir. Allah şifa versin.

 308. fatih diyor ki:

  Sayın Tevrat Bey: 10 Mart 2014 memur olarak atandığımdan özel iş yerinden ayrıldım ve ihbarnabe göndermek zorunda kaldım. 2001 sigorta başlangıcım 3600 doldurdum .İleride Tazminatımı alabilir miyim.? İyi Çalışmalar

 309. ali diyor ki:

  Tevrat bey,1982 doğumluyum 1998 yılı stajerlik girişim 2000 yılında ise fiili sigorta girişim bulunmakta, 15 Yıl 3600 gün kıdem tazminatı yazısı alabilir miyim? ikinci bir sorum ise, ben sara hastasıyım çalıştım işyerine hastalık raporunu bildirerek istifa edip kıdem tazminatı alabilir miyim?

 310. yusuf diyor ki:

  Slm ben 22 aydir çalışıyorum fakat iş yeri tasindigi için istifa ediyorum tazminat hakkım varmı not isyeri semt değiştiriyor tsk ederim

 311. sezgin diyor ki:

  Tevrat bey işten çıkış aldım çalıştığım yıl içerisinde iki kez zam aldım fakat tazminatım ilk giriş üçretinden hesaplandı bu Doğrumu ne yapmalıyım ? 19 ay çalıştım yardımcı olursanız sevinirim.

 312. MELİHA diyor ki:

  Merhabalar 2006 ekim ayında sgk başlangıcım yapıldı o zaman şahıs firmasıydı 10,08,2007 sgk çıkışım yapıldı ve 25,07,2007 de ltd şirketi olarak tekrar girişim yapıldı fakat ihbar tazminatı ödenmedi. Şu anda net maaşım 2500TL fakat sgk 1500TL den görünüyor işveren tazminat öderim fakat sgk ücretin üzerinden diyor bense 2500TL üzerinden almak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor yardımlarınızı rica ederim

 313. meliha diyor ki:

  merhabalar;
  18,09,2006 da işbaşı yaptım 09,10,2006 da sgk girişim oldu o dönem şahıs firmasındaydı .10,08,2007 de sgk çıkışım yapıldı fakat ibraname imzalamadım ihbar tazminatı da verilmedi ltd şirket açılışı yapıldı 2508,2007 tekrar girişim oldu. Şuanda mobbing uygulamasına maruz kalıyorum . Yıllarca yüksek ücret almama rağmen sgk asgari ücret üzerinden ödendi şua anda net maaşım 2500tl + ciro primlerim var fakat sgk 2014 yılı başında 1500tl çıkarıldı. GÜnde 10-11 saat çalışıyorum fazla mesai de almadım 2014 yılında sadece 14 gün senelik izin kullandım önceki yıllarda kullanmadım ve resmi bayramlarda sürekli çalıştım buna ilaveten ek ücret ödemesi hiçbir zaman yapılmadı.

 314. Metin diyor ki:

  Tevrat Bey,
  İki yıldır aralıksız gece çalışıyorum. Şimdi şirketim dönüşümlü vardiya sistemine dahil etmek istiyor. Fakat ben bedenen ve ruhen yorulduğum için artık vardiyalı olarak çalışmak istemiyorum. Böyle bir durum karşısında nasıl bir yol izleyeceğim hakkında yardımcı olabilir misiniz?

 315. TANKUT AYAN diyor ki:

  Efendim iyi günler, özel bir okulda(cemaat) 2010 yılından itibaren çalışıyorum. Bu yıla kadar gecikmelide olsa maaşlarımızı iyi kötü alıyorduk. Ama bu yıl yaz tatilinde, ekonomik sıkıntılar var diye hepimizi ücretsiz izne çıkardılar! 2200 olan maaşım, birden 1500 lere indi resmi imzam olmadan yapılan yeni sözleşmede. Bu 1500’ün ne zaman yatacağı belli değil! Örneğin, bugün 16 Ocak ama ben hala Kasım ayı maaşımı almadım, sizce bu durumda ne yapmalıyım? teşekkürler

 316. gülercelik diyor ki:

  Tevrat Bey Merhaba,
  15.10.2010 da çalışmaya başlağıgım iş yerinden 15.10.2011 de ayrıldım. Tam bir ay sonra 15.11.2011de yine aynı şirkette çalışmaya başladım. Eğer evlilik sebebiyle işten ayrılırsam 2010-2011 arasında çalıştıgım süreye ait tazminatı alabilir miyim?

 317. hamdi diyor ki:

  Selam ben 08.1998 den itibaren ayni işyerinde çalısmaktayim 16 yil oldu sarılık rahatsızlığım hepatit b rahatsizliğim ve diyabet şeker rahatsizligın dan insülin e bağimliyim işyerime hastalıklarımı bildirerek kıdem ve ihbar tazmınatlarimi alabilirmiyim teşekkür ederm

 318. gokhan diyor ki:

  Oncelikle tsk ediyorum.ben guvenli gor. Olarak bir otelde calisiyorum yazlari normal 8 saat 6 ay diger 6 ay hafta 2 gun 12 saat calistiriliyoruz biz itiraz etsek bire gecim sikintisindan dolayi mecburen calisiyoruz .simdi bana ucretsize gideceksin dediler bende gitmek istemedigimi soyledim onlar bana ya gideceksin yada istifa et ama tazminatini vermeyiz git mahkemeye var diyolar bende mahkemeye verecegim tazminatimi alabilrmiyim .

 319. selman diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey benim sorunum yaklaşık 2,5 yıl özel bir şirkette asgari ücretten başlayıp en son maaşım 1500 tl olana kadar günde 12 saat haftada 6 gün çalıştım. Asgari geçim indirimi alıyordum. dini bayramlar hariç tatilimiz yoktu. sigorta ödemelerimizde asgari ücretten ödeniyordu. 4 kişi çalışıyorduk 2 kişi gece 2 kişi gündüz. Son 6 ay mesai arkadaşımla anlaşamıyorduk. Bunun sebebi de iş yerine bilgisayar getirmesi ve bana yardımcı olmamasıydı. Yılbaşından 4-5 gün önce Ustabaşımız (Patronumuzun Kardeşi) a mesai arkadaşımla anlaşamadığımı vardiyamın değiştirilmesini istedim oda yılbaşında oturup konuşacağımızı herkesin ne sıkıntısı varsa iş yeri hakkında söyleyeceklerini söyledi. yılbaşı günü oturduk ustabaşımıza ne söylediysem aynen patronada söyledim yine vardiyamı değiştirmediler. bende yılbaşından sonra hemen işi bıraktım 05.01.2015 te sigorta çıkışım yapılmış. kıdem tazminatı alma hakkım varmıdır. bu konuda acil dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 320. kaan su diyor ki:

  slm tevrat bey ben özel bir şirkette 5 yıldır çalışmaktayım maaşlarımız eskide olsa yeni giren arkadaşlar da olsun aynı yani tam 1000 TL ben iş yerinden ayrılsam tazminat alabilirmiyim ?

 321. İbrahim diyor ki:

  Tevrat bey 3yildir maden ocaqinda calisiyorum ve cikmak istiyorum son olaylardan dolayi hep bi korku içindeyim doğru duzqun quwenliqmiZ yok başka yerde calismak istiyorum ne qerekceyle kidem tazminatimi alabilirim? kolay qelsin…

 322. Taner Ormancı diyor ki:

  MERHABA TEVRAT BEY BEN 21.07.2011 TARİHİNDEN BERİDİR ÖZEL SKTÖRDE ÇALIŞMAKTAYIM İŞYERİM 05/2015 TARİHİNDE 50 KM UZAKTA BİR YERE TAŞINACAK BUNDAN DOLAYI İŞTEN AYRILSAM TAZMİNAT HAKKIM DOĞARMI? SİGORTAM ALDIĞIM ÜCRETTEN YATMIYOR FAKAT HER AY BORDROYU İMZALIYORUM MİLLİ BAYRAMLARDA DA ÇALIŞMAKTAYIM BAŞIMA RESMİ OLARAK

 323. sılan diyor ki:

  Çalışmış oldugum ıs yerınden sebepsiz bi şekilde çıkarıldım. Daha sonra aradıgımda tazmınatımın verılmeyecegı bıldırdıldı oyle bı hakkımın olmadıgı soylenıldı. Keyfı bı sekılde tazmınat verılmıyor. Aynı sekılde bı arkadasım kendı ıstegı uzerıne cıkıp tazmınatını aldı fakat ben cıkarıldım sebep yokken 06.09.2012 baslangıc 09.12.2015 te de cıkarıldım. Bıze ıs gırdıgımız zaman bos senet ımzalatılmıstı cıktıgımızda veya cıkarıldıgımızda hak taleb etmemek ıcındı bu ımza. Bununla ılgılı ne yapmam gerekıyor ?

 324. can tuncel diyor ki:

  merhaba tevrat bey.
  aynı sırkette 3 bucuk seneden belli calısmaktayım.iş yerim calısma saatlerını degıstırdı ve bugun ıtıbarı ıle gıdıs gelıs servıslerını kaldırdıgını en yakın metroya rıng atılacagını duyurdu ama yol parası yada yol harcırahı gıbı bır konuda bılgı paylasmadı.ustune her yıl ocak ayında aldıgımız zamlı maaşları bu yıl sadece %5,5 ta tutup performanz zamlarını nısan 2016 dan ıtıbaren yatıracagını duyurdu.yanı artık performans zammı almayacagımızı soyledıler bu yıl ıcın.
  bu durumdan iş akdimi fesh edebilirmiyım ve tazmınatımı alabılırmıyım.

 325. şükran diyor ki:

  mrh tevrat bey ben 2 yıl süreyle bir şirkette yemek temizlik ve çay işlerine bakıyordum eşimde aynı şirkette şöför olarak çalışıyordu ve beni çok sık hasta olmam bahanesi ile işten çıkarmak istediler istivaya zorlandım ben kabul etmeyince ozaman ben seni çıkaracağım işsizlik maaşı alırsın ama tazminatını vermem ya bu şekilde çıkarsın yada ben seni istifa etmen için elimden geleni yaparım seni işyerinde ezerim diye tehtitle beni işten çıkardı bende eşim dolayısı ile kabul ettim ve elimde bir delil yoktu çalışanlarda iş korkusuyla bana şahitlik etmeyeceklerini söylediler ve 1 sene sonra aynı şekilde eşimin istifa etmesi için elinden gelen her türlü şeyi yaptı ve eşim dayanamayıp istifa etti yeni oda 3 senelik çalışandı şu durumda bizim hiç bir hakkımız yok gibi dimi birde ben birşey duydum acaba doğrumu 10 yıldır farklı işyeri olsada sigortalı çalışma durumunda tazminat alabiliyormuşsunuz doğrumu acaba teşekkürler

 326. ERSİN diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,

  Ben 1981 doğumluyum .Sigorta başlangıcım 01.07.1998 yılında başladı.

  Şimdi ise 16.10.2002 yılından bu zamana kadar aynı şirkette çalışıyorum(SGK FULL YATTI). Tazminatımın ödenebilmesi için SGK’dan evrak alabiliyor muyum?

  Bilgilerinizi rica ederim.

 327. ismail diyor ki:

  merhaba,
  ben PTT’de taşeron elemanı olarak 7 senedir çalışmaktayım.Yeni tasarıya göre bizlerede tazminat hakkı tanındığını biliyoruz ama şuan işten ayrılmayı düşündüğümden dolayı tazminat hakkından faydalanıp faydalamayacağım hakkında tereddütteyim.Şuan ihale sözleşmesi sona erdi henüz yeni bir ihale yapılmadı.İhale yapılmadan veya ihaleye imza atmadan işten ayrılsam tazminat hakkından faydalanabilirmiyim? şimdiden cevap için teşekkürler.

 328. ahmet diyor ki:

  merhaba tevrat bey
  05-01-2007 den beri aynı sirkette calısmaktayım benim sorunum yıllık izinler ve calısma saatleri günlük 12 saat calısıyoruz ve yıllık iznim 20 gün olmasına ragmen sadece 10 gün veriliyor ve suana kadar yıllık izinlerimi kullandıgıma dair hiç bir belge imzalattırılmadı bana bu koşullarda istifa etsem kıdem tazminat hakkım varmıdır şimdiden tesekkürler….!!!

 329. muhammed diyor ki:

  25 yasındayım uzman cavuslugu kazandım bu sebebten dolayı iş yerimden ayrılmam gerekiyor tazminatı alma hakkım varmı.

 330. muhammed diyor ki:

  ilginiz için teşekkür ederim ..

 331. abdulhalim kaya diyor ki:

  Merhaba tevrat bey
  ben bir kargo firmasında 2004 te iş başı yaptım ve 2006 da işten ödemeler geç ödeniyor diye istifa etim tazminat almadım 2011 yılında aynı şirkete fakat acentesine işe başladım halla çalışmaktayım aylardır personel yetersizliğinde tüm yükler üzerimizde ve acentece kapatılıyor şirkete devri olacak şuan ben istifa etmiş olursam tazminat alabilirmiyim ve geçmişteki hakımıda alabilirmiyim desteğinizi bekler iyi akşamlar dilerim

 332. Şaban diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,
  Benim eski çalıştığım iş yerinde sabah 8 akşam 7 aralığındaki mesaide çalışıyordum. Hafta en az 2 gün bazen 3-4 gün saat 22:30 bazen gece 2’lere kadar da çalışıyorduk. Fakat hiç bir şekilde telefi uygulaması olmuyordu, normal mesaimiz gibi çalışıyorduk sürekli. Bu durum bordromuza yansıtılmıyordu. Mesai hanesi her zaman 0 TL görünüyordu. 2013 Haziran ayında giriş çıkış yapıldı. 14 Haziran çıkış, 17 Haziran giriş yapıldı ve 3 gün kayıp oluştu. Eşim de aynı yerde çalışıyordu. Ayrıca şahsıma yönelik eşimin de dahil olduğu mailleşmelerde, topluluk içinde ağır sözler söyleniyordu. “Horozlar ötüyor diye güneş doğmaz” gibi benzetmelerle beni bastırıyordu genel müdür yardımcımız (patron kardeşi). Ben 4 yıl orada çalıştım fakat son yılımda bayağı bunaldım bu iş süreçlerinin sürekli karmaşık şekilde değişmesinden ve süreçlere göre hep başarılı şekilde işlerimi yapmama rağmen bu topluluk içindeki baskılardan sıkılmıştım. Mesai ücretlerimiz hiç ödenmediği halde ayda 1 buçuk adam gibi çalıştırılmak da koymaya başladı. Ayrılmak istediğimi belirttim. Başka bir iş buldum ve ayrıldım. Çıkışımı istifa olarak yapmışlar. Fakat istifa namına hiç bir yazı vermemiştim. Sözlüydü herşey. 1 hafta sonra çağırıldım. İbraname imzalatmak istediler. İmzalamadım. Gerginlik çıkardılar, tartıştık. Toplantı odasında tartışmalara oradaki arkadaşlar da şahittir. Hatta sunumlarda ve maillerde bana dair kullanılan baskı içerikli deliller de bende bulunmakta. Bu tartışma sonunda odadan çıkışım olmayacağı endişesiyle kendim el yazımla bir dilekçe yazacağımı söyledim. Dilekçemde mesai ücretleri ödenmemesi, prim denen şeyin yalan olması, performans sisteminde başarılı olduğum halde bana iş yapmamışım gibi baskı kurulması, sözlü ve yazılı olarak ağır cümleler sarfedilmesi gibi sebeplerle işten ayrılmak istediğimi belitren bir cümle yazdım. Kağıdı aldılar ve beni gönderdiler. İşKur’a şikayet ettim. Bu dilekçeyi göstermişler. Ben de bunlar haklı sebepler değil mi diye sorduğumda işveren için yeterli demişlerdi. Ben mobbing için dava açsam bu mailler ve şahitler delil teşkil eder mi? Ayrıca çalışma saatlerimizin de haftalık aşağı yukarı 70 saat olması ve ödenmemesi, SGK giriş çıkış yapılmasıyla 3 gün kayıp oluşması bizim lehimize midir?

 333. elif diyor ki:

  Merhaba, ben15 yıldır kasiyer olarak çalışıyorum ama artık psikolojik olarak tükendiğimi hissediyorum . Stresi kaldırAmıyorum tabi buna bağlı unutkanlık dikkat dağınıklığı gibi psikolojik problemler de yaşıyorum. istifa etmek istiyorum aslında ama 2000 yılı sonrası tazminat hakkı olmadığını ogrendim.Bu durumda yapılacak bişey yok gibi görünüyor değil mi?

 334. elif diyor ki:

  ben özel bir yurtta ikramcı olarak çalişiyorum yaklaşik 5,5 yil oldu ama bn 3 yildir sigortaliyim ve özellikle bu geçen seneden beri maaşimiz gecikiyor hatta bazen 2-3 ay yatmiyor ayni zamanda birsürü iş veriyorlar.çikmak istiyorum ama borçlarim var, acaba bn kıdem tazminatı alabilir miyim.eğer alabilirsem ne yapmam gerekiyor?

 335. erkan diyor ki:

  Merhaba , ağustos2005 de iş başı yaptım , ilk 7 sene asgari ücret ten yattı maaşım kalan elden verirdi. son 2 senedir tamamı bankaya yatıyor ve bize iş saatlerini düzenleyen gerçeğe dayanmayan bir yazı imzalatdılar
  Örneğin c.tesi günleri 1bucuk saat öğle arası gibi, şubede tek kişi olduğumuz için öğle arasını geçin masamızda yemek yiyoruz, daha önce resmi günlerin tamamında çalışıyorduk şimdi sıra ile dönüşümlü çalışıyoruz.
  Işten çıkmayı düşünüyorum. Geçmişte yaşanan bu sıkıntı tazminatımı almam için nedenmidir. Derir veya tanık gerekirmi. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

 336. batuhan diyor ki:

  Merhaba ben bir bankanın genel müdürlüğü personeliyim 23 nisan 1 mayıs gibi resmi tatil günlerinde mesai ücretlerimiz yatırılmıyor şöyle ki günlük 9 saat çalışıp 2 günlük tatil günü hakkımız oluyor bu tatil günlerimiz bankanın belirlediği koşullarda hafta içi yada hafta sonu olabiliyor bu durumda örneğin 23 nisanın Salı gününe denk geldiğini varsayalım banka tatil günlerimizi 23-24 nisan olarak belirleyerek bizim o hafta içerisinde yine 45 saat çalıştırıp mesai yatırımımızı sağlamıyor aynı haftada bazı çalışma arkadaşlarınınsa tatil günleri 23 nisan Salı günüyle birlikte diğer iki günüde kullanabiliyorlar aynı haftada 3 gün tatil yapabiliyolar bu durum tüm resmi tatil günlerinde aynı şekilde olmaktadır kurumun bunu yasal olarak yapma hakkı var mı bizler mağduriyet yaşadığımızdan dolayı istifa ederek tazminat alma hakkımız ve tazminat davası açma hakkımız var mı şimdiden teşekkürler

 337. bulent diyor ki:

  Meraba yaklasik 20 aydir bi firmada calisiyorum maasimizi asgari ucretten gosteriyorlar ama fazla maas aliyorum resmi tatil diye hic bir hakkimiz yok normal calisma gibi calisiyoruz isimizde cok agir isten ayrilmayi dusunuyorum ayrilirsam her hangi bir tazminat alabilirmiyim tesekkurler

 338. Özkan Şahin diyor ki:

  Tevrat bey ; Bursa’da özel bir ortak sağlık güvenlik biriminde sağlık memuru olarak iki seneyi aşkın bir süredir çalışmaktayım. Benden bir yıl sonra iş başı yapmış olan aynı statüde bir arkadaşım benden ortalama 150 TL fazla maaş alıyor. Size sorum şu olacak, İşverenimden maaşımı bahsettiğim arkadaşımın maaşıyla eşitlemesini talep edip olumlu bir cevap alamazsam, personeller arasındaki bu ücret dengesizliğini haklı fesih gerekçesi olarak belirterek istifa ettiğimde ihbar ve kıdem tazminat haklarımı alabilirmiyim? İlginiz için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

 339. ebru diyor ki:

  merhaba Tevrat bey ben bir işyerinde 22 aydır çalışıyorum ve 11saat ayakta duruyorum dizlerimde kıkırdak zedelenmesi oluştu ve ayakta durmakta zorluk çekmeye başladım bu durumda çıksam tazminat alabilir miyim alabilirsem nasıl bir rapor almalıyım

 340. hasan diyor ki:

  Tevrat bey kolay glsin bn gecen hafta istifa dilekcesi verdim. Istifamin kabul edilmedigini soylediler ve istifami geri cekmek icin bi dilekce yazdrdilar istifami geri cekmislermidr nasil oreneblirim

  • tevratduran diyor ki:

   SGK çıkışınız yapılmamışsa istifa dilekçeniz geri çekilmiş ya da işleme konmamış demektir. İstifa dilekçenizin 6 iş günü içinde işleme konması gerekirdi.

 341. olcay diyor ki:

  Merhaba bey efendi benim de size danışmak istediğim bir durumum var ben 2,5 yıldır çalıştığım sirket ten yönetici baskısı yüzünden ayrılmak istiyorum haklarımi vererek beni cikarmasini istegecegim Hayır istifa et demesine korkuyorum hakkımı alarak çıkmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Sizce işimi şansa bırakmadan noterden ihbarı cekegim. Teşekkürler ayrıca böyle bir hizmet verdiğiniz için teşekkür ediyorum

  • tevratduran diyor ki:

   Hukuki Süreci noter ile başlatmanız doğru ve avukat yardımı alırsanız daha da doğru olacaktır. Çünkü noterden göndereceğiniz yazı içeriği çok önemli.

 342. murat diyor ki:

  merhabalar son işyerimde 3.5 senedir çalışıyorum.daha iyi iş bulmam sebebi ile istifamı verdim.28 subat son günüm olacak. genel toplam prim günüm 5476 , 4/a ssk lıyım. bu 3 senelik tazminatı alabilirmiyim.saygılar

 343. Özkan Şahin diyor ki:

  Tevrat bey merhabalar ; Bursa’da özel bir ortak sağlık güvenlik biriminde sağlık memuru olarak iki seneyi aşkın bir süredir çalışmaktayım. Benden bir yıl sonra iş başı yapmış olan aynı statüde bir arkadaşım benden ortalama 150 TL fazla maaş alıyor. Size sorum şu olacak, İşverenimden maaşımı bahsettiğim arkadaşımın maaşıyla eşitlemesini talep edip olumlu bir cevap alamazsam, personeller arasındaki bu ücret dengesizliğini haklı fesih gerekçesi olarak belirterek istifa ettiğimde ihbar ve kıdem tazminat haklarımı alabilirmiyim? İlginiz için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim…

 344. Ayla diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey..ben 8 senedir bir firmadaya bağlıyım ama markette reyonda çalışıyorum günde 3 tane markete gidip firmanın ve marketin kendi işlerini yapıyorum bütün gün yollarda ve ayakta çalışıyorum çok ağır ürünler taşıyorum ürünleri kaldırıp reyonlara diziyorum vs..hem bedenen hem de Beynen çok yıprandım şirketime söylüyorum beni ciddiye almıyorlar ayakta çalışmaktan bacaklarımda varis çıktı kansızlık hastasıyım sürekli kan ilaçları kullanıyorum ve şiddetli gerilimli baş ağrıları çekiyorum doktora gittim MR istedi girdim sonuçlarını Çarşamba günü alıcam ve beni psikiyatri ye yönlendirdi bende psikiyatriye gittim bütün şikayet ve sorunlarımı anlattım bana ilaç yazdı ve şuan bir haftadır kullanıyorum ilacı bir de bana depresyon teşhisi koydu bu işyerinde Çalışamıycağıma dair imzalı kaşeli bir rapor yazdı bunu Şirketine ver dedi.bende pazartesi günü şirketime Gidicem ve biliyorum ki bana sorun çıkaracaklar heyet raporu istiycekler tazminat vermemek için sizce ne yapmayalım artık gücüm kalmadı korkuyorum kendime Yada Başkasına zarar vericem diye o kadar bunaldım lütfen bana en kısa zamanda dönerseniz çok sevinirim bana yol gösterin lütfen..

 345. Abdulbaki diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey. Yaklasik 2 senedir ozel bir sirkette cagri merkezi operatoru olarak calismaktayim. 2 ay once boyun fitigi baslangici ve bel fitigi cikti. Bundan dolayi istifa ettigimde tazminat alma hakkim varmidir.ilginize tesekkur eder saygilarimi sunarim.

 346. Medine Korkmaz diyor ki:

  Merhaba,
  ben 4 sene önce bir ökçe firmasında çalışıyordum 7 sene çalıştım ama hakkım yendi.Yemek için girdim ama temizlik yaptım, çay dağıttım,patronun çocuğuna bakıcılık yaptım.sabah 8 den 7 e kadar çalıştırdı ama aldığım maaş asgari bile değildi. Artık dayanamadım ve çıktım şu anda başka yerde çalışıyorum ama ordan çıkarken çıkış amaçlı bi kağıt imzalattı patron, ama oysa tazminat almama kağıdıymış bu konu hakkında fikrim yoktu.Acaba tazminat hakkım mı? dava açabilir miyim?

 347. Semra diyor ki:

  Merhaba ben özel sektörde 26 Mayıs 2009 tarihinden itibaren çalışmaktayım.sigorta girişim 06.01.2010 da yapıldı yaklaşık 9 ay sigortasız çalıştım normal çalışma saatlerinin üzerinde (09:00 18:00) resmi tatillerde mesai yaptım ve normal mesai ücretinden daha az ücret aldım maaşlarımız düzenli ödenmiyor ve bankaya yatırılmıyor almış olduğumuz ücret üzerinden değil asgari ücret üzerinden ssk primlerimiz yatıyor. işten ayrılmak istiyorum fakat tazminat alabilir miyim ve nasıl istifa dilekçesi yazmam gerekiyor.. cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim.

 348. Şevket diyor ki:

  Tevrat Bey merhaba;
  Ben iş yerimden herhangi bir sebep göstermeden sadece istifa ettim, 3gün sonra ihbar sürem doluyor. İK dan tazminatımın verilmesini talep ettim ve bu durumu işverene bildirdiler ama bir cevap vermediler maaş yatana kadar beklememi istiyorlar.Maaşlar ayın 5inde yatıyor, ama çıkarken bana ibraname imzalatmak isteyecekler maaşlar yatmadan imzalamamam mı gerekir sizce?
  Toplamda askerden sonra 5 senedir çalışıyorum öncesinde de 4 senem vardı eski bir elemanım yani ve bir takım başlarına bela olabilecek şeyler biliyorum. Sizce nasıl hareket etmeliyim ne önerirsiniz.?

 349. ünal islamoğlu diyor ki:

  hayırlı işler tevrat bey , ben bir buçuk yıldır çalışmaktayım ve hiç zam alamadık maaşımız tam olarak hesaba yattığından dolayı zam yapılmadığı banka hesabından belli olabilir. işten kimseyi kırmayacak şekilde ayrılmam durumunda tazminat için hangi yolu izlemem gerekiyor. bizleri aydınlattığınız için çok teşekkür ederim.

 350. levent diyor ki:

  Tevrat bey öncelikle çok teşekkürler herkese yardimci oluyorsunuz benim sizden cevaplamanmasini rica ettiğim bir sorum var

  Bir sitede güvenlik olarak çalışıyorum 14 ay oldu ..kendi bünyesinde bir yer
  2 gece 2 gündüz 2 izin olarak 12 saat çalışıyoruz ve dinlen me yok yemeğimizi bile nöbet tuttuğunuz kulübede yiyoruz 3 arkadaş işyerine ihtar çekip dava açicak kazanma şansımız varmı Haklarımız kıdem ihbar yıllık izin Haklarımız yanar mi yoksa alabilirmiyiz mumkunse davayı eğer ilgi gosterirseniz size vermek istiyoruz

  • tevratduran diyor ki:

   Hizmet süreniz kısa olduğunda davanız ile ilgilenmek mümkün değil. Şöyle yol göstermek doğru olur. Çalışma süreniz haftalık 45 saatin üstünde ise bunu tespit ediniz. BÇM ye başvuru oluşturunuz.

 351. Fatih diyor ki:

  Hocam Merhaba,
  6.5 yıldır çalıştığım özel bir bankadan geçen sene hakettiğim halde terfi ettirilmediğim için istifa etmek zorunda kaldım.Çalıştığım süre zarfında 100 üzerinden 90 altında hiç performans notu almadım.Ayrıca terfi ettirilmeme sebebim ise lise mezunu olmamdı. Ama performansı benden daha düşük olduğu halde lise mezunu olup terfi ettirilen personellerde oldu sizce bu sebeple tazminat hakkım doğarmı?Bankaya karşı dava açsam tazminatımı alabilirmiyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Eşitliğe aykırılık tazminatı yazımı okuyunuz.

   • FATİH diyor ki:

    Cevabınız için teşekkür ederim.
    İşten ayrılalı bir seneyi geçti bu tür davalarda zaman aşımı varmıdır?Birde ben ayrılrken istifa dilekçemde ayrılma nedeni belirmedim bu nedenle hakkımı kaybetmiş olurmuyum?
    Teşekkür ederim.

 352. tuğba diyor ki:

  merhaba ben 2 senedir özel bir kolej de öğretmenlik yapıyorum fakat bu sene sözleşmemi yenilemek istemiyorum 2014 ağustos ayında evlilik yaptım haziran ayında okul kapanıyor fakat sözleşme eylül ayında yapıldığından maaşımı eylül ayına kadar alıyorum bu durum da evlilik şartı gereği tazminat alabilir miyim?

  • tevratduran diyor ki:

   Özel okul öğretmenleri Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktadır. Bayan öğretmenler Evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde iş akdini bu nedene dayandırarak fesh etmesi halinde 1 yılı aşan çalışmalar için her yıla 1 aylık giydirilmiş brüt ücret tutarında hesaplanacak kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

   • tuğba diyor ki:

    verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim fakat verdiğim tarihler doğrultusun da sonucu tam anlayamadım haziranda okul kapanıyor fakat sözleşme yenileme süresi eylül ayına kaldığı için ve ben ağustos ayında 1yıllık evlilik süremi aşmış olacağımdan herhangi bir hak sahibi olamıyacak mıyım bunu merakediyorum şimdiden teşekkür ederim

 353. uğur diyor ki:

  Tevrat bey ben 6 senedir bir özel şirkette calismaktayim bildiğiniz üzere şehit gazi yakınlarına iş istihdamı verilmekte bende bir şehit oğlu olarak muracatta bulundum ve atama bekliyorum atandıktan sonra çalışmış olduğum isten ayrılacağım bu durumda tazminat hakkım var midir cevabınız için şimdiden tesekkur ederim

 354. ahmet diyor ki:

  Tevrat bey merhaba;

  Ben özel bir şirkette 3 yıldır çalışıyorum iş yerimizde 700 kişiden fazla işçi çalışmakta ancak projelerin bitmesiyle kademeli olarak çıkartmalar yaşanmaktadır ilk olarak 200 kişi isten çıkartıldı ister istemez bizi ne zaman çıkaracaklar sorusu geliyor akıllara çıkartılan kişilerin bir çoğuna ihbar ve kıdem tazminatı ödendi ancak ben bana sıra gelmeden bir iş bulup çıkmak istiyorum ancak şirket çıkartmıyor kendim ayrıldığımda tazminat alma şansım veya hakkım varmı

  • tevratduran diyor ki:

   Merhaba,
   kendiniz bu şekilde işten çıkarsanız değil kıdem ihbar tazminatı almayı
   ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

 355. ayhan cangözen diyor ki:

  hocam merhaba:
  ben 6 sene özel bir sirkette calıştım ancak işyeri başka bir ile tasındı bende oraya gitme kararı aldım fakat maaş yetersizliğinden dolayı bırakmak istiyorum haklarımı alabilirmiyim?sirket tasınalı 3 ay oldu simdiden tesekkürler.

 356. sinan diyor ki:

  Tevrat bey 1 yıl 4 aydır özel sektörde çalışmaktayım aynı zamanda öğrenciyim ve yarı zamanlı çalışıyorum işe başlamadan önce vardiya çizelgesinin okula göre hazırlanacağını belirtmişlerdi fakat böyle gerçekleşmedi ve okula gidemiyorum bazı zamanlarda istifa edersem tazminat hakkı elde edebilir miyim ? Teşekkürler.

 357. esra diyor ki:

  Tevrat bey merhaba ben nişanlı olup seneye evlenecek b ir calisanim evlilik nedeniyle tazminatı mi almak istiyorum 8 yıldır ayni şirkette çalışıyorum 2016 yılında tazminatı alabilir miyim

 358. erhan diyor ki:

  Merhaba hocam;
  Ben bipolar bozukluk hastasıyım 03.01.2011 den itibaren özel sektörde engelli olarak çalışmaktayım. Isındı memnun değilim hasta oluyorum bu işte iyi davranilmiyor . Isten çıksam tanzimat alirmiyim ve fazladan çalışmak zorunda mıyım. Teşekkür ederim.

 359. mine diyor ki:

  iyi günler hocam ben 2006-2009 yılları arasında hastanede taşeron firmada işçi olarak çalıştım 2009 yılı temmuz ayında nikah yaptım ve 2009 ağustos ayında evlilik nedeniyle işten ayrıldım. hastane ile görüştüm özlük dosyamı bulamadılar yani ayrılış dilekçemi bulamıyorum, sgk ya sordum işten ayrılış nedenimi, ayrılış kodunu 22 olarak girmişler bu durumda ben tazminatımı alabilir miyim? nasıl alabilirim? bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

 360. ERC AN diyor ki:

  İyi günler tevrat bey benim sorum şu an 5 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum kıdem tazminatımı almak istiyorum kıdem tazminatımı almak içinde 3600 gün ve 15 yıllık sigorta günlerim doldurdum.kendi isteğimle ayrılsam tazminatımı alablirmiyim.işverene sorduğumda biz vermiyoruz diyorlar.nasıl bir yol izlemem gerekir.bana yardımcı olursanız sevinirim.

  • tevratduran diyor ki:

   Avukatla noter ihtarnamesi çekmenizi tavsiye ederim. Anahtar kelime noter ihtarnamesi, avukat. İhtarnameyi noter değil avukat yazmaktadır. Noter sadece avukatın yazdığı ihtarnameyi muhatabına (işveren) ptt ile ulaştırmaktadır.

 361. AKIN KAYA diyor ki:

  Tevrat Bey Merhaba ,
  benim bir yakınım özel bir şirkette 10 yıl çalıştı fakat haksız sebepten işten çıktı. çıkalı 5-6 yıl kadar oldu tazminat alabilirmi ? alırsa ne yapması gerekir.
  şimdiden teşekkürler

 362. MİNE diyor ki:

  iyi günler hocam ben 2006-2009 yılları arasında hastanede taşeron firmada işçi olarak çalıştım 2009 yılı temmuz ayında nikah yaptım ve 2009 ağustos ayında evlilik nedeniyle işten ayrıldım. hastane ile görüştüm özlük dosyamı bulamadılar yani ayrılış dilekçemi bulamıyorum, sgk ya sordum işten ayrılış nedenimi, ayrılış kodunu 22 olarak girmişler bu durumda ben tazminatımı alabilir miyim? nasıl alabilirim? bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

  • tevratduran diyor ki:

   Kod 22- diğer nedenler başlığı altında. Siz evlilik nedeni ile feshi yaılı belge ile bulamazsanız şahit ile ıspatlama yoluna gidiniz. Kıdem tazminatı zamanaşımı 10 yıl 2019 a kadar davanızı açabilirsiniz.

 363. bugra faruk diyor ki:

  1 senedir ayni iş yerinde calişiyorum sigortam aldigim maastan yatmiyor bide sabah sekizde giriyorum aksam 10 da bazen 11 de cikiyorum mesayi alamiyorum bu durumda işten ciksam tazminat hakkim varmi

 364. Furkan diyor ki:

  Merhabalar hocam
  Ben 25 mart 2014 tarihinde işe girdim 1080 lira maaş alıyorum sigortam var ve 18 mart 2015 tarihinde işten istifa edip çıkmak istiyorum istifamı verdiğim zaman şirketten ne kadar ücret alabilirim tazminatımı alabilirmiyim veya 26 mart 2015 tarihinde istifamı versem tazminatımı veya yıllık iznimin ücretini alabilirmiyim şimdiden çok teşekkürler.

  • tevratduran diyor ki:

   1 yıldan önce ayrılan ve istifa eden kıdem tazminatı yıllık izin ücreti alamaz. ayrılmadan 1 ay önce ihbar önelini işverene bildirin ayrılacağınızı yazılı olarak bildiriniz.

 365. gökhan diyor ki:

  merhabahocam ben 8 yıldır resdoran çalışıyorum işte çıksam tazminat alabilirmiyim saygılar

 366. fehime diyor ki:

  mrb tevrat bey bir sorum olacak ben iş yerine girdikten 2 hafta sonra bir iş kazası geçirdim 4 ay raporlu kaldım sonrasında iş başı yaptım ama çalışamadım ayrıldım
  tazmınat hakkım olabilirmi geçerli sebepten dolayı

 367. Ahmet diyor ki:

  Merhaba Tevrat Bey,
  2009 yılının ocak ayından bu yana aynı iş yerinde çalışmaktayım.Son zamanlarda yöneticimle aramızda anlaşmazlıklar baş göstermeye başladı ve yılbaşında bütün çalışanlara zam yapıldığı halde bana yapılmadı.Ayrıca işe giriş tarihimden bu yana senelik izinlerimi kullanamadığım halde her yıl sonunda şu tarihler arasında izinlerimin tamamını kullandım diye imza attım izin defterine. İstifa etmek istiyorum fakat tazminatımı da içeride bırakmak istemiyorum.Bu konuda ne yapabilirim?
  İyi çalışmalar.

 368. birol duran diyor ki:

  Merhaba, iş yerinde beton laborantı olarak çalışıyorum fakat vazifem olmayan görevlere beni koşturuyorlar mesela beton pompası, kepçe, mikser kamyonu gibi adam olmayınca beni hepsinin yerine kullanıyorlar istifa edip kıdem tazminatı alabilirmiyim, teşekkürler

 369. alaettin diyor ki:

  Slm ben eylül 2012 den beri bir akaryakit şirketinde pompaci olarak calisiyorum ilk sene yikamaciydim ve çok angarya is yaptiriyorlardi bende itiraz ettim ve pompaci yaptilar.. Ben isi birakmak istiyorum gerekcem ise hafta tatilinin olmaması ve ücretinin ödenmemesi hergun calismaktan bunaldim ben nasil bir yol izleyerek hem hafta tatil paralarini hem de tazminatimi alarak ayrilabilirim buradan saygilarimla

 370. alaettin diyor ki:

  Slm ben eylül 2012 den beri bir akaryakıt şirketinde pompaci olarak calismaktayim ilk 1. Yil arac yikamacisiydim ücretsiz fazla mesai ve angarya is yaptirmalarindan dolayi itiraz ettim ve beni pompaci yaptilar. ben bu is yerinden ayrilmak istiyorum nedeni ise hafta tatilinin olmaması ve ücretinin ödenmemesi nasil bir yol izleyerek hem hafta tatillerimin hem de tazminatimi alarak ayrilabilirim saygilarimla

  • tevratduran diyor ki:

   Hafta tatili alacağınız haftanın 7 günü çalışmışsanız doğar. Fazla mesai yine haftalık 45 saati aşan çalışmalar içindir. İşçi avukatlığı yapmak sanılanın aksine zor, zahmetli.Bilgilerin güncellenmesi için mevzuat ve içtihat taraması yapıyoruz. Hukuk doğa bilimlerinde olduğu gibi statik değil dinamik bir disiplin. Yer çekimi kanunu hiçbir zaman ve yerde değişmezken avukatlıkta ise yasalar ve bağlı olarak yargı kararları hergün değişmektedir. Sofistike disiplin olan hukuka bir de bu değişiklikler eklenince işimizin zorluğunu takdir edersiniz.
   Sorunuza dönersek, iş akdinizi haklı neden göstererek fesh için avukata ihtarname yazdırmanızı tavsiye ederim.

   • alaettin diyor ki:

    Pompaci olarak Günlük 8 saat calisiyorum 6 günde dolasiyla 45 saati dolduruyorum.. Yikamaciyken yazin sabah 8 aksam 8 di kisin ise sabah 8 aksam 6 di… Ben sizin dediginiz gibi avukatla ihtarname cektirdikten sonra ise gitmek istemiyorum işveren sıkıntılı bir kişi ve muhakkak olumsuzluk olacak ben bu olumsuzlukla karsilasmak istemiyorum boyle bir hakkım varmi yoksa calismak zorundamiyim

 371. YILDIZ diyor ki:

  merhabalar tevrat bey,
  Bende özel bir şirkette 4 yıla yakın çalıştım ve hafta tatili hafta içi olduğundan sorun yaşamaya başladım bende şirketin fabrika bölümünde çalışmak istediğimi beyan eden dilekçe yazdım fakat personel kadrosu dolu olduğundan olmadı sonra işten ayrılmak istedim bana dilekçe yazdırdılar kendi isteğimle ayrılıyorum bütün hak ve alacaklarımı aldım diye mecbur yazdım yoksa çıkartmıyorlardı (yazdığım dilekçeler bende değil akıl edip fotokobilerini alamadım) bu durumda tazminat alabilir miyim? Dilekcede de beyan ettiğim gibi 15 gün çalışma süresi olarak da çalıştım.(sözleşmem de 15 gün çalışma mecburiyeti vardı)
  1

 372. kahraman diyor ki:

  S.A. sayın avukat ben 14 aydır kamu kurumunda çalışıyorum . bu kuruma tek araçla gidip geliyordum ama daire başkanı rotasyom yapıyorum diyerek beni ve iki arkadaşımızı iş yerinde esastan değişiklik yaparak 3 araçla gidip 3 araçla geri gelebileceğim bana en uzak yerde çalışmaya yönlendirildim bana tebliğ edilen görevlendirme yazsınıda imzalamadım.şimdilik mecburen işe gidiyorum ay sonu işi bırakacam tazminatımı alabilirmiyim? teşekkürler.

 373. fedai diyor ki:

  Hocam 9,5 yildir ayni is yerinde guvenlik olarak calismaktayim .İs yerimin usulsuz yaptiklarindan artik cok bunaldim ve isten cikmak istiyorum ama tazminatimida almak istiyorum.İs yerimin usulsuzlukleri;maas uzerinden ssk yatirmiyor,haftaluk 60saat calistiriyor,dogalgaz kazanlarina baktiriyor.Bu konuda napabilirim yol gosterirmisiniz

  • tevratduran diyor ki:

   Taleplerinizi önce işvereninize yazılı olarak bildirin. 9 yıllık hukukunuz var. en iyisi anlaşmak. ama taleplerinizi sözlü değil yazılı yapınız.