Kategori: Genel

İşçilerin maaşlarının banka hesabına ödenmesi 0

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi, İstanbul’a bağlı Arnavutköy ilçesinin İş Mahkemesi bakımından hangi adliyeye bağlı olduğuna 2 kararı ile farklı yanıt verdi.

Sizinle aşağıda iki kararı paylaşmak istiyorum. Arnavutköy İlçesini iş davaları bakımından İstanbul’a(06/10/2016 tarihli karar ) bağlarken diğer karar Bakırköy’e (13/10/2016 tarihli kararla ) bağlamaktadır. Her iki kararda da aynı hakimlaeirn imzası bulunmaktadır. Takdir sizin…....

04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi vekalet ücretine hükmedilmesi 2

İşçinin tazminatı taksitle ödenebilir mi ?

İşçilerin işine son verildiğinde taksitle ödeme imkanı var mı kanunen taksit hakkının olup olmadığı sorulmaktadır.  Konunun yasal dayanağı şu şekildedir. ; 1475 s. İş Yasası’nın 14 ve 4857 s. İş Yasası’nın 120. maddesi uyarınca...